Tekmovanje Popri 2020 – tudi letos naši učenci v samem vrhu

Na državnem tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo Popri, ki je zaradi koronavirusa potekalo na daljavo preko video predstavitve, so se tudi letos naši učenci uvrstili med najboljše.

Podjetniška ideja URVI, ki sta jo razvila in predstavila učenca 7. b razreda Vid Faganel in Urban Žigon v okviru podjetniškega krožka, se je uvrstila na odlično 3. mesto. Pri tem sta ju vodili izjemni mentorici Tanja Krapež in Andreja Vister iz agencije ROD Ajdovščina.

In kaj je prepričalo strokovno žirijo? »URVI so palice, ki so zmožne proizvajati energijo, med hojo. Prav tako imajo vgrajen SOS gumb, ki začne svetiti, ko senzor zazna temo. Ko ga pritisnemo začne oddajati signale, da vas lahko reševalna služba zazna. Med časom reševanja pa vam ne bo hudega, saj lahko z energijo, ki jo proizvedete pri hoji, napolnite mobilnik, vstavite baterije v svetilko in se izognete poškodbam«.

Kdo si ne bi želel takih naprednih pohodnih palic?

Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni povezavi: http://popri.si/tekmovanje-popri-2020-za-mlade-koronakriza-ni-ovira/ .

Vidu, Urbanu in njihovima mentoricama iskreno čestitamo in želimo še veliko podjetnih idej.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Povratek učencev od 1. do 3. razreda v šolo (obvestilo, 16. 5. 2020)

Spoštovani starši.

Pred nami je 18. 5. 2020, dan ko se naši učenci od 1. do 3. razreda vračajo v šole. V nadaljevanju se nahajajo pomembne informacije, za katere vas prosimo, da jih pazljivo preberete.

Čisto na začetku pa bi se vam želela zahvaliti za vaš odziv pri posredovanju informacij, za katere smo vas zaprosili. Do srede zjutraj ste se nam oglasili prav vsi, kar nas je posebej razveselilo in nam omogočilo takojšen pričetek organizacije dela, ki je glede na higienska priporočila zelo zahtevno. Takšno sodelovanje nam daje novo energijo in zagon, saj nam daje vedeti, da nas razumete in s tem zelo pomagate.

Starše naprošamo, da se od ponedeljka naprej držite informacij, ki ste nam jih posredovali (ura prihoda in odhoda otroka v šolo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, kosilo). V kolikor bi prihajalo do drugačnih potreb, vas prosimo, da vsaj dva dni prej obvestite razrednika. Celotna organizacija dela (delitev učencev v skupine po učilnicah, skupine PB, JV, število angažiranih učiteljev, možnost prevozov) je namreč naravnana na podatke, ki smo jih prejeli. Za najmanjšo spremembo potrebujemo nekaj časa, saj ni vse odvisno od nas (dodatni učitelji, drugačna organizacija učilnic, dogovori za prevoze z občino). V primeru, da se tega ne bi držali, bi se nam tudi porušili higienski standardi.

 1. Prihod v šolo in vzgojno izobraževalno delo
 • V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci. Zjutraj jih bo sprejel učitelj/učiteljica in najprej mu bodo otroci ali vi sami predali podpisano IZJAVO, da je vaš otrok zdrav, in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z nekom, ki je okužen z virusom COVID -19. Izjava se nahaja tu Izjava staršev in v priponki spodaj. V primeru, da starš odkloni podpis izjave, učitelj naredi uradni zaznamek (navodilo MIZŠ).
 • Starši v šolo ne vstopajo. Tiste, ki bodo prišli v šolo zelo zgodaj v jutranje varstvo, bo pričakal učitelj/učiteljica jutranjega varstva in jih pri tem vodila. Tiste, ki bodo v šolo prišli kasneje, bodo prvi dan pričakale učiteljice in jih usmerjale.
 • Na podružnicah (Skrilje in Vipavski Križ so tudi za posamezne razrede predvideni označeni ločeni vhodi).
 • Učenci vstopajo v šolo posamično z razdaljo najmanj 1,5 metra. To razdaljo drug od drugega ohranjajo ves čas, ko so v šoli. Pred vstopom v učilnico si razkužijo roke. Higiena rok bo ves čas temeljna skrb, pri čemer bodo učence vodile učiteljice/učitelji. V učilnicah bodo sedeli na poimensko označenih mestih.
 • Med poukom učenci ne nosijo mask.
 • S seboj v šolo učenci prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah (da se zmanjša dotikanje pip) in eventualna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo.
 • Učenci si svojih šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.
 • Učenci bodo razdeljeni v skupine glede na prostorske zmožnosti na posamezni podružnici. Učenci bodo ves čas v istih skupinah, razen v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, kjer z manjšimi izjemami to ni bilo mogoče in nam je bilo šolam s strani MIZŠ tudi kasneje dovoljeno. V teh primerih gre tudi za manjše število otrok. V skupinah bo maksimalno 15 učencev, v večini primerov bo število manjše. Na PŠ Skrilje bo pouk skupine 3. razreda potekal v telovadnici, druga skupina istega razreda pa bo imela pouk v prostorih Krajevne skupnosti Skrilje. KS Skrilje se za takojšnje strinjanje za uporabo njihovega prostora posebej zahvaljujemo. Ob jutranjem sprejemu bodo učiteljice seznanile učence, v kateri učilnici bodo do nadaljnjega obiskovali pouk.
 • Glede na vremenske možnosti bodo učenci tudi zunaj.
 • Za pouk in podaljšano bivanje smo glede na zbrane podatke z redkimi izjemami organizirali učitelje, ki sicer poučujejo na podružnicah in jih učenci poznajo. Pouk bo potekal tako, da bodo razredničarke izmenično prisotne v skupinah njihovega oddelka in bodo izvajale temeljne predmete.
 • Glede na razmere se bo maksimalno upoštevalo higienska priporočila NIJZ.
 • V primeru, da bi vaš otrok zbolel in imel potrjeno okužbo Covid-19, me prosim takoj obvestite (051 323 234 ali 05 365 10 11), saj moram o tem takoj obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Večina staršev bo otroke pripeljala v šolo z lastnim prevozom. Za tiste, ki nikakor ne morete pripeljati otrok v šolo sami, je organiziran prevoz. Še enkrat naprošamo, da se držite podatkov, ki ste nam jih posredovali, sicer se vsa organizacija podre.

ŠOLSKI KOMBI bo v šolo pripeljal samo tiste redke otroke, ki jih starši ne morete pripeljati sami. V kombiju sta lahko naenkrat samo dva učenca – kar močno podaljša čas prevozov, upoštevati je potrebno še obvoz za vas Brje. Glede na zbrano število potreb, bo hišnikoma ravno uspelo otroke pripeljati v šolo pravočasno.

 • Učenci morajo v kombiju nositi masko (za to prosimo, da poskrbite starši).
 • Ob vstopu v kombi si razkužijo roke.
 • Hišnika morata po vsaki vožnji kombi prezračiti in razkužiti.
 • Urnik prevozov je enak običajnemu. Učenci naj bodo na običajnem mestu vstopa točni, v primeru zamika počakajo na hišnika. Starše naprošamo, da v primeru, da otrok s seznama za nujni prevoz ne bi prišel v šolo, hišnika pokličejo in o tem obvestijo.

AVTOBUSNI PREVOZI so organizirani zgolj za tiste lokacije, kot ste navedli starši.

 • Tudi v avtobusu morajo učenci nositi masko.
 • Ob vstopu si morajo razkužiti roke.
 • Vozni red in relacije se nahajajo v priloženem dokumentu tu  prevozi-izredne razmere-vozni red in v priponki spodaj.

V šoli v ponedeljek pričakujemo skoraj vse učence. To nam daje vedeti, da povratek v šolo odobravate in da nam zaupate. Naše učiteljice/i in tehnično osebje so se na ta dan dobro in zelo odgovorno pripravili. Čeprav jim učenci zaradi varnostne razdalje ne bodo mogli skočiti v objem, jim bodo na drugačen način pokazali, da so jih veseli. Vsi ukrepi in vse kar bo drugače, je izključno še vedno v prvi vrsti zgolj zato, da se v našem okolju preprečuje morebitno širjenje nevarnega virusa. Tudi v drugačnih okoliščinah bo mnogo priložnosti, da si med seboj izkažemo toplino, podporo in razumevanje.

Starše in učence lepo pozdravljamo in se veselimo ponovnega snidenja v ponedeljek zjutraj.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

prevozi-izredne razmere-vozni red

Odpiranje šol – pomembne informacije (10. 5. 2020)

Spoštovani starši.

Šole smo konec tedna prejele navodila MIZŠ in smernice NIJZ, glede postopnega vračanja v šolo.

 1. Kdo in kdaj se vrača v šolo
 • 18. 5. 2020 se v šolo vračajo učenci od 1. do 3. razreda.
 • 25. 5. 2020 se v šolo vračajo devetošolci.
 • V šolo pridejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo učenci s seboj obvezno prinesejo podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, ki ima potrjen Covid 19.   Izjava staršev

 1. Nujno obvestiti šolo, ali bo učenec prišel v šolo, koliko časa bo v šoli ter način prevoza

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da pazljivo preberete vse informacije spodaj in najkasneje do torka, 12. 5. 2020 obvestite razrednika (če to ni mogoče, pokličite v tajništvo šole 05 365 10 10 ali pomočnico ravnateljice Jožico Uršič 041 295 325 ter nas obvestite:

 • Ali bo vaš otrok prišel v šolo ali obstajajo zdravstveni razlogi da ne pride (pojasnilo spodaj).
 • Kdaj bo prišel v šolo zjutraj (zaradi organizacije jutranjega varstva), ali bo ostal na kosilu in v podaljšanem bivanju, ter ali ga boste lahko pripeljali sami v šolo. Zaradi zahtevnih higienskih priporočil, se bomo šole glede prevozov še usklajevale z lokalno skupnostjo.
 • Te podatke si šole moramo pridobiti za namen organizacije pouka, posredovati pa jih moramo tudi na Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport.

Kdo je opravičen, da ne obiskuje pouka v šoli 

Obiskovanje pouka je za navedene učence obvezno. Izjeme so učenci z zdravstvenimi omejitvami (boleznimi), ki so navedene v priloženem dokumentu 9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020, ki ga je pripravil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo. Pomembno je, da je učenec opravičen, da ne pride k pouku v šolo tudi, če so takšne zdravstvene omejitve (bolezenska stanja) prisotna pri enem od družinskih članov, oziroma osebi v istem gospodinjstvu. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Starše zato prosimo, da si priložen dokument natančno preberete. V primeru, da ima vaš otrok ali nekdo izmed družinskih članov eno izmed zdravstvenih omejitev, ki je na seznamu v dokumentu, vas prosimo, da takoj obvestite šolo kot je navedeno zgoraj.

 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo obiskovali pouka, bo pouk še naprej potekal na daljavo.
 • Od 25. 5. 2020 se bo v prostorih šole lahko učencem od 4. do 8. razreda, ki imajo težave pri učenju in težko dosegajo standarde znanja, nudilo dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 • Učenci od 4. do 8. razreda bodo letošnje šolsko leto zaključili na daljavo.

Kako bo potekal pouk?

V šoli bo organiziran pouk, izvajalo pa se bo tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo po urniku. Interesne dejavnosti bodo potekale le izjemoma.

 • Učenci bodo razdeljeni v skupine do 15 učencev, zagotovljena bo razdalja med klopmi najmanj 1,5 m. Učenci ostajajo v istih skupinah kot pri pouku tudi pri podaljšanem bivanju, med seboj se ne družijo, njihovi sedeži bodo poimensko označeni. Tudi vstopali bodo učenci v šolo posamično v priporočeni razdalji.
 • Učenci, ki so na to naročeni, bodo v šoli prejeli malico in kosilo, ki pa bosta nekoliko prilagojeni glede na priporočila.
 • Učenci do 3. razreda ne nosijo mask, izvaja se pa higienske ukrepe v skladu s priporočili NIJZ (redno zračenje učilnic, higiena rok in kašlja, vzdrževanje distance).
 • Učenci s seboj prinesejo lastne stekleničke z vodo in morebitna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. Svojih predmetov si ne izmenjujejo in izposojajo.

Prevoz v šolo

Priporoča se, da v šolo učence pripeljejo starši, ki pa pripeljejo le lastne otroke (združevanje pri prevozih je odsvetovano). Glede prevozov s šolskimi kombiji in avtobusi se bomo šole zaradi strogih higienskih ukrepov še usklajevale z lokalno skupnostjo, potem, ko bomo pridobili potrebne podatke, koliko staršev otrok ne more pripeljati v šolo.

Priporočila so obsežna in zahtevna. Na šoli se bomo v najboljši možni meri potrudili, da vašim otrokom – našim učencem zagotavljamo kar najboljše pogoje za ohranjanje zdravja.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priponke:

Izjava staršev

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

9997_Sklep RSK za medicino dela prometa in športa 05052020

Informacija o postopnem odpiranju šol

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V zadnjih dneh je v medijih zelo aktualna tema ponovno odpiranje šol. Danes, 5. maja 2020, smo šole prejele prvo okrožnico, ki nas seznanja, da je Vlada Republike Slovenije 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in predšolska vzgoja. Predvideno je, da se bodo ukrepi na področju šolstva začeli sproščati postopoma, od 18. 5. 2020 naprej.

 1. Načrtuje se, da bodo 18. maja 2020 v šolo prišli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).
 1. Vključevanje učencev 9. razreda osnovne šole  je predvideno 25. maja 2020, s tem dnem pa bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in, ki v tem šolskem letu še niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznem predmetu bila negativna.
 1. O pričetku dejavnosti s podrobnejšimi navodili bomo šole obveščene z okrožnico predvidoma do 8. 5. 2020.
 1. O tem, kako bomo organizirali pouk na naši šoli, vas bomo predvidoma obvestili v začetku prihodnjega tedna, ko bomo imeli več informacij.

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske počitnice in da ste si med tem pomladnim oddihom nabrali dovolj moči, da skrbno sledite pouku na daljavo. Ta mesec poteka tudi ocenjevanje, zato je vaša zavzetost še toliko bolj pomembna.

Želim vam, da še naprej ostanete zdravi in vas prijazno pozdravljam.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

5. maj – praznik naše občine

 1. maj je praznik Občine Ajdovščina. Vsi učenci vabljeni, da si tega dne med 10. in 11.00 uro ogledajo učno uro, ki jo bo v živo z Lavričevega trga za vse učence izvedel učitelj Peter Avbar. Učna ura bo prilagojena vsem starostnim skupinam osnovnošolcev, tema bo občinski praznik. Ogled bo mogoč na spletni strani občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si), na Facebook strani župana Občine Ajdovščina in televizijskem kanalu GO TV.

Moja vsakdanja pot po domačem kraju – zapisi učencev s sprehodov

 

PO SELU

Moja vsakdanja pot po Selu me pelje od naše hiše do igrišča. Grem mimo vinogradov in oljčnikov, kjer opazujem rast listja, grozdja in oljk. Pogosto so tu tudi kmetje, ki skrbijo za svoje nasade. Običajno na svoji poti slišim petje ptic, opazujem metulje in čebele v letu. Kadar pa piha burja, značilen vipavski veter, slišim tudi listje dreves. Če pogledam proti severni strani neba, vidim planoto Čaven.

Moja pot se spreminja v različnih letnih časih. Pozimi je trava zmrznjena in pusta. Spomladi je vse pisano zaradi cvetja v travi. Poleti je pogosto ožgana od sonca. Najlepša je jeseni, ko zažari v toplih barvah.

Rada imam svojo pot. Rada imam svoj kraj, Selo, ker je obdan z lepo naravo.

Karolina Šatej, 5.č OŠ Dobravlje

Ela, 5. a     foto: Vid, 7. r.

POT DO SLAPA KONJŠČAK

Moja vsakdanja pot do slapa Konjščak v Črničah se začne, ko pridem z dvorišča skozi tipičen primorski »porton«. Na desno vidim cerkev Svetega Vida, jaz pa moram na levo proti šoli in še dlje, do potoka.

Ko hodim po tej poti, opazim zapuščene hiše, drevesa, veliko je podrtih dreves, različne cvetlice in slišim petje ptic.

Najbolj mi v ušesih odzvanja žuborenje potoka, ki je bolj izrazito pozimi kot spomladi, ko ga preglasi ptičje petje.

Pozimi je pot precej pusta, ker ni zelenja, trava je suha in rjava, drevje pa golo. Ko se bližaš slapu, že od daleč vidiš, kako strma je stena, preko katere se zliva slap.

Ko je suša in v potoku ni veliko vode, večkrat skačem po kamnih. Enkrat se mi je pozimi zgodilo, da sem zgrešil kamen in pristal v vodi. To pa pozimi ni ravno prijetno. Potem smo morali pohiteti domov, da se ne bi prehladil.

To pot največkrat prehodim s starši in bratoma. Po poti se največkrat zamislim v kakšno svojo igro. Mislim si, da sem vojak, poiščem si kakšno palico in se z njo igram.

Ko prideš prav do slapa, tam vedno malo bobni zaradi padanja vode. Poleti je tu prijetno, čeprav je drugje zelo vroče, ker drevje, ki dela senco, in voda ohlajata ozračje.

Meni je tu zelo lepo, prav zato pridem večkrat.

Rad imam svoj kraj, ker tu živim in ker je lepo, mirno in imam kaj početi.

Saša Remec, 5.č OŠ Dobravlje

V MALIH ŽABLJAH

Živim v Malih Žabljah in opisal vam bom delček moje vsakdanje poti po domačem kraju.

To je pot, ki jo prehodim skoraj vsak dan, v tem času tudi večkrat na dan. Vedno opazujem naš sadovnjak. Zdaj, ko je pomlad, vse cveti, zato vem, da bo poleti veliko sadja. Ne morem mimo sosedovega svinjska, ne da bi pogledal prašiče in jim vrgel malo detelje. Ko se ozrem na desno stran, vidim v daljavi Vipavski Križ. V tem spomladanskem času je slišati veliko ptic pa tudi veliko ropotanja traktorjev, ker so vsi na svojih vrtovih, poljih in obdelujejo zemljo. Največkrat na tej poti srečam kakšnega soseda, ki se sprehaja ali pa hiti na svojo njivo. Enkrat sem tukaj pri potoku srečal srno, bilo jo je  čudovito videti. Želim si, da bi jo ponovno srečal. Pozimi je ta gozd zelo pust, saj je vse rjavo, ker vsi listi odpadejo. Tu piha zelo močna burja. Sedaj, ko je pomlad, mi je veliko lepše, vse je zeleno, vse cveti in ptički veselo žvižgajo. Najraje to pot prehodim s teto Saro in bratom Nikom, ker se po poti veliko pogovarjamo in igramo razne igre.

Med potjo večkrat razmišljam, da imam res veliko srečo, da živim na vasi in lahko opazujem naravo, kako se spreminja v vseh letnih časih.

Gal Križanič, 5.č OŠ Dobravlje

  foto: Ana, 8. r.

 

MOJA POT V BORŠT

Moja vsakodnevna pot me vodi v Boršt, kjer se igram na velikem travniku. Večinoma se pot vije med vinogradi. Na poti največkrat razmišljam, katere igre bi se še igral. To pot največkrat prehodim z družino.

Na tej poti slišim petje ptic, brenčanje čebel, šumenje vetra in listov, ki potujejo v vetru. Opazim pa veliko zelenja in cvetočih rastlin.

Od daleč vidim Sveto Katarino nad Preserjami, Trstelj, Dornberk, Kucelj in domačo vas Batuje. Na poti največkrat srečam vaščane, ki gredo na svoje njive in v  vinograde.

Tam smo z očetom naredili gugalnice, tarče za loke in visečo mrežo.

Rad imam svoj kraj, ker tu živim in ker so v vasi zelo prijazni ljudje.

Andrej Faganel, 5.č OŠ Dobravlje

  foto: Vid. 7. r.

 

SOTESKA POTOKA KONJŠČAK

Soteska potoka Konjščak s slapom Čeber je naravna znamenitost vasi Črniče.

Na poti do slapa gremo skozi zaselek Konjščaki, po ozki poti mimo hiš z nekaj drevesi, ki v tem toplem vremenu že cvetijo in prijetno dišijo.

Ob delno urejeni učni poti nas spremlja potok Konjščak, čez katerega stoji lesen most, ki vodi pohodnike vsako leto na Šalam pohodu.

Pod slapom Čeber so drevesa vse bolj zelena, okrog sebe ne slišiš nič drugega kot šumenje vode in ptičje petje.

Z družino pridemo večkrat sem na sprehod, še posebej takrat, ko zapade veliko dežja in je deroč slap videti zelo zanimiv, potok Konjščak pa prebivalcem pokaže svoje zobe.

Mia Žigon, 5.č OŠ Dobravlje 

 

VSAKODNEVNA POT OD DOMA DO PRABABICE

Sem učenka 5.a razreda Osnovne šole Dobravlje. Predstavila vam bom mojo vsakodnevno pot od doma do prababice.

Moj dom leži med tremi zaselki Martini, Žulji in Mihelji. Na poti me najprej pozdravi stara šola. V to šolo sta hodila moj tata in babica. Danes je navzven enaka kot nekoč, notranjost pa je obnovljena. Sedaj je tu sadjarski center. Ob njej raste lipa, ki so jo posadili učenci ob osamosvojitvi Slovenije.

Pot me vodi mimo cerkve Svetega Cirila in Metoda, zgrajene po načrtih arhitekta Maksa Fabianija leta 1927. Notranjost je poslikal Tone Kralj.

Nasproti cerkve imamo prostore za druženje, ki so zaradi trenutnih razmer zaprti.

Ob cesti stoji vaško znamenje – križ. Za njim je lipa, ki nas spomni na osamosvojitev Slovenije leta 1991. Ob njem pa je tudi stara preša, ki so jo uporabljali za stiskanje grozdja. Mimo pelje Oljčna pot, po kateri je hodil Simon Gregorčič.

V tem letnem času je narava zaživela. Vse je ozelenelo in ptički so naša stalna družba. Če nadaljuješ pot po cesti, prideš do zaselka Sveti Martin. Jaz pa zavijem k svoji prababici. Z njo zelo rada klepetam. Po krajši poti grem nazaj domov. Za hišo imamo veliko farmo krav.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in ker je tu najlepše.

Brina Birsa, 5.a OŠ Dobravlje

  foto: arhiv fotokrožka OŠ Dobravlje

 

MOJA POT DO CERKVE SV. PETRA

V bližini mojega doma vodi pot do cerkve sv. Petra. Po njej skoraj vsak dan peljem na sprehod mojo psičko Lolo. Rada sem v naravi in opazujem ptičke ter poslušam njihovo petje.

Pot se začne pri naši hiši. Ko prečkam železnico, vidim polja, ljudi, ki delajo na vrtovih in hiše. Lepo je opazovati polja in naravo, kako se spreminja.

Po poti vedno srečam koga od sosedov in rečemo besedo ali dve.

Sedaj se tu gradi tudi čistilna naprava. V bližini je tudi pokopališče. Najbolj zanimivo pa je drevo topola, ki je staro več kot sto let. V njegovi senci je tako lepo …

Preden pridem do cerkve, moram čez potok. Tam se večkrat ustavim in malo igram.

Kmalu prispem do cerkve sv. Petra, ki je znana po čudovitih freskah Antona Cebeja. V bližini cerkve se vidijo nasadi breskev, češenj, kivija in grozdja. Ta pot mi je še posebej všeč, ker ni avtomobilov, je mirna in se lahko nadiham svežega zraka.

Sara Kerševan, 5.a OŠ Dobravlje

 Sara, 5. r.

 

MOJA VSAKODNEVNA POT PO SKRILJAH

Rada se sprehodim do zaselka Rovna, ki je del vasi Skrilje. S travnika lahko vidim Vipavski Križ in Nanos. Po poti lahko prisluhnem ptičjemu petju in zboru čričkov.

V daljavi vidim hiše, travnike, polja in sosednjo vas Kamnje. Odpira se mi razgled na Kucelj, Malo Goro in Čaven. Po poti spoznavam hrast, češnje in lisičji rep.

Pred zaselkom Zdešče, lahko na desni strani vidim lep zapuščen vrt orehov, češenj, rož in vijolic. In kaj hitro prispem v Zdešče. Od tu je najlepši razgled na vas Skrilje, Ajdovščino, Vipavski Križ in na Nanos v ozadju.

Po tej poti največkrat hodim s sestro in nono. Skozi zaselek Bajči se vračamo domov.

Ta pot mi je všeč, ko zorijo češnje, grozdje, robidnice, fige in drugo sadje, ki ga lahko rabutam.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in sem na podeželju.

Brina Štolfa, 5.a OŠ Dobravlje

  foto: Ana, 8. r.

 

MOJA VSAKODNEVNA POT PO KAMNJAH

Skoraj vsak dan grem na sprehod po Kamnjah. To je kraj, kjer živim, vas pod pobočjem Čavna.

Na poti občudujem slapove in staro arhitekturo. Na sprehodu grem čez enoločni most, zgrajen leta 1895. Ko ga prečkam, vidim cerkev svetega Mihaela. Nato grem mimo šole do pokopališča, kjer zavijem proti zame najlepšemu slapu v vasi Kamnje.

Slap rada obiščem v vseh letnih časih, da vidim kako se narava spreminja. Tam občudujem drevesa, rože in slap. Uživam ob poslušanju ptic, šumenju dreves in vode.

Pogosto srečam sovaščane, ki se mi nasmehnejo, me pozdravijo in hitijo naprej po svojih opravkih.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in je to po mojem mnenju najlepši kraj v občini Ajdovščina.

Hana Kompara, 5.a OŠ Dobravlje

  Mihaela, 5. a         Hana, 5. a

Stran 2 od 6112345...102030...Zadnja »