Odprodaja kuhinjske opreme iz PŠ Črniče

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 24. 6. 2020 objavlja naslednjo:

 Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do 2. 7. 2020. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oziroma zaključenih pogajanj o ceni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO 

NAZIV OPREME KOLIČINA

OCENJENA

VREDNOST (za kos) z DDV

Električna plošča za kuhanje, inox (širina 40 cm) 1 50 EUR
Plinski štedilnik, inox (širina 40 cm) 1 200 EUR
Kotel za kuhanje (plinski, 80 l) 1 500 EUR
Pomivalno korito, inox (dolžina 200 cm, 88 X 70) 1 200 EUR
Omarica z vrati, inox (širina 40 cm) 1 70 EUR
Miza lesena (200×100 cm) 1 10 EUR

 

Pleveli skozi umetniško perspektivo otrok

Pleveli so povsod okrog nas in so izjemno raznoliki; tako s svojim rastiščem kot s svojo podobo. Učenci 5. razredov so se tej temi med poukom na daljavo še posebej posvetili. Plevele so učenci 5. razredov tudi risali in opazovali podrobnosti, kot so oblika listov in cvetov do najmanjše žilice na rastlini.

Risbe so prispevali:

Brina Štolfa, Ela Bratina, Eva Rijavec, Gal, Hana Kompara, Joan Tibr Gutierrez Kodrič, Karolina, Lea Krojs, Maša Rijavec, Matic Peršolja, Matija Lipovž, Miha Šavli, Saša Remec

Vsi izdelki so čudoviti, mi pa smo, kot dogovorjeno, izbrali dve najboljši. To sta deli učenke iz 5. a ( Lea Krojs) in učenke iz 5. č (Karolina Šatej).

Nastali so čudoviti izdelki. Vabljeni k ogledu.

Sonja Makuc

Učbeniški sklad za šolsko leto 2020/21

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposoja učbenikov je za vse učence od 2. do 9. razreda brezplačna.

Učenci prvega triletja prejmejo brezplačne delovne zvezke v šoli.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2020/2021

Valeta 2020

Letošnja valeta je potekala tako, kot si v začetku leta ni zamišljal nihče. Seveda smo vajeni polnih tribun in bučnih aplavzov, ko dvorana poka po šivih. Tako valeto smo si tudi želeli. V občilih smo bili deležni poplave mnenj, kako bo ta generacija zaznamovana »za večno«, kako se bodo stalno spominjali napol praznih tribun in pomanjkanja najdražjih.

Lepo je tudi pogledati v zakulisje. Vsaj na naši šoli imamo generacijo, ki se je z ukrepi glede pandemije spoprijela z veliko mero odraslosti. Na valeto so se pripravili in jo izpeljali vsaj tako zavzeto, prisrčno in angažirano kot prejšnje generacije. Upam si trditi, da so glede življenjske izkušnje, da se je za premostitev krize vredno tudi čemu odpovedati, celo bolj odrasli od prejšnjih generacij. Mislim, da je to generacija, ki bo še bolj cenila to, kar v srcu poneseš v svet. Kapljice grenkobe pa privrejo vsako leto iz skrbi za prijateljstva in simpatije, ki so se stkale v letih preživetih na naši šoli.

In prav je tako. Ni vrtnice brez trnov in ni pomladi brez zime. In mogoče so letošnje vrtnice, ki so nam jih podarili učenci, lepše, kot bi bile sicer, zaradi težav in zaprek, ki smo jih skupaj uspešno prebrodili.

Srečno in korajžno naprej.

Peter

Fotogalerijo prispevale članice foto krožka OŠ:

Tia Vrtovec, Karin Štor, Kaja Šinigoj, Ana Verč


Videoposnetek zaključne prireditve:

Nov razpored učilnic od 1. 6. 2020

Drage učence in učenci od 6. do 8. razreda.

Jutri prihajate ponovno v šolo. Obveščeni ste že bili, da bo organizacija pouka zaradi veljavnih higienskih ukrepov drugačna od ustaljene prakse.

V priponki RAZPORED od 1.6. naprej(4) se nahaja tabela iz katere je razvidno:

  • katera učilnica je dodeljena vašemu oddelku
  • kje vstopate v šolo zjutraj in izstopate po pouku
  • kdaj imate odmore za malico in kdaj za rekreacijo (tudi to je sedaj drugače)
  • kje preživljate odmore
  • katere sanitarije so dodeljene vašemu oddelku
  • kdaj lahko odidete na kosilo

Prosimo, da si navedene informacije pazljivo preberete in jih jutri upoštevate.

KOSILO: Prijavnica za kosilo za jutrišnji dan in do konca šolskega leta je objavljena v spletnih učilnicah v obliki ankete. Najdete jo na zgornjem desnem robu (Prijava na kosilo za učence od 6. do 8. razreda). Prosimo, da jo tisti, ki je še niste izpolnili, izpolnite čim prej.

Jutrišnji dan bo za nas poseben, saj bomo po daljšem obdobju zopet vsi v naših šolskih prostorih.

V pričakovanju tega trenutka, vas lepo pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

 

Dostopnost