‘Mape razkrivanke’ o slovenskih ljudskih junakih

Sedmošoloci so v zadnjih tednih pri urah slovenščine izdelovali ‘mape razkrivanke’ o slovenskih ljudskih junakih. Prebirali in povzemali so zgodbe o kralju Matjažu, Mojci Pokrajculji, povodnem možu, Petru Klepcu, pa tudi o čisto naših, vipavskih junakih: spaki kulaki, brlišku in vilah. Iskali so povezave s praznovanji, krajevnimi posebnostmi, turistično ponudbo in izdelki ter primerjali literarne priredbe.

Čestitamo za čudovite in vsebinsko bogate mape.

Danes so zadovoljni dodali še zadnje zgibanke z vsebino, ilustracije in vire.

Šola na daljavo od 1. 4. do 11. 4. 2021

Spoštovani starši.

Za krajše obdobje se pouk ponovno seli v naše spletne učilnice. V skladu z odlokom vlade, se bo pouk na daljavo izvajal od četrtka, 1. 4., do vključno petka, 9. 4. 2021. Podrobnejša navodila o izvedbi pouka in dnevov dejavnosti v tem obdobju bodo učencem posredovali učitelji.

Nujno varstvo

Nujno varstvo se organizira za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v  sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložite ustrezno potrdilo delodajalca, ki dokazuje zaposlitev v kritični infrastrukturi. Obrazec potrdila se nahaja tu: POTRDILO DELODAJALCA

Nujno varstvo bo organizirano na matični šoli v Dobravljah, v primeru majhnega števila prijav pa na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. Starše, ki bodo otroke prijavili v nujno varstvo, bomo o lokaciji obvestili najkasneje jutri do 15.00 po e-pošti ali po telefonu.

Prehrana

Šola za učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo, zagotovi šolsko prehrano.

Kot v času pouka na daljavo, se bo učencem, ki imajo subvencionirano šolsko kosilo, tudi v tem obdobju ponudilo topel obrok. Na obrok se je potrebno predhodno prijaviti. Topel obrok se bo prevzelo na matični šoli v Dobravljah, le v nujnih primerih, ko starši izjemoma ne morete priti po obrok v Dobravlje, se ga bo dostavilo na dom.

Prijava na nujno varstvo in topli obrok

Starše, ki so upravičeni do nujnega varstva in starše, ki želijo prijaviti otroka na topel obrok, prosimo, da najkasneje do danes (30. 3. 2021), do 14.00, pokličete na št. 05 365 10 10 (tajništvo) ali 05 365 10 11 (ravnateljica).

Ponovno šolanje na daljavo nas je presenetilo. Na šoli se bomo potrudili, da bodo prihajajoči dnevi potekali v delovnem vzdušju, ki pa bo zlasti te dneve imelo tudi že predpraznični pridih.

Ob bližajočem se velikem družinskem prazniku vam želimo, da dneve preživite mirno v krogu najbližjih.

Lep pomladen pozdrav.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Tek na smučeh pod Golaki

Čeprav ubrano ptičje petje, spomladansko cvetje, daljšanje dneva in moč sonca naznanjajo, da je pomlad že prišla med nas, zagnani smučarski tekači OŠ Dobravlje še vztrajamo in uživamo v odličnih pogojih za smuko na naši jasi pod Golaki, kjer še domuje zima bela.

V skladu z upoštevanjem preventivnih ukrepov so učenci po oddelkih v mehurčkih spoznavali osnove in utrjevali veščine smučarskega teka – nekateri so bili na snegu prvič v letošnji sezoni in se čudili, kako lepo je na Golakih, tako blizu doma!  

Pouk od 8. do 12. marca 2021

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je bil sprejet nov odlok vlade, ki velja od ponedeljka 8. 3. do 12. 3. 2021. Okrožnico z navodili MIZŠ prilagamo spodaj v priponki. Ta prinaša sledeče novosti:

  • Za učence od 6. do 9. razreda je odslej naprej obvezno nošenje mask tudi v matičnih oddelkih.
  • Za učence od 1. do 5. razreda nošenje mask ni obvezno, ko so v matičnih oddelkih, se pa z novim odlokom priporoča, da tudi ti učenci za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo masko.
  • Za vse učence je obvezno nošenje maske v ostalih zaprtih prostorih šole (hodniki, avle, sanitarije) in na vseh zunanjih površinah šole.
  • Učenci že poznajo pravilo, da je obvezno nošenje mask na avtobusih in šolskih kombijih, vendar smo prejeli opozorilo, da to nekateri med vožnjo opuščajo. Starše vljudno naprošamo, da otroke – vozače tudi sami opomnijo na to. 
  • Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 3. razreda. Starše učencev 4. in 5. razreda se še naprej naproša, da njihovi otroci, če to ni neizogibno potrebno, ne ostajajo v podaljšanem bivanju.  

Z novo obveznostjo do nošenja mask se je pojavilo vprašanje kritja stroškov in pravilne uporabe mask. Glede pravilne uporabe mask se bomo z učenci v šoli pogovorili. Trenutno maske zagotavljate starši, saj šole ne prejemamo dovolj sredstev za nabavo mask za vse učence. Upamo, da se bo to vprašanje kmalu razrešilo na državni ravni.

Danes je na naši šoli odšel en oddelek 8. razreda v karanteno. Zato še posebej opozarjamo na pomen vzdrževanja mehurčkov in upoštevanja ukrepov v šoli in v prostem času, saj le tako lahko zagotavljamo, da se pouk v čim večji meri še naprej odvija v šoli.

OKROŽNICA MIZŠ

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost