Proteusovo tekmovanje – GLIVE

Letošnja tema je podobna letu, ki ga živimo. Obsežna, zahtevna, zelo zanimiva in vredna izziva. Dosedanje teme so bile precej ožje. Za primerjavo: enako obširna bi bila, če bi bila izbrana tema »Živali« ali »Rastline«. Glivam pripada v živem svetu celo kraljestvo! Sreča v smoli je, da so glive v naši zavesti neugleden pritajen, neviden in obroben del živega. V resnici so v ciklu kroženja snovi v naravi enako pomembne kot bakterije in rastline, ter vsaj tako pomembne kot živali – ali še bolj! Spoznavanje tako pomembne in kompleksne skupine ni lahko delo, lahko pa ga vzamemo kot izziv, kot priložnost, da si razširimo obzorje tudi v segment, ki ga šolski učni programi obdelajo kot obrobno temo.

uhati drhtavež

Beri dalje, 2. stran je zanimivejša!

Obvestilo za učenke/ce in starše, 29. 11. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Vladni ukrepi so podaljšani za teden dni in tako se od ponedeljka, 30. 11. 2020, nadaljuje izobraževanje na daljavo.

V kolikor se bo epidemiološka slika izboljšala, obstaja možnost, da se učenci od 1. do 3. razreda vrnejo v šolske klopi 7. 12. 2020. Ali bo to izvedljivo, bomo naknadno obveščeni.

Za učence od 4. razreda naprej in za glasbene šole je še naprej predvideno izobraževanje na daljavo. Za te učence se v prostorih šole načrtuje možnost izvajanja dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne ali skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec je sprejela sklep, ki določa:

  • da je v letošnjem šolskem letu le eno ocenjevalno obdobje, ki traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021, razen za učenke/ce 9. razreda, za katere traja do 15. 6. 2021,
  • da se  ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci v skupini oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno,
  • zmanjšano število ocen v šolskem letu.

Podrobnosti o številu ocen najdete v priloženem dokumentu: Sklep ministrice

Drage učenke in učenci. Učitelji večinoma pohvalno poročajo o vaših aktivnostih v spletnih učilnicah. Ohranimo zavedanje, da je znanje velika vrednota in da se je zanj vredno potruditi prav vsak dan. Z vsako novo pridobljeno vsebino izgrajujemo našo osebnost, pogled na svet okrog nas in tako vidno zorimo. Ne dovolimo si, da to priložnost zanemarimo ali izpustimo. Ne le ocene, prav to znanje in osebnostna rast sta naša velika osebna nagrada.

Dragi starši. Tam, kjer še niste imeli roditeljskih sestankov na daljavo, vas bodo učitelji v kratkem povabili na video srečanja. Seznanili vas bodo s potekom dela, dobrodošla pa bodo tudi vaša videnja učenja na daljavo, ki nam bodo služila kot povratne informacije, kako lahko naše delo še izboljšamo.

Prihaja decembrski čas, ki vnaša v naše domove duh prazničnosti in pričakovanja. Letos je vsa prijetna družabna dogajanja zamenjala naša družbena odgovornost, da skrbimo za  preprečevanje širjenja epidemije. Preveva ga ena sama želja, da vi in vam dragi ostanete zdravi.

Prijazno vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Slovenski teden filma

Od 9. 11. do 13. 11. 2020 je potekal Slovenski teden filma, ki smo ga na naši šoli obeležili z ogledom slovenskih filmov Sreča na vrvici, Pojdi z mano in Vesna.

Na ogled izbranih slovenskih filmov smo se z učenci predhodno pripravili, sledil je ogled filmov v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, po ogledu pa je s pogovorom in z izbranimi dejavnostmi sledila analiza ogledanih filmov.

Vabljeni k ogledu vtisov in mnenj naših učencev ter nastalih izdelkov po ogledu izbranih slovenskih filmov:

6. a (video) (vtisi)

6. b in 6. c

7. a

7. c Na potep z učenci 7.c

8. a

8. b

9. a

7. b

9. b

Pouk na daljavo se nadaljuje

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. Učenci se izobražujejo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Šola tako nadaljuje z aktivnostmi, o katerih vas in učence obveščajo učitelji.

Povsem se zavedamo vseh okoliščin, ki jih v naša življenja prinašajo ukrepi in pouk na daljavo. Z veliko mero optimizma skušamo premagovati in odpravljati  vse zagate in ovire, ki se učencem in nam porajajo dnevno. Hvaležni smo vam za vašo potrpežljivost in sodelovanje, ki nam ga dnevno izkazujete.

Še enkrat vas obveščamo, da OŠ Dobravlje pripravlja kosila za tiste učence, ki so upravičeni do subvencioniranih kosil. V primeru, da želite prevzeti obrok, pokličite v naše tajništvo do 8.00 zjutraj za naslednji dan na številko 05 365 10 12.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Pouk na daljavo od 9. 11. 2020

Spoštovani starši.

Po podaljšanih počitnicah smo prejeli informacijo, da se v naslednjem tednu od 9. do 13. 11. 2020 izvaja pouk na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda. Znano je, da vlada ukrepe določa na podlagi epidemiološkega stanja, zato ni še mogoče predvideti, kako se bo pouk izvajal od 16. 11. naprej.

Pouk na OŠ Dobravlje poteka preko spletnih učilnic, ki jih mnogi že poznate. Učenci od 1. do 3. razreda potrebujejo nekaj začetne pomoči staršev. Za pomoč do dostopa v učilnice vam bodo razredniki poslali enostavna navodila. Pričakuje se, da so učenci višjih razredov pri dostopanju do učilnic samostojni.

Videopomoč pri AAI prijavi v naše e-učilnice najdete na povezavi: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Y2ZjCe7ZoIsSBKjcNJBBXkak

Zaradi drugačnega načina dela bodo urniki v naslednjem tednu prilagojeni, predmete  se bo izvajalo bolj strnjeno. Tako bodo učenci imeli manjše število predmetov na dan, ki se jim bodo lahko bolj posvetili. O novem urniku vas bodo obvestili razredniki v spletnih učilnicah.

Tisti, ki ste nas obvestili, da potrebujete šolske tablice, jih boste lahko prišli iskat v ponedeljek na lokacijo, kjer vaš otrok obiskuje pouk. Za točen čas bo z vami stopila v kontakt vodja podružnice oziroma razredničarka.

Za pogovorne ure pišete vašemu razredniku ali učitelju s katerim se boste dogovorili za način izvedbe (telefon, video srečanje). Kontakti vseh učiteljev na šoli so objavljeni na spletni strani šole (zavihek sodelovanje s starši, e-naslovi učiteljev)  https://www.os-dobravlje.si/e-naslovi-uciteljev/.

Večina učiteljev dela od doma. Na šoli pa smo vedno dosegljivi  od 7.00 do 15.00 v tajništvu na št. 05 365 10 10, računovodstvu 05 365 10 12 in ravnateljica 051 323 234 ali 05 365 10 11.

Svetovalna služba bo za učence in starše pripravila posebno obvestilo o dosegljivosti in možnosti podpore v primeru stiske.

OŠ Dobravlje bo pripravljala kosila za učence v občini, ki imajo pravico do subvencioniranega kosila. V kolikor vam subvencija pripada in se za prevzem kosila odločite, nas obvestite dan prej do 8.00 zjutraj na številko 05 365 10 12.  

Že v prihajajočem tednu pa želimo pouk obogatiti tudi z drugimi načrtovanimi dejavnostmi. Tako bomo skupaj z učenci od 4. do 9. razreda obeležili Slovenski teden filma in na to temo izvedli kulturni dan. Učenci 4. in 5. razreda si bodo ogledali film Sreča na vrvici, učenci 6. in 7. razreda Pojdi z mano, učenci 8. in 9. razreda pa film Vesna. Projekcije bodo potekale v popoldanskem času, ko je omrežje manj obremenjeno, k skupnemu ogledu vabljeni tudi starši.

V četrtek pa bo predavanje Sare Isaković za vse starše preko video povezave.

Spoštovani starši, dragi učenci. O pouku na daljavo vemo več kot v mesecu marcu. Tako učenci kot učitelji smo v tem času napredovali. Učence od 6. do 9. razreda moramo pohvaliti, saj je bila njihova aktivnost v tednu pred počitnicami opazno višja kot spomladi. Še vedno pa se dnevno spopadamo z najrazličnejšimi izzivi, ki se porajajo sproti. V primeru, da pride do izpada spletnih učilnic na ravni države smo o tem obveščeni. Učenci naj v tem primeru ostanejo mirni, saj bodo učitelji znali najti rešitev za takšne in podobne zagate. A pozor. Prisotnost v spletni učilnici in opravljena zadolžitev pomeni biti prisoten pri pouku. Vsakršno odsotnost v primeru bolezni je potrebno opravičiti, saj smo učitelji dolžni voditi evidenco prisotnosti pri pouku, ki je za vse učence obvezen.

Na Osnovni šoli Dobravlje smo se na pričetek pouka na daljavo odgovorno pripravljali. Kot vedno smo temu dodali še delček našega srca in duše. Upamo, da boste to začutili pri našem pisnem in video komuniciranju na daljavo.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Vabilo na predavanje za starše s Saro Isaković

Spoštovani starši,

vabimo Vas na predavanje za starše otrok od 1. do 9. razreda, ki bo v četrtek, 12. 11. 2020, ob 17.30, preko videokonference. Povezavo do predavanja vam bomo poslali v naslednjem tednu.

Predavala nam bo Sara Isakovič, najuspešnejša slovenska plavalka, dobitnica srebrne olimpijske kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Poleg športa je svoje poslanstvo našla v raziskovanju delovanja možganov. Po končani diplomi na univerzi Berkeley in magisteriju v San Diegu se je začela ukvarjati s psihologijo optimalnega nastopanja.

Predavanje bo osredotočeno na vsebine pozitivne psihologije, krepitev pozitivnih zmožnosti in moči posameznika. Kot nekdanja vrhunska športnica se zaveda, kako pomemben je um, ne samo v športu, temveč tudi v vsakdanjem življenju.

Verjamemo, da nas bo predavanje obogatilo in napolnilo s pozitivno energijo.

Uspešni športniki so nam lahko zagotovo zgled uspešnega soočanja s stresom in doseganja življenjskih ciljev.

Pripravila: Izabel Hreščak, svetovalna delavka

Dostopnost