Odpiranje šol – pomembne informacije (10. 5. 2020)

Spoštovani starši.

Šole smo konec tedna prejele navodila MIZŠ in smernice NIJZ, glede postopnega vračanja v šolo.

 1. Kdo in kdaj se vrača v šolo
 • 18. 5. 2020 se v šolo vračajo učenci od 1. do 3. razreda.
 • 25. 5. 2020 se v šolo vračajo devetošolci.
 • V šolo pridejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo učenci s seboj obvezno prinesejo podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, ki ima potrjen Covid 19.   Izjava staršev

 1. Nujno obvestiti šolo, ali bo učenec prišel v šolo, koliko časa bo v šoli ter način prevoza

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da pazljivo preberete vse informacije spodaj in najkasneje do torka, 12. 5. 2020 obvestite razrednika (če to ni mogoče, pokličite v tajništvo šole 05 365 10 10 ali pomočnico ravnateljice Jožico Uršič 041 295 325 ter nas obvestite:

 • Ali bo vaš otrok prišel v šolo ali obstajajo zdravstveni razlogi da ne pride (pojasnilo spodaj).
 • Kdaj bo prišel v šolo zjutraj (zaradi organizacije jutranjega varstva), ali bo ostal na kosilu in v podaljšanem bivanju, ter ali ga boste lahko pripeljali sami v šolo. Zaradi zahtevnih higienskih priporočil, se bomo šole glede prevozov še usklajevale z lokalno skupnostjo.
 • Te podatke si šole moramo pridobiti za namen organizacije pouka, posredovati pa jih moramo tudi na Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport.

Kdo je opravičen, da ne obiskuje pouka v šoli 

Obiskovanje pouka je za navedene učence obvezno. Izjeme so učenci z zdravstvenimi omejitvami (boleznimi), ki so navedene v priloženem dokumentu 9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020, ki ga je pripravil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo. Pomembno je, da je učenec opravičen, da ne pride k pouku v šolo tudi, če so takšne zdravstvene omejitve (bolezenska stanja) prisotna pri enem od družinskih članov, oziroma osebi v istem gospodinjstvu. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Starše zato prosimo, da si priložen dokument natančno preberete. V primeru, da ima vaš otrok ali nekdo izmed družinskih članov eno izmed zdravstvenih omejitev, ki je na seznamu v dokumentu, vas prosimo, da takoj obvestite šolo kot je navedeno zgoraj.

 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo obiskovali pouka, bo pouk še naprej potekal na daljavo.
 • Od 25. 5. 2020 se bo v prostorih šole lahko učencem od 4. do 8. razreda, ki imajo težave pri učenju in težko dosegajo standarde znanja, nudilo dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 • Učenci od 4. do 8. razreda bodo letošnje šolsko leto zaključili na daljavo.

Kako bo potekal pouk?

V šoli bo organiziran pouk, izvajalo pa se bo tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo po urniku. Interesne dejavnosti bodo potekale le izjemoma.

 • Učenci bodo razdeljeni v skupine do 15 učencev, zagotovljena bo razdalja med klopmi najmanj 1,5 m. Učenci ostajajo v istih skupinah kot pri pouku tudi pri podaljšanem bivanju, med seboj se ne družijo, njihovi sedeži bodo poimensko označeni. Tudi vstopali bodo učenci v šolo posamično v priporočeni razdalji.
 • Učenci, ki so na to naročeni, bodo v šoli prejeli malico in kosilo, ki pa bosta nekoliko prilagojeni glede na priporočila.
 • Učenci do 3. razreda ne nosijo mask, izvaja se pa higienske ukrepe v skladu s priporočili NIJZ (redno zračenje učilnic, higiena rok in kašlja, vzdrževanje distance).
 • Učenci s seboj prinesejo lastne stekleničke z vodo in morebitna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. Svojih predmetov si ne izmenjujejo in izposojajo.

Prevoz v šolo

Priporoča se, da v šolo učence pripeljejo starši, ki pa pripeljejo le lastne otroke (združevanje pri prevozih je odsvetovano). Glede prevozov s šolskimi kombiji in avtobusi se bomo šole zaradi strogih higienskih ukrepov še usklajevale z lokalno skupnostjo, potem, ko bomo pridobili potrebne podatke, koliko staršev otrok ne more pripeljati v šolo.

Priporočila so obsežna in zahtevna. Na šoli se bomo v najboljši možni meri potrudili, da vašim otrokom – našim učencem zagotavljamo kar najboljše pogoje za ohranjanje zdravja.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priponke:

Izjava staršev

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

9997_Sklep RSK za medicino dela prometa in športa 05052020

Informacija o postopnem odpiranju šol

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V zadnjih dneh je v medijih zelo aktualna tema ponovno odpiranje šol. Danes, 5. maja 2020, smo šole prejele prvo okrožnico, ki nas seznanja, da je Vlada Republike Slovenije 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in predšolska vzgoja. Predvideno je, da se bodo ukrepi na področju šolstva začeli sproščati postopoma, od 18. 5. 2020 naprej.

 1. Načrtuje se, da bodo 18. maja 2020 v šolo prišli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).
 1. Vključevanje učencev 9. razreda osnovne šole  je predvideno 25. maja 2020, s tem dnem pa bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in, ki v tem šolskem letu še niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznem predmetu bila negativna.
 1. O pričetku dejavnosti s podrobnejšimi navodili bomo šole obveščene z okrožnico predvidoma do 8. 5. 2020.
 1. O tem, kako bomo organizirali pouk na naši šoli, vas bomo predvidoma obvestili v začetku prihodnjega tedna, ko bomo imeli več informacij.

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske počitnice in da ste si med tem pomladnim oddihom nabrali dovolj moči, da skrbno sledite pouku na daljavo. Ta mesec poteka tudi ocenjevanje, zato je vaša zavzetost še toliko bolj pomembna.

Želim vam, da še naprej ostanete zdravi in vas prijazno pozdravljam.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

5. maj – praznik naše občine

 1. maj je praznik Občine Ajdovščina. Vsi učenci vabljeni, da si tega dne med 10. in 11.00 uro ogledajo učno uro, ki jo bo v živo z Lavričevega trga za vse učence izvedel učitelj Peter Avbar. Učna ura bo prilagojena vsem starostnim skupinam osnovnošolcev, tema bo občinski praznik. Ogled bo mogoč na spletni strani občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si), na Facebook strani župana Občine Ajdovščina in televizijskem kanalu GO TV.

Moja vsakdanja pot po domačem kraju – zapisi učencev s sprehodov

 

PO SELU

Moja vsakdanja pot po Selu me pelje od naše hiše do igrišča. Grem mimo vinogradov in oljčnikov, kjer opazujem rast listja, grozdja in oljk. Pogosto so tu tudi kmetje, ki skrbijo za svoje nasade. Običajno na svoji poti slišim petje ptic, opazujem metulje in čebele v letu. Kadar pa piha burja, značilen vipavski veter, slišim tudi listje dreves. Če pogledam proti severni strani neba, vidim planoto Čaven.

Moja pot se spreminja v različnih letnih časih. Pozimi je trava zmrznjena in pusta. Spomladi je vse pisano zaradi cvetja v travi. Poleti je pogosto ožgana od sonca. Najlepša je jeseni, ko zažari v toplih barvah.

Rada imam svojo pot. Rada imam svoj kraj, Selo, ker je obdan z lepo naravo.

Karolina Šatej, 5.č OŠ Dobravlje

Ela, 5. a     foto: Vid, 7. r.

POT DO SLAPA KONJŠČAK

Moja vsakdanja pot do slapa Konjščak v Črničah se začne, ko pridem z dvorišča skozi tipičen primorski »porton«. Na desno vidim cerkev Svetega Vida, jaz pa moram na levo proti šoli in še dlje, do potoka.

Ko hodim po tej poti, opazim zapuščene hiše, drevesa, veliko je podrtih dreves, različne cvetlice in slišim petje ptic.

Najbolj mi v ušesih odzvanja žuborenje potoka, ki je bolj izrazito pozimi kot spomladi, ko ga preglasi ptičje petje.

Pozimi je pot precej pusta, ker ni zelenja, trava je suha in rjava, drevje pa golo. Ko se bližaš slapu, že od daleč vidiš, kako strma je stena, preko katere se zliva slap.

Ko je suša in v potoku ni veliko vode, večkrat skačem po kamnih. Enkrat se mi je pozimi zgodilo, da sem zgrešil kamen in pristal v vodi. To pa pozimi ni ravno prijetno. Potem smo morali pohiteti domov, da se ne bi prehladil.

To pot največkrat prehodim s starši in bratoma. Po poti se največkrat zamislim v kakšno svojo igro. Mislim si, da sem vojak, poiščem si kakšno palico in se z njo igram.

Ko prideš prav do slapa, tam vedno malo bobni zaradi padanja vode. Poleti je tu prijetno, čeprav je drugje zelo vroče, ker drevje, ki dela senco, in voda ohlajata ozračje.

Meni je tu zelo lepo, prav zato pridem večkrat.

Rad imam svoj kraj, ker tu živim in ker je lepo, mirno in imam kaj početi.

Saša Remec, 5.č OŠ Dobravlje

V MALIH ŽABLJAH

Živim v Malih Žabljah in opisal vam bom delček moje vsakdanje poti po domačem kraju.

To je pot, ki jo prehodim skoraj vsak dan, v tem času tudi večkrat na dan. Vedno opazujem naš sadovnjak. Zdaj, ko je pomlad, vse cveti, zato vem, da bo poleti veliko sadja. Ne morem mimo sosedovega svinjska, ne da bi pogledal prašiče in jim vrgel malo detelje. Ko se ozrem na desno stran, vidim v daljavi Vipavski Križ. V tem spomladanskem času je slišati veliko ptic pa tudi veliko ropotanja traktorjev, ker so vsi na svojih vrtovih, poljih in obdelujejo zemljo. Največkrat na tej poti srečam kakšnega soseda, ki se sprehaja ali pa hiti na svojo njivo. Enkrat sem tukaj pri potoku srečal srno, bilo jo je  čudovito videti. Želim si, da bi jo ponovno srečal. Pozimi je ta gozd zelo pust, saj je vse rjavo, ker vsi listi odpadejo. Tu piha zelo močna burja. Sedaj, ko je pomlad, mi je veliko lepše, vse je zeleno, vse cveti in ptički veselo žvižgajo. Najraje to pot prehodim s teto Saro in bratom Nikom, ker se po poti veliko pogovarjamo in igramo razne igre.

Med potjo večkrat razmišljam, da imam res veliko srečo, da živim na vasi in lahko opazujem naravo, kako se spreminja v vseh letnih časih.

Gal Križanič, 5.č OŠ Dobravlje

  foto: Ana, 8. r.

 

MOJA POT V BORŠT

Moja vsakodnevna pot me vodi v Boršt, kjer se igram na velikem travniku. Večinoma se pot vije med vinogradi. Na poti največkrat razmišljam, katere igre bi se še igral. To pot največkrat prehodim z družino.

Na tej poti slišim petje ptic, brenčanje čebel, šumenje vetra in listov, ki potujejo v vetru. Opazim pa veliko zelenja in cvetočih rastlin.

Od daleč vidim Sveto Katarino nad Preserjami, Trstelj, Dornberk, Kucelj in domačo vas Batuje. Na poti največkrat srečam vaščane, ki gredo na svoje njive in v  vinograde.

Tam smo z očetom naredili gugalnice, tarče za loke in visečo mrežo.

Rad imam svoj kraj, ker tu živim in ker so v vasi zelo prijazni ljudje.

Andrej Faganel, 5.č OŠ Dobravlje

  foto: Vid. 7. r.

 

SOTESKA POTOKA KONJŠČAK

Soteska potoka Konjščak s slapom Čeber je naravna znamenitost vasi Črniče.

Na poti do slapa gremo skozi zaselek Konjščaki, po ozki poti mimo hiš z nekaj drevesi, ki v tem toplem vremenu že cvetijo in prijetno dišijo.

Ob delno urejeni učni poti nas spremlja potok Konjščak, čez katerega stoji lesen most, ki vodi pohodnike vsako leto na Šalam pohodu.

Pod slapom Čeber so drevesa vse bolj zelena, okrog sebe ne slišiš nič drugega kot šumenje vode in ptičje petje.

Z družino pridemo večkrat sem na sprehod, še posebej takrat, ko zapade veliko dežja in je deroč slap videti zelo zanimiv, potok Konjščak pa prebivalcem pokaže svoje zobe.

Mia Žigon, 5.č OŠ Dobravlje 

 

VSAKODNEVNA POT OD DOMA DO PRABABICE

Sem učenka 5.a razreda Osnovne šole Dobravlje. Predstavila vam bom mojo vsakodnevno pot od doma do prababice.

Moj dom leži med tremi zaselki Martini, Žulji in Mihelji. Na poti me najprej pozdravi stara šola. V to šolo sta hodila moj tata in babica. Danes je navzven enaka kot nekoč, notranjost pa je obnovljena. Sedaj je tu sadjarski center. Ob njej raste lipa, ki so jo posadili učenci ob osamosvojitvi Slovenije.

Pot me vodi mimo cerkve Svetega Cirila in Metoda, zgrajene po načrtih arhitekta Maksa Fabianija leta 1927. Notranjost je poslikal Tone Kralj.

Nasproti cerkve imamo prostore za druženje, ki so zaradi trenutnih razmer zaprti.

Ob cesti stoji vaško znamenje – križ. Za njim je lipa, ki nas spomni na osamosvojitev Slovenije leta 1991. Ob njem pa je tudi stara preša, ki so jo uporabljali za stiskanje grozdja. Mimo pelje Oljčna pot, po kateri je hodil Simon Gregorčič.

V tem letnem času je narava zaživela. Vse je ozelenelo in ptički so naša stalna družba. Če nadaljuješ pot po cesti, prideš do zaselka Sveti Martin. Jaz pa zavijem k svoji prababici. Z njo zelo rada klepetam. Po krajši poti grem nazaj domov. Za hišo imamo veliko farmo krav.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in ker je tu najlepše.

Brina Birsa, 5.a OŠ Dobravlje

  foto: arhiv fotokrožka OŠ Dobravlje

 

MOJA POT DO CERKVE SV. PETRA

V bližini mojega doma vodi pot do cerkve sv. Petra. Po njej skoraj vsak dan peljem na sprehod mojo psičko Lolo. Rada sem v naravi in opazujem ptičke ter poslušam njihovo petje.

Pot se začne pri naši hiši. Ko prečkam železnico, vidim polja, ljudi, ki delajo na vrtovih in hiše. Lepo je opazovati polja in naravo, kako se spreminja.

Po poti vedno srečam koga od sosedov in rečemo besedo ali dve.

Sedaj se tu gradi tudi čistilna naprava. V bližini je tudi pokopališče. Najbolj zanimivo pa je drevo topola, ki je staro več kot sto let. V njegovi senci je tako lepo …

Preden pridem do cerkve, moram čez potok. Tam se večkrat ustavim in malo igram.

Kmalu prispem do cerkve sv. Petra, ki je znana po čudovitih freskah Antona Cebeja. V bližini cerkve se vidijo nasadi breskev, češenj, kivija in grozdja. Ta pot mi je še posebej všeč, ker ni avtomobilov, je mirna in se lahko nadiham svežega zraka.

Sara Kerševan, 5.a OŠ Dobravlje

 Sara, 5. r.

 

MOJA VSAKODNEVNA POT PO SKRILJAH

Rada se sprehodim do zaselka Rovna, ki je del vasi Skrilje. S travnika lahko vidim Vipavski Križ in Nanos. Po poti lahko prisluhnem ptičjemu petju in zboru čričkov.

V daljavi vidim hiše, travnike, polja in sosednjo vas Kamnje. Odpira se mi razgled na Kucelj, Malo Goro in Čaven. Po poti spoznavam hrast, češnje in lisičji rep.

Pred zaselkom Zdešče, lahko na desni strani vidim lep zapuščen vrt orehov, češenj, rož in vijolic. In kaj hitro prispem v Zdešče. Od tu je najlepši razgled na vas Skrilje, Ajdovščino, Vipavski Križ in na Nanos v ozadju.

Po tej poti največkrat hodim s sestro in nono. Skozi zaselek Bajči se vračamo domov.

Ta pot mi je všeč, ko zorijo češnje, grozdje, robidnice, fige in drugo sadje, ki ga lahko rabutam.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in sem na podeželju.

Brina Štolfa, 5.a OŠ Dobravlje

  foto: Ana, 8. r.

 

MOJA VSAKODNEVNA POT PO KAMNJAH

Skoraj vsak dan grem na sprehod po Kamnjah. To je kraj, kjer živim, vas pod pobočjem Čavna.

Na poti občudujem slapove in staro arhitekturo. Na sprehodu grem čez enoločni most, zgrajen leta 1895. Ko ga prečkam, vidim cerkev svetega Mihaela. Nato grem mimo šole do pokopališča, kjer zavijem proti zame najlepšemu slapu v vasi Kamnje.

Slap rada obiščem v vseh letnih časih, da vidim kako se narava spreminja. Tam občudujem drevesa, rože in slap. Uživam ob poslušanju ptic, šumenju dreves in vode.

Pogosto srečam sovaščane, ki se mi nasmehnejo, me pozdravijo in hitijo naprej po svojih opravkih.

Rada imam svoj kraj, ker tu živim in je to po mojem mnenju najlepši kraj v občini Ajdovščina.

Hana Kompara, 5.a OŠ Dobravlje

  Mihaela, 5. a         Hana, 5. a

Moja vsakdanja pot po domačem kraju – video in nekaj misli o njegovem nastanku

Petošolci skladno z učnim načrtom podrobno spoznavajo značilnosti domače pokrajine in svoje domovine. Prav zato je bilo povabilo k sodelovanju pri obeleženju občinskega praznika čudovito izhodišče, da svoje znanje tudi praktično uporabijo v povezavi z drugimi predmeti in njihovimi cilji. Na primer z zapisom besedila v okviru slovenščine, natančnim opazovanjem in uporabo sodobne tehnologije v okviru likovne umetnosti … In nenazadnje tudi ciljev in nalog v okviru občinskega projekta Mladost na burji.

Tako smo se odločili, da vsak učenec posname video o svojem kraju oziroma le delu tega, ki ga najbolje pozna in vsakodnevno prehodi. Del te svoje vsakodnevne in zanimive poti so opremili tudi s spremnim besedilom.

V ta namen so izbrani del svojega okolja pozorneje opazovali in ga še natančneje spoznali. Razmišljali so, kaj na tej poti pogosto opazijo, kaj je tam zanimivega, kaj je blizu, kaj v daljavi, kaj običajno slišijo, koga pogosto srečajo, kaj se na poti spreminja v posameznih letnih časih – kakšna je pozimi, kakšna pomladi …, s kom jo najraje ali največkrat prehodijo, kakšna doživetja o poti hranijo v spominu, o čem po poti razmišljajo …

Pot običajno prehodijo zasanjano, z mislimi povsem drugje. Tokrat so pot in okolico natančno opazovali in si spotoma beležili zanimivosti, nova odkritja, svoje misli …

Ko je bilo gradivo za film pripravljeno, je sledila le še akcija – snemanje. Najprej za vajo, potem zares. In tu se je ustvarjalno in zanimivo delo učencev končalo.

Mentorji, razredniki vseh treh oddelkov petih razredov OŠ Dobravlje (Tjaša Vidmar Kenda, Ana Čelik Čibej in Pavel Volk), smo gradivo pregledali, v zaključeno celoto pa ga je uredil Peter Valič.

Ana Čelik Čibej

 

Ogled videa je na povezavi: VIPAVSKA PO STOPINJAH NAŠIH PETOŠOLCEV

Možen je tudi prenos videa na vaš osebni računalnik.

 

Nekaj dejstev glede oblikovanja videa

Žal sem bil primoran vse videe, ki so bili opremljeni z glasbo, za katero velja avtorsko pravo izločiti. Med njimi je bilo nekaj zelo dobrih, a druge možnosti nisem našel. Za lažje razumevanje te poteze: Če bi bili sami glasbeni ustvarjalci, kako bi gledali na to, da si nekdo prilašča vaše delo in trud, ne da bi vas vprašali za dovoljenje. Škoda. To učitelji jemljemo kot šolo za naprej. Mogoče smo dali preveč ohlapna in nenatančna navodila glede avtorskih pravic. Za vas učence pa naj bo to namig za čas, ko boste odrasli in polno odgovorni. Vsekakor si bodo učenci te videe lahko ogledali še pri razrednih urah, ko bo nastopil čas za to. V videu so izločeni tudi vsi bližnji posnetki učencev in vsi kadri stavb, v katerih bivate. Naša šola daje velik poudarek tudi na spletno varnost in sestavni del tega je tudi načelo: »Kar je osebno, naj to tudi ostane.«

Peter Valič

Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši in učenci!

Kot je običajno, v tem obdobju šolskega leta poteka postopek izbire izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto:

 • NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE izbirajo učenci od sedanjega 3. do 8. razreda (bodoči učenci od 4. do 9. razreda)
 • OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE izbirajo učenci od sedanjega 6. do 8. razreda (bodoči učenci od 7. do 9. razreda)

Zaprtje šol in omejitev gibanja v času epidemije sta razlog, da bomo letos tudi prijavo izvedli na daljavo (elektronsko), in sicer preko eAsistenta (izjemoma tudi preko e-pošte).

Prosimo vas, da si spodaj: 

 • ogledate ponudbo obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021,
 • natančno preberete navodila za oddajo prijav k izbirnim predmetom in
 • svojo izbiro oddate elektronsko preko portala eAsistent za starše (izjemoma preko e-pošte).

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE JE OD 24. 4. DO 6. 5. 2020.

Po tem datumu bo postopek prijave zaprt.

Prijave morate oddati starši vseh učencev od 3. do 8. razreda (tudi tisti, katerih otroci v prihodnjem šolskem letu ne bodo obiskovali neobveznih izbirnih predmetov).

V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Ano Kalin (e-naslov ana.kalin@guest.arnes.si).