Povratek učencev od 4. do 8. razreda v šolo

Drage učenke in učenci od 4. do 8. razreda, spoštovani starši.

Po dveh mesecih in pol smo dočakali trenutek, ko se tudi ostali učenci vračate v šolo.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, bomo na podružničnih šolah pozdravili naše četrtošolce, na PŠ Črniče tudi petošolce. Na matični šoli bomo veseli povratka obeh oddelkov petega razreda.

V sredo, 3. 6. 2020, se na matično šolo v Dobravljah vračajo učenci od 6. do 8. razreda.

Od ponedeljka naprej bo pouk za vse učence na šoli potekal brez delitve v manjše skupine, učenci posameznega razreda bodo ostajali ves čas skupaj. Ne glede na to, pa je higienske ukrepe še vedno potrebno izvajati, zato vas prosimo, da pazljivo preberete vse spodaj navedene informacije.

V šolo lahko pridejo le zdravi učenci.

 1. Prihod v šolo in organizacija pouka
 • Najprej boste učenci ob prihodu v šolo učitelju predali s strani staršev podpisano priloženo izjavo, da ste zdravi. V kolikor te izjave ne boste imeli, bo učitelj naredil uradni zaznamek. Izjava staršev
 • Učenci boste v šolo vstopali na različnih vhodih.
 • Novosti glede vstopov: na PŠ Črniče bodo učenci 1., 2. in 5. razreda vstopali skozi glavni vhod, učenci 4. in 3. razreda pa skozi vhod pri kuhinji.
 • Na PŠ Skrilje bodo učenci 3. razreda imeli pouk v telovadnici, učenci 4. razreda pa v prostorih krajevne skupnosti.
 • Na matični šoli v Dobravljah boste učenci 5. b razreda vstopali v šolo na vhodu iz parkirišča pred telovadnico, učenci 5. a razreda pa na zahodni strani šole pri učilnici matematike, kjer bo po novem vaša matična učilnica. Ostali učenci boste o matičnih učilnicah, vhodih in drugih informacijah obveščeni še v ponedeljek.
 • Na matični šoli bo imel vsak oddelek dodeljeno svojo učilnico, v kateri boste ostali učenci ves čas pouka, k vam pa bodo prihajali posamezni predmetni učitelji. Sedežni red bo ostajal ves čas enak.
 • Urnik: s ponedeljkom se prične uporabljati urnik, ki je veljal pred pričetkom epidemije in zaprtjem šol.
 • Uporabljali boste sanitarije, ki bodo odrejene posameznemu oddelku. Tudi za odmore vam bodo dodeljeni različni deli šolskega dvorišča. Učence višjih razredov (od 6. do 8. razreda) prosimo, da si natančno ogledate sezname, ki jih boste prejeli v ponedeljek in to ves čas upoštevate. T
 • Pred vhodom v učilnico si boste razkužili roke. Vrata učilnic in okna bodo odpirali učitelji.
 • Garderobe bodo pred poukom zaprte. Zjutraj se vam ne bo potrebno preobuvati. Svoje stvari boste lahko odšli iskat posamično po dogovoru z učiteljem.
 • Med seboj si ne boste izposojali pripomočkov in drugih predmetov.
 • Med poukom v učilnici vam ni potrebno nositi mask. Morate pa jih nositi ob vstopu v šolo in na šolskih hodnikih. Imeti jih morate tudi ob vstopu na šolski avtobus.
 • Ko se gibamo po šoli izven svojega oddelka ves čas pazimo na medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m, na kar vas bodo opozarjali znaki (ikonografika).
 • Velik poudarek bo na higieni rok. Pred in po malici boste z razkužilom in papirnato brisačko pobrisali klopi. Pred in po malici si boste tudi umili roke z vodo in milom. Malico vam bo razdelil učitelj, dežurnih učencev sedaj ni.
 • Tudi v jedilnici boste lahko sedeli samo na označenih mestih.
 • Ves čas bo na šoli potekalo prezračevanje prostorov, zato imejte s seboj tudi dodatno oblačilo. S seboj imejte tudi plastenko vode, da se boste čim manj dotikali pip.
 • V primeru, da bi zboleli in imeli potrjeno okužbo Covid-19, vaši starši takoj obvestijo ravnateljico, saj mora o tem nemudoma obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Higienski ukrepi, ki omejujejo število potnikov v avtobusih in drugih prevoznih sredstvih, trenutno veljajo še za vse prevoze. Zato je ministrica pozvala starše, da tisti, ki to lahko, pripeljejo učence v šolo sami.

Urnik avtobusnih prevozov bo potekal kot pred zaprtjem šol.

 • Tudi v avtobusu morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Pazite, da v avtobus vstopate posamično z razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.

Šolski kombi bo na običajnih dogovorjenih relacijah do nadaljnjega vozil tiste učence, za katere ste starši navedli, da jih sami ne morete pripeljati v šolo. V primeru, da sami ne bi mogli pripeljati učencev v šolo vas prosimo, da pokličete pomočnico ravnateljice Jožico Uršič  na št. 041 295 325 in jo vsaj dva dni vnaprej obvestite, da potrebujete prevoz.

 • Tudi v kombiju morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.
 • Urnik prevozov s kombijem za PŠ Skrilje:  Prevozi Brje, Kamnje
 1. Kosilo

Učenci 4. in 5. razredov bodo v ponedeljek zjutraj na ustaljen način povedali učiteljicam, kdo bo ta dan in naslednje dni do konca šolskega leta prejemal šolsko kosilo.

Učencem od 6. do 8. razreda bomo v spletnih učilnicah v ponedeljek posredovali vprašalnik, v katerega boste izpolnili podatke, ki jih potrebujemo za pripravo ustreznega števila kosil. Prosimo, da ga ne spregledate in dosledno izpolnite.

 1. Vračanje knjig iz šolske knjižnice in učbenikov

Tudi za vračanje knjig veljajo v tem času posebni ukrepi, saj morajo knjige po vrnitvi v nekajdnevno karanteno. Zato prosimo učence, da se držijo navodil učiteljic in šolske knjižničarke ter knjige vrnejo točno na dan, ki bo za to določen.

Drage učenke in učenci. Veselimo se že, da bodo naše prostore po tako dolgem zatišju napolnili vaša radost in vse, kar s svojimi enkratnimi  osebnostmi vnašate v šolski prostor.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

Prevozi Brje, Kamnje

 

 

 

 

 

Povratek učencev v šolo

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Danes smo bili seznanjeni, da se v naslednjem tednu v šolo vračajo vsi učenci po sledečem zaporedju:

v ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo k pouku učenci 4. in 5. razredov,

v sredo, 3. 6. 2020, pridejo k pouku še učenci 6., 7. in 8. razredov.

Učenci bodo imeli pouk skupaj v matičnih učilnicah. Nekateri higienski ukrepi bodo še vedno veljali. Higienski ukrepi za avtobusne in druge prevoze, ki zapovedujejo manjše število potnikov na avtobusu, še vedno veljajo, zato je ministrica na tiskovni konferenci zaprosila starše, da tisti, ki to lahko, pripeljejo otroke v šolo sami.

Več informacij o prevozih in kosilih vam bomo posredovali konec tedna, ko uskladimo vse potrebno.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skorajšnjega snidenja.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Povratek v šolo 25. 5. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, bomo na šoli po več kot dveh mesecih z veseljem pozdravili naše devetošolce. Tokrat bo snidenje zaradi veljavnih higienskih ukrepov potekalo drugače kot bi sicer v normalnih okoliščinah. Učenci ste bili o protokolu ravnanj na šoli že obveščeni.

Nekateri se morda sprašujete o smiselnosti takih ukrepov, glede na dogajanje v okolici. Vendar poudarjamo, da smo mi vzgojna-izobraževalna institucija, ki smo svoj prispevek družbi dolžni opraviti tako, da svoje delo odpravimo odgovorno in profesionalno. Skrb za zdravje in upoštevanje higienskih priporočil, ki jih je pripravila zdravstvena stroka, je zagotovo tudi del našega poslanstva.

Drage učenke in učenci. Verjamemo, da boste naslednji teden in toliko časa kot bo potrebno, sledili našim navodilom. Ravnanja in ukrepi so v tem trenutku tudi del učnega procesa. Ta izkušnja pa vam bo morda v podobnih ali drugačnih okoliščinah kasneje zagotovo pomagala ohranjati vaše zdravje.

Na šoli bo od 25. 5. 2020 organiziran pouk tudi za učence od 4. do 5. razreda naprej, ki potrebujejo dodatno pomoč in v času pouka na daljavo niso uspeli dosegati minimalnih standardov znanj. Starše teh učencev bo dva dni vnaprej poklicala svetovalna delavka, učence pa bodo obvestili tudi razredniki preko e-pošte v spletnih učilnicah. Ti učenci bodo v šolo in domov lahko prišli s šolskimi avtobusi. Tudi za njih velja enak protokol higienskih ukrepov in avtobusni redi, ki se nahajajo v priloženih dokumentih.

 1. Avtobusni vozni red smo zaradi kompleksnosti organizacije prejeli šele v soboto. Najdete ga v priloženem dokumentu. Ne pozabite, da si morate ob vstopu na avtobus razkužiti roke in da morate na avtobusu nositi masko, ki jo prinesete od doma. Na avtobusu morate upoštevati medsebojno razdaljo. Vozni red avtobusov od 25 maja 2020
 2. Izjava: v ponedeljek zjutraj prinesete učenci s strani staršev podpisano izjavo, da ste zdravi in da v zadnjih 14 dni niste bili v stiku z osebo, ki je imela potrjeno okužbo z virusom COVID-19.  Izjava staršev
 1. Protokol ravnanj: v tem dokumentu najdete pomembne podrobnejše informacije, kako bo potekal prihod v šolo, organizacija pouka, gibanje po šoli, preživljanje odmorov, kosilo, malica. Ipd. Protokol higienskih ukrepov za učence
 2. Urnik za devetošolce od 25. 5. 2020:  Urniki po skupinah 9. razred splet
 3. Delitve učencev na skupine, vhodi v šolo, učilnice, odmori:

Organizacija pouka za 9. razred

V prepričanju, da bomo znali čas v teh drugačnih okoliščinah preživeti skupaj v pozitivnem vzdušju, vas prijazno pozdravljam.

Mirjam Kalin, ravnateljica

TOM telefon

Kako vse lahko imenujemo novo situacijo?: kriza, izziv, čas za nov razmislek, odpoved in omejitev stikov, čisto nov način dela, več dela na ekranu, nič v živo, vse “mrtvo in prazno”, črno, svetlo, z novimi jasno začrtanimi potmi ali tavanje v obilici brezupnih blodnjakov. Dejansko imamo mešanico vsega! Zato uživajmo v zmagah in skušajmo s pozitivnim pristopom reševati nastale težave!

Novi časi prinašajo nove možnosti in poglede, a tudi nove stiske in in brezpotja. V iskanju odgovorov navprašanja, katera še zdaleč niso vsa na voljo, je že 30 let z nami TOM telefon. Z novim urnikom je aktiviran je po novem na razpolago vsakdan med 10. in 20. uro na številki 116 111.

Včasih anonimen klic za eno dobro idejo, nov pozitiven pogled in kanček pozitivne energije res ne škodi. Tudi če niste v stiski, a če imate prijatelja (sošolca) v stiski, ki odklanja vsakršno pomoč, lahko tudi za prijatelja pokličete in se namesto njega pozanimate, kako in kaj v določenem neugodnem trenutku.

Bodite dobro, bodite pozitivni, skrbite zase in za domače in naj nas čut za sočloveka ne zapusti.

Peter Valič

 

 

Nujno obvestilo za starše učencev 9. razreda

Spoštovani starši učencev 9. razreda.

Za učence 9. razreda se izteka obdobje pouka na daljavo in na šoli pripravljamo vse potrebno za njihov povratek k pouku, 25. 5. 2020. Da bi organizacija potekalo gladko, nujno potrebujemo podatke, ki jih boste vpisali v vprašalnik na priloženi povezavi najkasneje do srede, 20. 5. 2020, do 10.00 zjutraj. Prosimo, da podatke vpišete tudi tisti starši, ki ste do sedaj podatke že posredovali. Morda je medtem prišlo že do sprememb.

Povezava do vprašalnika:  https://www.1ka.si/a/284520

Na podlagi podatkov bomo pripravili organizacijo prevozov ter vas o tem do konca tedna obvestili na spletni strani šole.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin

Tekmovanje Popri 2020 – tudi letos naši učenci v samem vrhu

Na državnem tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo Popri, ki je zaradi koronavirusa potekalo na daljavo preko video predstavitve, so se tudi letos naši učenci uvrstili med najboljše.

Podjetniška ideja URVI, ki sta jo razvila in predstavila učenca 7. b razreda Vid Faganel in Urban Žigon v okviru podjetniškega krožka, se je uvrstila na odlično 3. mesto. Pri tem sta ju vodili izjemni mentorici Tanja Krapež in Andreja Vister iz agencije ROD Ajdovščina.

In kaj je prepričalo strokovno žirijo? »URVI so palice, ki so zmožne proizvajati energijo, med hojo. Prav tako imajo vgrajen SOS gumb, ki začne svetiti, ko senzor zazna temo. Ko ga pritisnemo začne oddajati signale, da vas lahko reševalna služba zazna. Med časom reševanja pa vam ne bo hudega, saj lahko z energijo, ki jo proizvedete pri hoji, napolnite mobilnik, vstavite baterije v svetilko in se izognete poškodbam«.

Kdo si ne bi želel takih naprednih pohodnih palic?

Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni povezavi: http://popri.si/tekmovanje-popri-2020-za-mlade-koronakriza-ni-ovira/ .

Vidu, Urbanu in njihovima mentoricama iskreno čestitamo in želimo še veliko podjetnih idej.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Povratek učencev od 1. do 3. razreda v šolo (obvestilo, 16. 5. 2020)

Spoštovani starši.

Pred nami je 18. 5. 2020, dan ko se naši učenci od 1. do 3. razreda vračajo v šole. V nadaljevanju se nahajajo pomembne informacije, za katere vas prosimo, da jih pazljivo preberete.

Čisto na začetku pa bi se vam želela zahvaliti za vaš odziv pri posredovanju informacij, za katere smo vas zaprosili. Do srede zjutraj ste se nam oglasili prav vsi, kar nas je posebej razveselilo in nam omogočilo takojšen pričetek organizacije dela, ki je glede na higienska priporočila zelo zahtevno. Takšno sodelovanje nam daje novo energijo in zagon, saj nam daje vedeti, da nas razumete in s tem zelo pomagate.

Starše naprošamo, da se od ponedeljka naprej držite informacij, ki ste nam jih posredovali (ura prihoda in odhoda otroka v šolo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, kosilo). V kolikor bi prihajalo do drugačnih potreb, vas prosimo, da vsaj dva dni prej obvestite razrednika. Celotna organizacija dela (delitev učencev v skupine po učilnicah, skupine PB, JV, število angažiranih učiteljev, možnost prevozov) je namreč naravnana na podatke, ki smo jih prejeli. Za najmanjšo spremembo potrebujemo nekaj časa, saj ni vse odvisno od nas (dodatni učitelji, drugačna organizacija učilnic, dogovori za prevoze z občino). V primeru, da se tega ne bi držali, bi se nam tudi porušili higienski standardi.

 1. Prihod v šolo in vzgojno izobraževalno delo
 • V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci. Zjutraj jih bo sprejel učitelj/učiteljica in najprej mu bodo otroci ali vi sami predali podpisano IZJAVO, da je vaš otrok zdrav, in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z nekom, ki je okužen z virusom COVID -19. Izjava se nahaja tu Izjava staršev in v priponki spodaj. V primeru, da starš odkloni podpis izjave, učitelj naredi uradni zaznamek (navodilo MIZŠ).
 • Starši v šolo ne vstopajo. Tiste, ki bodo prišli v šolo zelo zgodaj v jutranje varstvo, bo pričakal učitelj/učiteljica jutranjega varstva in jih pri tem vodila. Tiste, ki bodo v šolo prišli kasneje, bodo prvi dan pričakale učiteljice in jih usmerjale.
 • Na podružnicah (Skrilje in Vipavski Križ so tudi za posamezne razrede predvideni označeni ločeni vhodi).
 • Učenci vstopajo v šolo posamično z razdaljo najmanj 1,5 metra. To razdaljo drug od drugega ohranjajo ves čas, ko so v šoli. Pred vstopom v učilnico si razkužijo roke. Higiena rok bo ves čas temeljna skrb, pri čemer bodo učence vodile učiteljice/učitelji. V učilnicah bodo sedeli na poimensko označenih mestih.
 • Med poukom učenci ne nosijo mask.
 • S seboj v šolo učenci prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah (da se zmanjša dotikanje pip) in eventualna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo.
 • Učenci si svojih šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.
 • Učenci bodo razdeljeni v skupine glede na prostorske zmožnosti na posamezni podružnici. Učenci bodo ves čas v istih skupinah, razen v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, kjer z manjšimi izjemami to ni bilo mogoče in nam je bilo šolam s strani MIZŠ tudi kasneje dovoljeno. V teh primerih gre tudi za manjše število otrok. V skupinah bo maksimalno 15 učencev, v večini primerov bo število manjše. Na PŠ Skrilje bo pouk skupine 3. razreda potekal v telovadnici, druga skupina istega razreda pa bo imela pouk v prostorih Krajevne skupnosti Skrilje. KS Skrilje se za takojšnje strinjanje za uporabo njihovega prostora posebej zahvaljujemo. Ob jutranjem sprejemu bodo učiteljice seznanile učence, v kateri učilnici bodo do nadaljnjega obiskovali pouk.
 • Glede na vremenske možnosti bodo učenci tudi zunaj.
 • Za pouk in podaljšano bivanje smo glede na zbrane podatke z redkimi izjemami organizirali učitelje, ki sicer poučujejo na podružnicah in jih učenci poznajo. Pouk bo potekal tako, da bodo razredničarke izmenično prisotne v skupinah njihovega oddelka in bodo izvajale temeljne predmete.
 • Glede na razmere se bo maksimalno upoštevalo higienska priporočila NIJZ.
 • V primeru, da bi vaš otrok zbolel in imel potrjeno okužbo Covid-19, me prosim takoj obvestite (051 323 234 ali 05 365 10 11), saj moram o tem takoj obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Večina staršev bo otroke pripeljala v šolo z lastnim prevozom. Za tiste, ki nikakor ne morete pripeljati otrok v šolo sami, je organiziran prevoz. Še enkrat naprošamo, da se držite podatkov, ki ste nam jih posredovali, sicer se vsa organizacija podre.

ŠOLSKI KOMBI bo v šolo pripeljal samo tiste redke otroke, ki jih starši ne morete pripeljati sami. V kombiju sta lahko naenkrat samo dva učenca – kar močno podaljša čas prevozov, upoštevati je potrebno še obvoz za vas Brje. Glede na zbrano število potreb, bo hišnikoma ravno uspelo otroke pripeljati v šolo pravočasno.

 • Učenci morajo v kombiju nositi masko (za to prosimo, da poskrbite starši).
 • Ob vstopu v kombi si razkužijo roke.
 • Hišnika morata po vsaki vožnji kombi prezračiti in razkužiti.
 • Urnik prevozov je enak običajnemu. Učenci naj bodo na običajnem mestu vstopa točni, v primeru zamika počakajo na hišnika. Starše naprošamo, da v primeru, da otrok s seznama za nujni prevoz ne bi prišel v šolo, hišnika pokličejo in o tem obvestijo.

AVTOBUSNI PREVOZI so organizirani zgolj za tiste lokacije, kot ste navedli starši.

 • Tudi v avtobusu morajo učenci nositi masko.
 • Ob vstopu si morajo razkužiti roke.
 • Vozni red in relacije se nahajajo v priloženem dokumentu tu  prevozi-izredne razmere-vozni red in v priponki spodaj.

V šoli v ponedeljek pričakujemo skoraj vse učence. To nam daje vedeti, da povratek v šolo odobravate in da nam zaupate. Naše učiteljice/i in tehnično osebje so se na ta dan dobro in zelo odgovorno pripravili. Čeprav jim učenci zaradi varnostne razdalje ne bodo mogli skočiti v objem, jim bodo na drugačen način pokazali, da so jih veseli. Vsi ukrepi in vse kar bo drugače, je izključno še vedno v prvi vrsti zgolj zato, da se v našem okolju preprečuje morebitno širjenje nevarnega virusa. Tudi v drugačnih okoliščinah bo mnogo priložnosti, da si med seboj izkažemo toplino, podporo in razumevanje.

Starše in učence lepo pozdravljamo in se veselimo ponovnega snidenja v ponedeljek zjutraj.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

prevozi-izredne razmere-vozni red

Odpiranje šol – pomembne informacije (10. 5. 2020)

Spoštovani starši.

Šole smo konec tedna prejele navodila MIZŠ in smernice NIJZ, glede postopnega vračanja v šolo.

 1. Kdo in kdaj se vrača v šolo
 • 18. 5. 2020 se v šolo vračajo učenci od 1. do 3. razreda.
 • 25. 5. 2020 se v šolo vračajo devetošolci.
 • V šolo pridejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo učenci s seboj obvezno prinesejo podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, ki ima potrjen Covid 19.   Izjava staršev

 1. Nujno obvestiti šolo, ali bo učenec prišel v šolo, koliko časa bo v šoli ter način prevoza

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da pazljivo preberete vse informacije spodaj in najkasneje do torka, 12. 5. 2020 obvestite razrednika (če to ni mogoče, pokličite v tajništvo šole 05 365 10 10 ali pomočnico ravnateljice Jožico Uršič 041 295 325 ter nas obvestite:

 • Ali bo vaš otrok prišel v šolo ali obstajajo zdravstveni razlogi da ne pride (pojasnilo spodaj).
 • Kdaj bo prišel v šolo zjutraj (zaradi organizacije jutranjega varstva), ali bo ostal na kosilu in v podaljšanem bivanju, ter ali ga boste lahko pripeljali sami v šolo. Zaradi zahtevnih higienskih priporočil, se bomo šole glede prevozov še usklajevale z lokalno skupnostjo.
 • Te podatke si šole moramo pridobiti za namen organizacije pouka, posredovati pa jih moramo tudi na Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport.

Kdo je opravičen, da ne obiskuje pouka v šoli 

Obiskovanje pouka je za navedene učence obvezno. Izjeme so učenci z zdravstvenimi omejitvami (boleznimi), ki so navedene v priloženem dokumentu 9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020, ki ga je pripravil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo. Pomembno je, da je učenec opravičen, da ne pride k pouku v šolo tudi, če so takšne zdravstvene omejitve (bolezenska stanja) prisotna pri enem od družinskih članov, oziroma osebi v istem gospodinjstvu. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Starše zato prosimo, da si priložen dokument natančno preberete. V primeru, da ima vaš otrok ali nekdo izmed družinskih članov eno izmed zdravstvenih omejitev, ki je na seznamu v dokumentu, vas prosimo, da takoj obvestite šolo kot je navedeno zgoraj.

 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo obiskovali pouka, bo pouk še naprej potekal na daljavo.
 • Od 25. 5. 2020 se bo v prostorih šole lahko učencem od 4. do 8. razreda, ki imajo težave pri učenju in težko dosegajo standarde znanja, nudilo dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 • Učenci od 4. do 8. razreda bodo letošnje šolsko leto zaključili na daljavo.

Kako bo potekal pouk?

V šoli bo organiziran pouk, izvajalo pa se bo tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo po urniku. Interesne dejavnosti bodo potekale le izjemoma.

 • Učenci bodo razdeljeni v skupine do 15 učencev, zagotovljena bo razdalja med klopmi najmanj 1,5 m. Učenci ostajajo v istih skupinah kot pri pouku tudi pri podaljšanem bivanju, med seboj se ne družijo, njihovi sedeži bodo poimensko označeni. Tudi vstopali bodo učenci v šolo posamično v priporočeni razdalji.
 • Učenci, ki so na to naročeni, bodo v šoli prejeli malico in kosilo, ki pa bosta nekoliko prilagojeni glede na priporočila.
 • Učenci do 3. razreda ne nosijo mask, izvaja se pa higienske ukrepe v skladu s priporočili NIJZ (redno zračenje učilnic, higiena rok in kašlja, vzdrževanje distance).
 • Učenci s seboj prinesejo lastne stekleničke z vodo in morebitna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. Svojih predmetov si ne izmenjujejo in izposojajo.

Prevoz v šolo

Priporoča se, da v šolo učence pripeljejo starši, ki pa pripeljejo le lastne otroke (združevanje pri prevozih je odsvetovano). Glede prevozov s šolskimi kombiji in avtobusi se bomo šole zaradi strogih higienskih ukrepov še usklajevale z lokalno skupnostjo, potem, ko bomo pridobili potrebne podatke, koliko staršev otrok ne more pripeljati v šolo.

Priporočila so obsežna in zahtevna. Na šoli se bomo v najboljši možni meri potrudili, da vašim otrokom – našim učencem zagotavljamo kar najboljše pogoje za ohranjanje zdravja.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priponke:

Izjava staršev

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

9997_Sklep RSK za medicino dela prometa in športa 05052020

Informacija o postopnem odpiranju šol

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V zadnjih dneh je v medijih zelo aktualna tema ponovno odpiranje šol. Danes, 5. maja 2020, smo šole prejele prvo okrožnico, ki nas seznanja, da je Vlada Republike Slovenije 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in predšolska vzgoja. Predvideno je, da se bodo ukrepi na področju šolstva začeli sproščati postopoma, od 18. 5. 2020 naprej.

 1. Načrtuje se, da bodo 18. maja 2020 v šolo prišli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).
 1. Vključevanje učencev 9. razreda osnovne šole  je predvideno 25. maja 2020, s tem dnem pa bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in, ki v tem šolskem letu še niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznem predmetu bila negativna.
 1. O pričetku dejavnosti s podrobnejšimi navodili bomo šole obveščene z okrožnico predvidoma do 8. 5. 2020.
 1. O tem, kako bomo organizirali pouk na naši šoli, vas bomo predvidoma obvestili v začetku prihodnjega tedna, ko bomo imeli več informacij.

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske počitnice in da ste si med tem pomladnim oddihom nabrali dovolj moči, da skrbno sledite pouku na daljavo. Ta mesec poteka tudi ocenjevanje, zato je vaša zavzetost še toliko bolj pomembna.

Želim vam, da še naprej ostanete zdravi in vas prijazno pozdravljam.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

5. maj – praznik naše občine

 1. maj je praznik Občine Ajdovščina. Vsi učenci vabljeni, da si tega dne med 10. in 11.00 uro ogledajo učno uro, ki jo bo v živo z Lavričevega trga za vse učence izvedel učitelj Peter Avbar. Učna ura bo prilagojena vsem starostnim skupinam osnovnošolcev, tema bo občinski praznik. Ogled bo mogoč na spletni strani občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si), na Facebook strani župana Občine Ajdovščina in televizijskem kanalu GO TV.