Podaljšana karantena in pouk na daljavo 4. K

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi novega potrjenega primera v oddelku  4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  karantena in izobraževanje na daljavo podaljšata do vključno srede, 19. 1. 2022. Pouk na daljavo tako traja od 13. 1. (po drugi šolski uri naprej) do izteka karantene 19. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 17. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Zamude pri obvestilih NIJZ o karantenah

Spoštovane starši.

Iz našega ministrstva (MIZŠ) smo prejeli sledeče pojasnilo glede zamud pri prejemu obvestil  o karantenah za učence.

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.


Pouk na daljavo in karantena 7. a in 8. b

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelka 8. b in 7. a izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 19. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 16. 1. 2022                                                                    Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                         

Pouk na daljavo in karantena 4. r. PŠ Vipavski Križ

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 13. 1. 2022  od tretje šolske ure naprej zaradi odrejene karantene za oddelek 4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 17. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 13. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Pouk na daljavo in karantena 7. c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 7. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo samo 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po e-pošti.

Dobravlje, 12. 1. 2022                                                Mirjam Kalin, ravnateljica                                                                                                      

Pouka na daljavo in karantena 6. b in 9. b

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za sledeče oddelke:

6. b: od 11. 1. do vključno 13. 1. 2022

9. b: od 12. 1. do vključno 13. 1. 2022

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 11. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                     

Pouk na daljavo in karantena za 8. c

Obveščam vas, da smo danes, 10. 1. 2022, prejeli obvestilo NIJZ, da je oddelku 8. c odrejena 7 dnevna karantena v skladu z današnjimi spremembami zakonodaje.

V skladu s tem preklicujemo pouk na daljavo z jutrišnjim dnem. Jutri, v torek, 11. 1. 2022, torej pridejo učenci k pouku v šolo, razen tistih, ki so bolni ali pa imajo morda karanteno zaradi drugih stikov, ki niso povezani s šolo.

Obrazložitev: Šole smo imele navodilo, da do 10. 1. ukrepamo po navodilih, ki so predvidevale 10 dnevno karanteno (prvi dan karantene se šteje zadnji dan stika, ki je bil 4. 1. 2022). Obvestilo o okužbi s kontakti učencev in staršev smo na NIJZ poslali v soboto takoj po obvestilu staršev o potrjeni okužbi. NIJZ se je na obvestilo odzval danes in odredil 7 dnevno karanteno, kar je v skladu z današnjimi pravili o odrejanju karantene.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin

V Dobravljah, 10. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 10. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 8. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobravljah, dne, 8. 1. 2022                                                                   Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                                    

Pouk na daljavo in karantena 6. c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 6. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 6. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobravljah, dne, 6. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

Nova pravila šolskega sklada Osnovne šole Dobravlje

Upravni odbor je na seji 20. 12. 2021 sprejel nova Pravila šolskega sklada, ki jih objavljamo spodaj. Nova pravila so usklajena s spremenjeno zakonodajo (135. člen ZOFVI). Zakon prinaša dve novosti. Prva je, da se iz šolskega sklada lahko namenjajo sredstva tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, če se na tak način zagotavljajo enake možnosti.

Druga novost, o kateri vas bomo še dodatno obveščali, pa je, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dohodnine za posamezno leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu, kar pa bo možno šele za leto 2022.

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DOBRAVLJE

Šolski sklad OŠ Dobravlje je bil ustanovljen z namenom zbiranja denarja za pomoč učencem in njihovim staršem. Ustanovljen je bil v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa sveta šole na seji dne, 16.10. 2008.

Sestavljajo ga trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Sklad vodi predsednik upravnega odbora.

Šolski sklad je namenjen za dejavnosti:

  • pomoč socialno šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • financiranje dejavnosti in potreb posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev, ki niso sestavina izobraževalnega oz. vzgojnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

O porabi denarja zbranega v šolskem skladu, na podlagi Pravil šolskega sklada odloča upravni odbor.

OBRAZEC VLOGE ZA STARŠE

Sredstva sklad zbira s prispevki staršev, drugimi prostovoljnimi prispevki, donacijami sponzorjev, zapuščin, itd.

Nakazila lahko nakažete na TRR: 01201-6030643679 s pripisom za šolski sklad.

V imenu šole se vsem sponzorjem in staršem zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in pomoč!

Predsednik upravnega odbora: Dean Kovšca

Predstavitev zmagovalnih nalog evropske kulturne dediščine

V četrtek, 9. 12. 2021, je med 9.30 in 11. uro potekala slavnostna prireditev ob zaključku Dnevov evropske kulturne dediščine, na kateri so se predstavile zmagovalne ekipe. Naj še enkrat pohvalimo izjemen dosežek učencev podružnične šole Vrtovin pod vodstvom njihovih mentoric Tanje Maver Jamšek in Polone Žorž, ki je letos ena izmed petih zmagovalnih šol na natečaju Mladih raziskovalcev evropske kulturne dediščine (MRED). Na nagrado smo še toliko bolj ponosni, ker gre za našo najmanjšo podružnično šolo, na kateri je letos skupno 16 učencev. Še en dokaz, da lahko s predanim delom in ljubeznijo do svojega okolja prejmeš priznanje na najvišji evropski ravni, tudi če prihajaš iz majhne vasi in nisi obdan z vsemi ugodnostmi velikih urbanih središč.

Če v tem obdobju ne bi vladale koronavirusne razmere, bi učenci na podelitev odpotovali v Strasbourg, kot je bilo to običajno v preteklosti. Kot nadomestek pa so nam nacionalni koordinatorji obljubili povabilo na ogled našega drugega največjega mesta Maribor.

S pomočjo projekta evropske kulturne dediščine smo se z raziskovanjem otrok vsi veliko naučili o skritih zakladih kulturne dediščine v našem okolju, na ravni države in tudi na nivoju Evrope. Projekt nas je tudi naučil, da nam raziskovanje preteklosti lahko kaže pot v prihodnost.

Dostopnost