Učbeniški sklad za šolsko leto 2018/19

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposoja učbenikov je za vse učence od 2. do 9. razreda brezplačna.

Izposoja delovnih zvezkov je za učence 1. razreda brezplačna.

Stroške šoli povrne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2018/19

 I. triada  II. triada III. triada
1. razred 4. razred  7. razred
2. razred 5. razred 8. razred
3. razred 6. razred 9. razred

Sezami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2017/18

14. november – skupne pogovorne ure v Dobravljah

Spoštovani starši!

Danes, 14. novembra 2017, bodo od 17.00 do 18.00, na matični šoli v Dobravljah, potekale skupne pogovorne ure. Dragi starši, vabimo vas, da jih redno obiskujete in tako dobite neposredno povratno informacijo o napredku vašega otroka od učiteljev, ki ga poučujejo. Elektronska sporočila tega v nobenem primeru ne morejo nadomestiti.

Odsotni učitelji: Polona Krkoč (6. b, zgodovina)

Pogovorne ure 7. in 8. novembra 2016

Spoštovani starši,

Obveščamo vas, da bodo v mesecu novembru skupne pogovorne ure:

podružnične šole: 7. november 2016 od 16.00 do 17.00 (izjemoma prvi ponedeljek zaradi koledarja)

matična šola Dobravlje: 8. november od 17.00 do 18.00

Posebej vas vabimo, da se udeležite odličnega predavanja dr. Tine Bregant na temo možgani, ki bo v sredo, 9. novembra 2016, ob 17.30, v telovadnici matične šole Dobravlje. (več …)

NA VRATA ŠOLE TRKA NOVO ŠOLSKO LETO

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Letošnje počitnice je zaznamoval največji svetovni dogodek na področju športa, ki predstavlja sanje vsakega uspešnega športnika. Skupini slovenskih športnikov se je ta sen uresničil. Iz daljne Brazilije so se vrnili s kar štirimi olimpijskimi odličji. S svojimi vrhunskimi rezultati so se vpisali v zgodovino športa in dokazali, da lahko premikaš meje tudi v mnogo slabših pogojih, kot jih imajo športniki iz večjih in bogatejših držav. S svojimi dosežki so nam dali enkratno sporočilo: sanje se lahko uresničijo, le verjeti moraš vanje in biti pripravljen delati, garati, da jim slediš. Njihov trud je poplačan. Postali so naši junaki in za mnoge veliki vzorniki.

Kakšne pa so vaše sanje, dragi učenci?

V enem šolskem letu ne morete doseči olimpijskega odličja, lahko pa izdelate krasen izdelek pri tehniki, narišete čudovito risbo pri likovni umetnosti ali pripravite izvirno prestavitev in jo prepričljivo predstavite razredu. Lahko osvojite bronasta, srebrna in zlata priznanja na raznih tekmovanjih, predano igrate na športnih prireditvah v duhu fair play-a in ekipne pripadnosti ter na ta način prispevate k rasti in krepitvi pozitivnih vrednot na OŠ Dobravlje. Lahko pa se odločite, da ste v razredu prav vi tisti, ki bo sošolce spodbujal k prijateljstvu, strpnosti do drugačnosti in tako dvigal razredno klimo, v kateri se bodo vsi počutili bolje.

 »Rim ni bil zgrajen v enem dnevu«, pravi pregovor. Z majhnimi koraki boste spoznavali sebe in svoje potenciale ter doživljali uspehe. Na ta način boste gradili vašo samozavest, vse skupaj pa vam bo pomagalo do izbire pravega poklica. Učitelji vam bomo pri tem stali ob strani, vas spodbujali in usmerjali. Naša edina želja je, da bi bili učenci iz našega okolja uspešni sedaj in v bodoče, saj je od tega odvisna tudi naša skupna prihodnost.

Dragi starši.

Učitelji si postavljamo visoka merila glede kakovosti pouka in sledimo novostim pedagoške stroke. To bogatimo z  raznolikimi vsebinami s področja kulture, etike, tradicije, zdravja in športa z namenom, da učence poleg vas, ki ste in ostajate najpomembnejši vzgojitelji,  vodimo na poti do izgradnje celostne osebnosti, ki bo znala ceniti sebe in druge. Da bi nam to uspelo, pa potrebujemo tudi  vaše zaupanje in podporo. Modri učitelj Kvintilijan pravi: »Učitelj mora učiti, učenec pa se mora biti pripravljen učiti. Eno brez drugega ne gre, prav kot sta za otrokovo spočetje potrebna dva, in kot zaman seješ, če zemlja ni zorana, da bi sprejela seme vase.» Zato vas vabimo, da prihajate na pogovorne ure in se udeležujete roditeljskih sestankov, saj tako negujete osebno sodelovanje, ki ga ne more nadomestiti nobena sodobna tehnologija.

Učencem, staršem in učiteljem želim uspešen pričetek šolskega leta in veliko zagnanosti pri uresničevanju svojih sanj.

                                                                                                                 Mirjam Kalin, ravnateljica

Navodila za prvi šolski dan

Pouk v novem šolskem letu prične v ČETRTEK, 1. septembra 2016. Za lažji začetek vam posredujemo nekaj informacij o poteku prvega šolskega dne na matični šoli in podružnicah.

 

  1. Novosti v tem letu

– Konec šolskega leta 2015/16 smo z grenkim priokusom zaprli vrata naše najmanjše podružnične šole v Šmarjah.

– Na podružnični šoli Skrilje se z letošnjim letom spremeni urnik – pouk bomo po novem pričenjali ob 8.00.

– Z veseljem pričakujemo ureditev dovozne poti do podružnične šole v Skriljah – gradbena dela so že v teku.

 

  1. Pričetek pouka

 

Šola Pričetek pouka   Šola Pričetek pouka
CŠ Dobravlje 7.30 PŠ Črniče 7.55
PŠ Vipavski Križ 7.45 PŠ Skrilje 8.00
PŠ Vrtovin 7.45

 

Izjema so učenci 1. razreda, ki jih bodo prvi šolski dan v šolo spremljali starši.

Na podružnicah jih pričakujemo ob 9.00.

 

  1. Prevoz, prehrana in varstvo učencev

– Prevoz – Šolski avtobusi* bodo zjutraj vozili po voznem redu podjetja Avrigo, ki je priloga tega obvestila. V prilogi je tudi vozni red in z vstopne postaje šolskih kombijev za jutranje dovoze učencev na podružnice. (*Vozni red avtobusov je informativen, saj so še v teku usklajevanja med šolo, občino in Avrigom.)
Kombi-vozni red              Avrigo-informativni vozni red

Prehrana – starši ste prijavnice za šolsko prehrano oddali že junija. Malico bodo prvi dan dobili vsi prijavljeni učenci, glede kosila za prvi in drugi dan pa morajo sporočiti razredniku pri razredni uri. Prosimo vas, da se z otrokom pred pričetkom šolskega leto dogovorite, katere dneve v tednu bo na kosilu, ker morajo razredniki pripraviti tedenski seznam za šolsko kuhinjo.

– Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

 

  1. Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Prvi šolski dan bo pouk na centralni šoli potekal po urniku,  ki je razviden iz priloge.   PRVI ŠOLSKI DAN 16-17

Učenci petega razreda bodo ta dan preživeli s svojim razrednikom. Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah.

 

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka. V letošnjem letu nam je ministrstvo omogočilo nabavo nekaterih novih učbenikov. Zato vas še posebej lepo prosimo, da skupaj z otrokom vse učbenike iz prejetega kompleta opremite s podatki (ime, priimek in razred) in jih zaščitite tako, da bodo na koncu šolskega leta ohranjeni za naslednjo generacijo učencev.

 

Drage učenke in učenci, prvega septembra vam želimo veselo snidenje s sošolci in učitelji,

 v novem šolskem letu pa uspešno delo in dobre rezultate, ki se jih bomo skupaj z vami veselili tudi vaši starši in učitelji.

 

                                                                                                              Kolektiv OŠ Dobravlje

 

Pogovorne ure 12. 4. 2016 – obvestilo za starše

Spoštovani, starši,

obveščamo vas, da bodo danes, 12. 4. 2016, na pogovornih urah odsotni naslednji strokovni delavci:

– Sonja Makuc, učiteljica likovne umetnosti

– Izabel Jovanovska hreščak, svetovalna delavka.

Lepo pozdravljeni,

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

Obvestilo o spremembah pri subvencioniranju šolske prehrane

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od 1. 1. 2016 v veljavi sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa nekaj sprememb v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane.

Šolska malica

Pri subvencioniranju malice ni sprememb.

Šolsko kosilo:

  • Polna subvencija iz državnih sredstev: Iz državnih sredstev pripada subvencija v višine cene kosila, v kolikor je dohodek na družinskega člana pod 18% neto povprečne plače v RS.
  • Polna subvencija iz državnih in občinskih sredstev: Če je dohodek na družinskega člana med 18 % in 30 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 70 %, razliko v višini 30 % pa krije Občina Ajdovščina vsem učencem, ki so prijavljeni na kosilo in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina. V tem primeru ni potrebno vlagati posebnih vlog in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, ki izhajajo iz uvrstitve v dohodkovni razred, razviden v odločbi o otroškem dodatku.
  • Delna subvencija iz državnih sredstev: Če je dohodek v družini med 30 % in 36 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 40 %.
  • Subvencija iz občinskih sredstev v izjemnih socialnih okoliščinah: Če je dohodek na družinskega člana višji od 53 % (pri malici) oz. 30 % ali 36 % (pri kosilu), lahko starši zaprosijo za subvencijo le v izjemnih primerih, ko se družina znajde v materialni stiski zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče ter v drugih utemeljenih okoliščinah na podlagi mnenja centra za socialno delo oz. šolske svetovalne službe.

 

Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD. V primeru uveljavljanja izjemne subvencije pa morajo starši vložiti posebno vlogo na šoli in vsa zahtevana dokazila.

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

 

Lep pozdrav.                                                                                                                                                                            Mirjam Kalin, ravnateljica

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka

Dostopnost