Obvestilo za učence od 6. do 9. razreda in starše

Drage učenke in učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda), spoštovani starši.

Obveščamo vas, da smo  za vas pripravili nov mrežni plan pouka na daljavo, ki vam bo, verjamemo, olajšal organizacijo domačega dela za šolo. Pomembna novost je, da so predmeti tedensko drugače prerazporejeni kot pri običajnem šolskem urniku, ki smo mu sledili doslej. Tako boste od torka 14. 4. 2020 imeli na dan učno snov in naloge za največ tri do štiri predmete. Nov mrežni plan (urnik) bo za vsak teden objavljen v spletni učilnici. Našli ga boste takoj, ko boste odprli zavihek e-učilnice desno od logotipa šole (odprl se vam bo, ko kliknete na mrežni plan pouka na daljavo za predmetno stopnjo).

Mrežni plan učenja bo objavljen za vsak teden sproti. Vsak ponedeljek zjutraj najprej preverite, kaj vas čaka ta teden, saj bodo na posamezne dneve uvrščeni tudi nekateri dnevi dejavnosti. Mrežni plan velja za vse oddelke posameznega razreda – torej je enak za vse učence šestih, sedmih, osmih in devetih razredov.

Ne pozabite tudi na obvezne in neobvezne izbirne predmete. Tudi te učilnice je potrebno obiskovati in spremljati navodila ter zadolžitve učitelja. Lahko pa si sami razporedite, na kateri dan v tednu boste uvrstili naloge za vaše izbrane predmete.

Poleg rednih ur športa je v učilnicah športa še veliko predlogov za gibanje in sprostitev. Priporočamo, da jih na svoj urnik uvrstite vsak dan. Tu je še naša zelo aktivna šolska spletna knjižnica s številnimi zanimivimi predlogi za branje in druge dejavnosti povezane z njim.

Prepričani smo, da vam bo nova organizacija učenja na daljavo veliko pripomogla k temu, da se boste lahko dnevno bolj posvetili posameznim predmetom in vam ne bo potrebno vsak dan opravljati nalog iz številnih različnih predmetov. Za tak način smo se odločili na podlagi pridobljenih izkušenj v teh tednih, strokovnih priporočil pa tudi na podlagi vaših odgovorov, ki ste jih podali v anketi. Za vaše predloge in sodelovanje v anketi se vam iskreno zahvaljujemo. Trudili se bomo, da jih bomo v največji možni meri upoštevali ter tako naš  prispevek še izboljšali.

Video srečanja in video razlage se izvajajo kot dopolnilo. Žal se tega v večji meri ne moremo posluževati, saj tega zaradi različnih okoliščin številni učenci ne bi mogli spremljati, kar je razvidno tudi iz odgovorov v anketi. Večina dela in nalog ostaja v opisni obliki in možnostih, ki jih ponujajo e-učilnice.

V primeru težav z opremo lahko še vedno pokličete ravnateljico na št. 051 323 234 ali pišete na o-dobravlje.ng@guest.arnes.si. Še vedno je nekaj tablic na voljo za izposojo. Žal na slabše povezave v nekaterih krajih ne moremo vplivati. Vsekakor pa vas prosimo, da o svojih težavah obvestite učitelja razrednika. Tako bomo laže razumeli začasno neaktivnost nekaterih.

Drage učenke in učenci. Vaše delo in aktivnost v spletnih učilnicah učitelji redno spremljamo. Ni nam vseeno, če opazimo, da določen učenec pri posameznem predmetu ni aktiven dalj časa. V takih primerih pokličemo starše in aktiviramo dodatno pomoč. Naša dolžnost je, da v teh izjemnih okoliščinah podpremo vsakega in poskrbimo, da je aktiven pri učenju na daljavo. Pri reševanju in odpravljanju težav vam želimo stati ob strani ter vas nikakor ne želimo obsojati.

Vam in vašim družinam še enkrat želimo prijetne in s soncem obsijane praznične dni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Reševanje ankete

Učenci pozdravljeni!

Trenutno imamo veljavno rešenih ca. 70 anket od 200 – 250 možnih (če vštejemo še 5. razred). Želeli bi vas spodbuditi, da tisti, ki je še niste rešili, to poizkusite narediti do jutri. Povprečen čas trajanja ankete je ca 11 min, pa tudi če boste za to porabili kakšno minuto več, je vredno. Anketa NI obvezna, nam bo pa v veliko pomoč kako približati naše (učiteljeve) aktivnosti vašim problemom, izzivom in željam glede učenja na daljavo. Seveda se sedanji pouk močno razlikuje od klasičnega pouka. Ampak izboljšave želimo sprejeti na podlagi vaših pripomb in odzivov. Vsega naenkrat ne bomo rešili, marsikaj pa. Zato vas še enkrat pozivamo in prosimo, da pristopite k izpolnjevanju ankete. Spremembe bodo, z vašo pomočjo kvalitetnejše kot brez.

Anketa se nahaja v učilnici slovenščine.

Tudi za posamezen predmet bo smiselno sprejeti izboljšave na podlagi dogovorov, konkretnih predlogov in krajših anket za točno določen predmet, kajti predmeti se med seboj razlikujejo in vsak ima svojo specifiko (posebnost).

Ogromno stvari, ki so prisotne pri pouku v živo pri pouku na daljavo manjka. So pa druge kvalitete: samostojnost, samodisciplina, samostojno iskanje virov, lastne pobude in iznajdljivost, veščine povezovanja na daljavo, uporaba IKT, kultura komunikacije … Oboje šteje. Na dano situacijo: poberite najboljše možno na najboljši možen način!

V arhivu ankete imamo upogled v splošne podatke glede trenutnih rešitev in v statistiko reševanja. Do sedaj se je nabralo precej kvalitetnih predlogov z vaše strani. Želeli bi, da bi bila udeležba čim višja. Hvala za sodelovanje.

Ostanite zdravi!

P.V.

Obvestilo za učence in starše, 5. 4. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Za nami je tretji teden pouka na daljavo in po napovedih bo tak način dela trajal še nekaj časa. O možnih scenarij ste zagotovo slišali v medijih. V tem obdobju smo učitelji, učenci in starši pridobili nekaj izkušenj, dopolnjujejo pa se tudi strokovna priporočila Zavoda za šolstvo in resornega ministrstva. Zadnja smo na šole prejeli konec tedna. V skladu s tem vas obveščamo, da bomo v prihodnje naša prizadevanja usmerili tako, da bodo zadolžitve učencev občutno manjše kot doslej, predvsem pa manjše, kot če bi bili pri pouku v šoli.

Na razredni stopnji boste to opazili že v ponedeljek, ko boste za posamezen dan prejeli naloge:

  • iz največ dveh predmetov za stopnjo od 1. do 3. razreda (občasno iz treh predmetov 3. razred)
  • in največ treh predmetov od 4. do 5. razreda.
  • Vsak dan boste poleg predmetov kot so MAT, SLJ, SPO in drugi na urniku imeli tudi nekaj športnih dejavnosti, kajti v tem času so ohranjanje telesne kondicije in sprostitvene dejavnosti izrednega pomena. Dopolnilne dejavnosti za sprostitev, ustvarjanje in opazovanje narave so v učilnicah podaljšanega bivanja ter seveda v šolski knjižnici.

Na predmetni stopnji je organizacija pouka na daljavo drugačna, saj ima vsak predmet svojo učilnico. Tu se bomo trudili, da količino dela še bolj prilagodimo razmeram ter vzpostavimo boljšo preglednost nad zadolžitvami učencev.

V minulem tednu so bili vsem razrednikom določeni učitelji pomočniki, ki skrbijo za to, da pomagajo učencem, ki so bili do sedaj manj odzivni in po oceni učiteljev potrebujejo dodatno spodbudo. Dragi starši, nikar ne oklevajte, če vas ti pomočniki pokličejo in ponudijo pomoč. Pomembno je, da v teh okoliščinah ne pozabimo na nobenega učenca in vsakomur omogočimo delo na daljavo.

Preverjanje in ocenjevanje: V mesecu aprilu še ne bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Potekalo pa bo preverjanje znanja. To pomeni, da bodo učenci svoje zadolžitve v različnih oblikah, ki bodo dogovorjeni z učiteljem (ustni odgovori preko video konferenc, po telefonu, pisni izdelki, fotografije, risbe, video posnetki…), pošiljali učiteljem, ti pa bodo učencem podali povratno informacijo. Način preverjanja, ki ga bodo določili, bo kasneje uporabljen tudi za ocenjevanje. Učitelji bodo pri tem upoštevali tehnične možnosti komuniciranja s posameznim učencem.

Upravičenost do pomoči za prehrano: Starši učencev, ki v šoli prejemajo brezplačno kosilo, ste upravičeni do paketov pomoči hrane, ki jih prevzamete na Rdečem Križu in pred tem pokličete na 051 430 722. V izjemnih primerih, ko morajo starši biti v službi in je priprava hrane doma nemogoča, nas pokličite na 051 323 234 ali pišite na e-naslova: izabel.hrescak@os-dobravlje.si ali ana.kalin@guest.arnes.si.

Nekateri starši nimate e-naslova v naši bazi podatkov. V kolikor naslov imate in sporočil ravnateljice in razrednikov ne sprejemate, prosim, da o tem obvestite razrednika in mu svoj naslov posredujete. V tem času sta e-pošta in šolska spletna stran edini mogoči poti za množično obveščanje.

Dragi učenci. Vse pohvale za vaše sodelovanje in številne lepe primere nalog in srečanj na daljavo, ki so se do sedaj odvili in so me o njih obvestili učitelji.

Dragi starši. Tudi vi si zaslužite veliko pohvalo in zahvalo za vašo angažiranost. Otrokom stojite ob strani v času, ko tudi vas tarejo številne druge skrbi in obveznosti. To vse ima dolgoročno neprecenljivo vrednost.

Želim vam da ostanete zdravi in dovolite, da pomlad, ki se razcveta, vsak dan v vas obudi tudi nekaj lepega.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, vaša ravnateljica

 

 

Kratki animirani film Zemlja kliče nagrajen

Na Osnovni šoli Dobravlje nas je razveselila novica, da je kratki animirani film Zemlja kliče, prejemnik nagrade Posebna omemba otroške žirije na Mednarodnem filmskem festivalu Zoom.14, ki ga prireja Pionirski dom Ljubljana. Film se je izmed 60 prispelih otroških filmov (kategorija do 14 let) uvrstil v tekmovalni program, kamor je bilo izbranih 16 kratkih filmov.

Avtorji so učenci 7. in 8. razreda, ki v tem šolskem letu obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja – Kaj je film, ki ga vodi Mirjam Kalin. V filmu so učenci na izviren način upodobili stisko, ki jo povzročajo novice in dejstva o ekoloških katastrofah. Učenci so delali po skupinah, večina jih je uporabila kolažno tehniko, skupina deklet pa je kot ustvarjalno sredstvo izbrala plastelin.

Pri nastajanju filmov sodelujejo številni ljudje različnih profilov in tudi naš filmček je plod sodelovanja z drugimi učitelji mentorji in učenci. Pri fotografiranju je sodeloval mentor Peter Valič. Glasbo je posnela skupina učencev OŠ Dobravlje, ki obiskuje Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina pod mentorstvom učitelja glasbene umetnosti Franca Lebna. Posebej za to priložnost je priredbo glasbe napisal Miroslav Paškvan. Zahvala gre tudi Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina in njihovi ravnateljici Bernardi Lozar Paškvan ter Urošu Nemaniču za podporo in pomoč pri snemanju glasbene podlage.

Žal je program festivala odpadel, sicer bi bili naši učenci povabljeni, da se ga udeležijo in si tam ogledajo še druge izbrane filme v tekmovalnem programu.

Filmček si lahko ogledate na povezavi Zemlja kliče

Več o festivalu na povezavi: https://www.pionirski-dom.si/festivali/zoom14

Seznam nagrad: https://www.pionirski-dom.si/festivali/zoom14/nagrade

Nekaj utrinkov s snemanja filma in glasbe.

Prispevek: Mirjam Kalin

 

 

Anketa glede pouka in učenja na daljavo za 6. – 9. razred

Pozdravljeni. Pripravili smo vam anketo glede učenja na daljavo, saj je ta oblika pouka v Sloveniji (ne le na naši šoli) prvič na tako zahtevnem preizkusu in prvič v takem obsegu. V treh tednih se vam zagotovo utrnila kakšna možnost izboljšave in spremembe. Menim, da je anketa sestavljena tako, da bo omogočila prav slednje: spremembe in izboljšave pouka na daljavo. Te pa so brez vaše udeležbe nemogoče. V anketo je povabljen tudi 5. razred, računamo pa predvsem na odziv učencev od 6 – 9. razreda. Ankete najdete v spletni učilnici slovenskega jezika. Razlog? – je ena najbolj obiskanih.

Anketa po izračunu traja 10 min. Menimo, da jo bo večina končala v manj kot 15 minutah.

Hvala.

Ekipa učiteljev OŠ Dobravlje

 foto p.v.: vijolice pod Ravnami

Stik z naravo: smo v fazi aktivacije najboljše možne učilnice. V fazi, ko lahko stopimo korak bliže koreninam, izvoru, bistvu. Raste nova vsebina, nov rod in upam boljši pogled na naravo, Vipavsko in soljudi.

Stran 4 od 61« Prva...23456...102030...Zadnja »