Pogovorne ure na matični šoli 2021-2022

Pogovorne ure bodo potekale po naslednjem protokolu: 

  1. Dopoldanske pogovorne ure 

Razpored pogovornih ur pri posameznem učitelju se nahaja na povezavi: https://www.os-dobravlje.si/govorilne-ure/. 

Starš se za dopoldanske pogovorne ure predhodno najavi preko e-pošte ali pisnega sporočila, ki ga otrok/učenec izroči učitelju.  Pri najavi zapiše tudi način poteka pogovornih ur: telefonsko, preko videokonference ali v živo. 

Učitelj potrdi prejem najave preko e-pošte ali pisnega sporočila. 

Za pogovorne ure preko telefona bo učitelj posredoval staršu tudi telefonsko številko (051 381 600 ali 05 365 10 15). 

Za pogovorne ure preko videokonference bo učitelj preko e-pošte staršu posredoval povezavo. 

Pogovorne ure v živo bodo potekale v avli matematike. Starš ob dogovorjeni uri počaka pred požarnim vhodom na severno-zahodni strani šole. Učitelj ga sprejme. Oba upoštevata ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 nošenje maske, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja. Starša se vpiše v seznam obiskovalcev šole. 

  1. Popoldanske pogovorne ure 

Popoldanske pogovorne ure bodo potekale predvidoma vsak drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00:  

12. oktobra, 9. novembra, 14. decembra, 11. januarja, 15. februarja, 8. marca, 12. aprila in 10. maja.  

Starš se za popoldanske pogovorne ure predhodno najavi preko e-pošte ali pisnega sporočila, ki ga otrok/učenec izroči učitelju, vsaj en dan pred pogovorno uro. Učitelj bo vse najavljene starše razvrstil in jim določil ustrezen termin. Točno uro bo staršu posredoval preko e-pošte ali pisno. 

Razpored prostorov in dostopov do prostorov, kjer bodo posamezni učitelji izvajali pogovorno uro, se nahaja na povezavi: https://www.os-dobravlje.si/razpored-prostorov-za-popoldanske-pogovorne-ure-2020-21/ Starši morate ob vstopu v šolo upoštevati ukrepe za preprečevanje bolezni covid-19 nošenje maske, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja. Starša se vpiše v seznam obiskovalca šole. 

Razpored prostorov za popoldanske pogovorne ure 2021-22

UČITELJRAZREDNIKPROSTORVHOD V ŠOLONAHAJALIŠČE UČILNICEPOUČUJE
Čelik Čibej Ana 5. a Uč. MA2 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT in DRU v 5.a 
Volk Pavel 5. b Uč. 5. b GLAVNI J DEL ŠOLE-1. NADSTROPJESLJ, MAT, LUM, GUM, NIT, DRU in PB v 5.b 
Bone Katja 7. a Uč. 6. a GLAVNI J DEL ŠOLE-PRITLIČJE TJA  6.a, 6.b, 6.c; TJA 8.b/3; TJA 9.b/3 in IP NEM  
Puc Polona 7. b Uč. SL1 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 6.b, 6.c; SLJ 8.a/1 in SLJ 9.b/3 
Čermelj Damijana 7. c Uč. MA1 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.b, 6.c; MAT 7.a, 7.b in MAT 8.b/3 
Šuligoj Tamara 8. a Uč. SL2 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE NAR 7.a; BIO 8.a, 8.b, 9.a, 9.b; GOS 6.a, 6.b, 6.c in IP SPH 
Bone Bogdan 8. b Uč. MA/SL3 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE NAR 6.a, 6.b. 6.c, 7.b, 7.c; KEM 8.a, 8.b, 9.a, 9.b; IP POK in IP ČEB 
Krapež Danica8. cUč 8. cZGORNJIS DEL ŠOLE-PRITLIČJETJA 7.c; TJA 8.a/1, 8.ab/2 in TJA 9.a/1, 9.a/2, 9.b/4 
Oven Tjaž 8. a Uč. BI JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE ŠPO 5.a, 5.b; ŠPO 6.a, 6.b; ŠPO 8.a, 8.b; ŠPO 9.a, 9.b in IP IŠP 
Brataševec Helena 8. b Uč. ZG JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 7.b, 7.c; SLJ 8ab/2, 8.b/3 in SLJ 9.a/1 
Pelicon Irena 6. bUč. BIOZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE ŠPO 6.a, 6.b, 6.c; ŠPO 7.b; ŠPO 9.a, 9.b; IP LPL in IP SDP 
Krkoč Polona 6. a Uč. ZGO ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE ZGO 6.a, 6.b, 6.c; ZGO 7.a, 7.b, 7.c; ZGO 8.a, 8.b; ZGO 9.a, 9.b in DKE 8.a, 8.b 
Trebovc Nina Kab. SLJ ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 6.a; SLJ 7.a in SLJ 9.a/2, 9.b/4 
Čušin Mojca Sejna soba ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE TJA 5.a, 5.b in TJA 7.a, 7.b 
Černigoj Martina 6.cUč. KE JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 6.a; MAT 8.a/1, 8.ab/2 in MAT 9.b/3, 9.b/4 
Ferjančič Helena Uč. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 9.a/1 in NIP RAČ 
Luka RuterUč. GE JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE GEO 6.a, 6.b, 6.c; GEO 7.a, 7.b, 7.c; GEO 8.a, 8.b; GEO 9.a, 9.b in DKE 7.a, 7.b, 7.c 
Čufer Stanko Uč. FI ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE FIZ 8.a, 8.b, FIZ 9.a, 9.b; TIT 6.a/1, 6.b/1, 6.c/1, 7.a/1, 7.b/1, 8.a/1, 8.b/1 in IP OGL 
Bolko Matija/Uč. TITZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 7.c; MAT 9.a/2; TIT 6.a/2, 6.b/2, 6.c/2, 7.a/2, 7,b/2, 7.c, 8.a/2, 8.b/2 in NIP TEH 
Makuc Sonja Uč. LUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE LUM 5.č; LUM 6.a, 6.b, 6.c; LUM 7.a, 7.b, 7,c; LUM 8.a, 8.b; LUM 9.a, 9.b in IP LS1 
Leben Franc Uč. GUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE GUM 6.a, 6.b, 6.c; GUM 7.a, 7.b, 7.c; GUM 8.a, 8.b; GUM 9.a, 9.b 
Kovšca Dean Kab. ŠPO V DVORANO POLEG DVORANE ŠPO 6.c; ŠPO 7.b; ŠPO 8.a, 8.b in IP ŠSP 
Ušaj Jana  Kab. TJA ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJEPB Dobravlje; ŠPO 7.a, 7.c in IP ŠZZ 
Gregorič Vanesa Uč. GOS ZGORNJI S DEL ŠOLE-  PRITLIČJE NIP ITAL in IP ITAL 
Valič Peter Kab. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE IP UBE 
Dostopnost