Filmska vzgoja na Ajdovskem-vzoren primer dobre prakse v Sloveniji

Primer povezovanja šol in drugih zavodov (OŠ Col, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Dobravlje, OŠ Šturje, OŠ Otlica, OŠ Draga Bajca Vipava, Otroški vrtec Ajdovščina, Zavod Cirius Vipava, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina), Zveze kulturnih društev in Občine Ajdovščina pri izvajanju filmske vzgoje je edinstven v Sloveniji. Predstavniki ravnateljev, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri Občini Ajdovščina Katarina Ambrožič in predsednik Zveze kulturnih društev Ajdovščina Artur Lipovž so bili povabljeni, da projekt Tedna filma v občini Ajdovščina predstavijo na Kulturnem bazarju, ki je potekal 5. aprila 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani.  Ravnatelje vseh vključenih šol in zavodov so zastopali ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik, ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina Andrej Rutar in ravnateljica Osnovne šole Dobravlje Mirjam Kalin, pobudnica in koordinatorka projekta. Pogled strokovnega delavca, ki aktivno sodeluje pri izvajanju filmske vzgoje v razredu, je predstavila strokovna delavka na Osnovni šoli Dobravlje Irma Krečič Slejko.

To pa ni bila edina predstavitev, katere namen je bil, da se podobni modeli vzpostavijo tudi drugod po Sloveniji. Mirjam Kalin je bila povabljena, da primer povezovanja šol in zavodov ter dejavnosti, ki jih v povezavi s filmsko vzgojo izvajajo na Osnovni šoli Dobravlje, predstavi na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji, ki je potekala 11. in 12. aprila v Kinodvoru. Odziv poslušalcev in strokovne javnosti je bil zelo pohvalen. Podani so bili predlogi, da se predstavitev predstavi tudi na drugih posvetih, ki so namenjeni ravnateljem in učiteljem.

Na Kulturnem bazarju je najprej Mirjam Kalin predstavila, kako so se sodelujoči med seboj povezali in kakšne cilje so si zadali. Izpostavila je, da je bilo v letu 2017 deležnih brezplačnega ogleda filma kar 2934 otrok, učencev in dijakov. Katarina Ambrožič je navedla razloge, zakaj Občina Ajdovščina podpira projekt. Ti pa so poleg sodelovanja in mreženja šol, vrtca in Zveze kulturnih društev predvsem vzgoja otrok v razmišljujočo, kritično osebnost ter vzgoja publike, ki bo po kvalitetnih filmih posegala tudi v odrasli dobi. Artur Lipovž je pohvalil odlično organizacijo in potek dogodka. Izpostavil je pomen neformalnega druženja in idej, do katerih na takih srečanjih lahko pride. Do povezave z Zvezo kulturnih društev je prišlo namreč med prav takim pogovorom po neki občinski kulturni prireditvi. Zveza kulturnih društev je ravno v tistem obdobju (bilo je v času obletnice smrti ustanovitelja Slovenske kinoteke Silva Furlana, ki izhaja iz Brij) razmišljala, kako bi v okolju vzpostavila filmsko dejavnost, ki je nekoč že bila prisotna (na ajdovski gimnaziji sta generacije ljubiteljev filma vzgojili profesorici slovenščine Ivana Slamič in nato Bruna Vuga). Predlog ravnateljev o tednu filma se mu je zdel dober in zadeva je stekla. Želja Zveze kulturnih društev je, da je takšen način filmske vzgoje poleg vzgoje publike tudi osnovna podlaga za mlade, ki bi kasneje prešli na filmsko ustvarjanje in bi se združevali v krožke na šolah in v krajevnem okolju. Dolgoročni cilj je torej »Vipavska dolina kot območje, kjer je film in tudi filmska produkcija doma.«

Ravnateljica Otroškega vrtca Alenka Močnik je povedala, kaj skupen projekt prinaša otrokom iz vrtca. »Otroci spoznavajo kulturno­umetniško ustanovo, premagujejo strah pred novim velikim prostorom z močnejšim zvokom, neznanimi ljudmi, navajajo se na pravila vedenja ob obisku predstave. Vsebinsko je filmska vzgoja velika dodana vrednost vrtčevskemu programu, saj so izbrane vsebine kvalitetne. Otroke in vzgojiteljice so pozitivno nagovorile, nudile so možnost navezovanja na navezovanje z vsebinami etike, vrednot, socialnega čuta, medosebnih odnosov. Bistven pomen pa je vsekakor oblikovanje osebnosti že v predšolskem obdobju, da se na pravilen pristop seznani in uči prepoznavati kvalitetno filmsko umetnost.«

Ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina Andrej Rutar vidi prednost izvajanja projekta v tem, da so vključeni vsi dijaki šole in vsi učitelji. Pred tem so bili ogledov filma deležni zgolj posamezni oddelki in učitelji, ki so jih spremljali. Sedaj pa film povezuje vse na šoli.

Irma Krečič Slejko, knjižničarka na Osnovni šoli Dobravlje, je predstavila, kako poteka izbor filma za posamezno šolsko leto, kako poteka predpriprava na ogled in pogovori po ogledu. »Vsak učenec dobi možnost, da pove svoje vtise, občutke, kaj mu je bilo všeč in kaj ne. Gre za voden pogovor, kjer ni nepravilnih odgovorov. S postavljanjem vprašanj učence vodimo v razmišljanju. S pogovorom dobi filmska zgodba prostor, da se v učenca, gledalca usede. Poskušamo iskati tudi lastne občutke, izkušnje v povezavi z vsebino. Pri tem učenci izdelajo plakate, kjer povzamejo svoje misli, refleksije.  Razstava v šolski avli še nekaj časa odmeva zgodbo filma. Pomembno se mi zdi, da vse te dejavnosti izvajamo učitelji šole, ki učence poznamo in jim pokažemo lastno veselje nad tovrstno umetnostjo. Filmska vzgoja je dodana vrednost vzgojno-izobraževalnega procesa. Zato so učenci bolj sproščeni, manj obremenjeni, ker to ni ocenjeno. Za tako vrsto umetniške vzgoje je dobrodošla širina, ki vodi k lastnim občutkom, mislim, ki jih ne vrednotimo. V šoli so dejavnosti, ki bi potekale v takem kontekstu, redke. Tu pa lahko ob umetniškem izdelku uživamo vsi in prav ta zgled je tudi močan faktor ozaveščanja o pomembnosti tovrstne vzgoje. Gotovo pa tovrstno delo zahteva veliko dodatne angažiranosti, dela, organizacije, stroškov in dodatnih izobraževanj pedagoških delavcev. Vendar v zavedanju, da se oblike in metode dela z učenci spreminjajo in se bodo v prihodnosti še bolj, postane dodatni napor korak naprej v iskanju sodobnih oblik vzgoje in izobraževanja, kar zagotovo učenje z umetnostjo je.«

Ravnatelji in učitelji verjamemo, da ima vzgoja skozi umetnost dolgoročne pozitivne rezultate na osebnostni razvoj posameznika. Mladi imajo danes skoraj neomejen dostop do filmov preko sodobnih tehnologij, vendar so pri tem prepuščeni sami sebi in predvsem poplavi komercialnih zabavnih filmov. Z izbranimi filmi želimo pri mladih razvijati senzibilnost za različne umetniške pristope, družbeno aktualne teme, medosebne odnose in jih s časom spodbuditi tudi k lastnemu ustvarjanju. Predvsem pa gre za uresničevanje­vzgojno izobraževalnih ciljev z inovativnimi učnimi pristopi.

Razveseljivo je tudi, da se kino dejavnost v Občini Ajdovščina prebuja tudi na druge načine. Na šole in Občino Ajdovščina se je obrnila Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. ter ponudila, da za šole organizira brezplačne projekcije v okviru Filmskega tedna Evrope (ta že tradicionalno poteka v večjih slovenskih mestih) v mesecu maju. Tako si bodo lahko učenci razredne stopnje ogledali prisrčen animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki, učenci predmetne stopnje pa film Gospodična Nemitežit. Srednješolcem in zunanjim odraslim bo namenjena projekcija filma Frantz, ki bo potekala 9. maja 2018 ob 20.00 v Dvorani Prve slovenske vlade. Gre za pretanjeno zgodbo o ljubezni, izgubi, žalovanju, upanju, prikriti resnici. Film bo zagotovo prepričal tako ljubitelje filma, kot tiste, ki prav zaradi takih filmov lahko to še postanejo.

Povzela Mirjam Kalin

Foto: Ksenija Trebovc

 

 

OŠ Dobravlje aktivno na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji: METODE IN UČINKI FILMSKE VZGOJE

Ljubljana, 11. in 12. april 2018 v Kinodvoru in Slovenski kinoteki

Film ustvari gledalec. (Mirjana Borčič)

Mednarodne konference smo se udeležile strokovne delavke Osnovne šole Dobravlje: Mirjam Kalin, Dunja Tomšič, Ana Rustja, Polona Puc, Irma Krečič Slejko.

»Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks izvajanja filmske vzgoje doma in v tujini. Spoznali smo različne oblike delavnic in vodenja pogovorov o filmih. Del konference je bil namenjen tudi razmisleku o možnih učinkih in evalvaciji programov filmske vzgoje. Konferenca je bila namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in tujini.« (povzeto po uvodniku programa konference)

V dveh dneh so se zvrstili strokovnjaki različnih področji, teorij in praks iz evropskih držav: dr. Robi Kroflič, Christine Kopf, Jan-Willem Bult, Tessa van Grafhorst, Alejandro Bachmann, Kristina Rešek, Ivana Jakobović Alpeza in drugi.

Med vabljenimi govorniki je bila tudi Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, ki je predstavila izkušnjo dobre prakse: Kako vzpostaviti program filmske vzgoje v šoli. Predstavitev Mirjam Kalin je bila sprejeta kot zgled zelo dobrega sodelovanja v občini Ajdovščina, kjer se v tednu filma združijo vrtec, osnovne šole in srednja šola. V štirih letih si je v okviru predstavljenega modela ogledalo različne filme veliko število otrok, učencev in učiteljev. Spodbuda filmske vzgoje v naši občini je nastala iz želje, približati filmsko magijo sodobnim otrokom in mladim, da bi tudi z njeno pomočjo lažje odkrivali sebe in svet okrog nas. Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta in s strani strokovnih delavcev drugih šol je bila dana pobuda za ponovitev predstavitve na srečanju ravnateljev kot primer dobre prakse umetnostne vzgoje. Predstavitev je bila pohvala za naše skupno delo in navdih za vztrajanje. Na predstavitev se je odzval tudi Mark Reid, predstavnik BFI (British Film Institute) za področje izobraževanja, ki je o prispevku zapisal naslednje: »Predstavitev Mirjam Kalin je bila navdihujoča glede tega, kako lahko učitelj v svojem okolju ustvari mrežo sodelujočih ter s strastjo, potrpežljivostjo in odločnostjo poveže druge partnerje (občina, Zveza kulturnih društev in drugi partnerji), da sledijo skupni viziji.«

https://bfieducation.wordpress.com/2018/04/13/kinodvor-conference-11-12-april-2018/

               

 
 vir: Facebook Kinodvor  vir: Facebook Kinodvor

             

Seveda so se tujim in domačim strokovnjakom pridružili tudi predstavniki Kinodvora s predstavitvijo programov Kinobalon in Filmska osnovna šola.Tako smo lahko udeleženci spremljali zelo bogat program o učenju z umetnostjo.

»Umetnina – vsebina izzove inovacijo, ki sproži nujno lastno refleksijo. Doživetje je globoka izkušnja kulturne vsebine. To je vstop v imaginarni svet preko doživljanja zaznave drugega v zgodbi … Gre za potopitev v umetniško upodobitev … Poiskati umetniško vsebino, ki bo otroku zanimiva in bo ponudila ontološka vprašanja. Umetnost je pomembna zaradi same sebe in ne le kot orodje, ki je potrebno za vstop v družbo prihodnosti in ekonomskih zahtev kreativnih industrij.« (povzeto po govoru dr. Robija Krofliča)

Kje je raziskava, ki kaže, da bomo postali boljši glasbeniki, če se bomo učili matematiko, in boljši plesalci, če se bomo učili fiziko? (G. Biesta, Letting Art Teach) (citat po drsnici dr. Robija Krofliča)

Izkušnja udeležbe na 2. mednarodni konferenci o filmski vzgoji je za strokovne delavce v šoli svojevrstni izziv, ki se nam ponuja kot možnost vzgoje in izobraževanja v prihodnosti in bo usmerjena v razvoj učenja s pomočjo umetnosti v iskanju lastne osebne vrednosti.

Napisala: Irma Krečič Slejko

                                                    

 

Fotografski natečaj na temo ČEBELE IN ČEBELARSTVO

Učenke in učenci OŠ Dobravlje, vabimo vas na fotografski natečaj na temo ČEBELE IN ČEBELARSTVO, ki ga organizira Čebelarsko društvo Ajdovščina – Vipava, v počastitev svetovnega dneva čebel.

Fotografski natečaj je razpisan v dveh kategorijah, za osnovnošolce in srednješolce.

Svoj izdelek (fotografijo) z osnovnimi osebnimi podatki (ime in priimek,šola ter razred oziroma letnik) pošljite na naslov f.natecaj@gmail.com do petka, 27. aprila 2018.

Velikost fotografije naj ne presega 5 – 6 MB in daljša stranica naj bo dolga vsaj 3000 pik (pixslov). Vsak avtor lahko  sodeluje na natečaju z eno fotografijo.

Avtor naj poimenuje svoje fotografije na sledeč način:

             Priimek_Ime_ime-dela_orig.-ime-datoteke:

Primer: Novak_Janez_na-paši_IMG18753

Izbrane in nagrajene fotografije bodo tudi razstavljene. Avtor z oddajo fotografije soglaša z možnostjo razstave svoje fotografije na mestih, kjer bo društvo razstavilo izbrane fotografije.  

Strokovna žirija bo ocenila fotografije po naslednjih kriterijih:

  • kakovost fotografije (ostrino, osvetlitev, kompozicijo …)
  • tematiko fotografije (vsebino fotografije in njeno skladnost s tematiko natečaja),
  • izvirnost (kreativnost in interpretacijo teme).

V vsaki kategoriji bo žirija določila tri prva mesta.

Nagrade:

  1. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 60 evrov,
  2. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 40 evrov,
  3. nagrada – pridelki iz čebeljega panja v vrednosti 30 evrov.

Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli pisna priznanja za sodelovanje in kozarček medu.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na FB strani ČD Ajdovščina – Vipava do torka, 15. maja 2018.

Podelitev nagrad in priznanj bo v soboto, 19. maja, ob 11. uri, v domu krajanov v Ajdovščini.

O poteku natečaja bomo obveščeni na FB strani čebelarskega društva.

Čebelarsko društvo Ajdovščina – Vipava


V teh dneh, ko se je dež malce »upehal« in popustil in so dolino prepojili sončni žarki je čas, ko lahko posnamete fotografijo s katero lahko kandidirate na natečaju. Dolina je v polnem razcvetu in čebele v skrbi za polne lončke medu v panjih poskrbijo tudi za nas, da bomo imeli poleti polna drevesa okusnega sadja.

 Peter Valič

Za vzpodbudo pri iskanju čebčljih in čebelarskih motivov prilagam par utrinkov. Vse fotografije, razen malega čebelarja so posnete na mišjem brdu za šolo. Posneli pa so jih: učenci pri učenju makrofotografije ali jaz. Dokaz, da po dobre motive ni potrebno iti daleč.  

 

Pozdrav pomladi – revija pevskih zborov

V četrtek, 12. aprila, so se trije dobravski zbori predstavili na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Pozdrav pomladi v Vipavi. To sta bila otroška zbora podružnic Vipavski Križ in Črniče, ter mladinski zbor matične šole.

V svoje nastope so vložili veliko truda, ki je bil poplačan z navdušenjem občinstva in lastnim zadovoljstvom ob uspešno izvedenih pesmih. Pohvale so bili deležni tudi s strani strokovnega spremljevalca.

Čestitke vsem nastopajočim!

Foto vir: Facebook, JSKD, OI Ajdovščina

 

Dramska igra Mojca Pokrajculja

Dramsko igro Mojca Pokrajculja smo do sedaj odigrali:

7. 2. 2018, prvi prizor v sklopu šolske prireditve Glej, svet je lep,

30. 3. 2018, premiera in prva ponovitev cele predstave za vse učence in učitelje naše šole,

6. 4. 2018, uprizoritev predstave v organizaciji Srečanja otroških gledaliških skupin Slovenije v Ajdovščini.

 

Vtisi nekaterih učencev šole po ogledani predstavi:

»Všeč mi je bilo, ker je Mojca vse živali sprejela v hiško…«
»Všeč mi je bila pesem Mojce Pokrajculje…«
»Všeč mi je bilo, ko je lisica namazala zajčka z medom okrog gobčka..«
1.r. Črniče

»Predstava Mojca Pokrajculja mi je bila všeč, ker je bila lisica poredna in je bila zgodba drugačna od knjige, ki jo poznam. Bilo mi je všeč, ker je imel volk lažno meso in nož. Zdel se mi je kot kuhar, ker je imel predpasnik.«
Saša Remec, 3.r

»Predstava se mi je zdela dobra. Predvsem so mi bile všeč maske in petje živali.«
Enej, 4.r Vrtovin

»Mi je bilo malo čudno, ker je imel jelen plašč. Živali niso oblečene. Zgodba pa mi je bila zelo všeč.«
Gregor, 2.r Vrtovin

»Všeč mi je bilo, kadar je lisica polizala med. Všeč mi je bilo, kadar so spali in ker je bilo sonce.«
David Kravos, 2. r. Vipavski Križ

»Manjkali so zobje od drakule za zobe od volka in sonce in oblaki. Jaz bi, da zajec skoči na mizo in da bi bila lisica se bolj zvita. Všeč mi je bilo takrat, ko so divjali. In pa, da bi imela Mojca lepši klobuk.«
Žan Cotič, 2.r. Vipavski Križ

»Najboljše je bilo, ko sta prišla volk in medved.«
Jure Kalin, 1.r. Vipavski Križ

Mojca Pokrajculja v likovni upodobitvi, učenci Vipavski Križ:

   

»Moje mnenje je, da mi je bilo lepo.«
Meta Žerovec, 1.r. Skrilje

»Zelo lepa je bila predstava. Najlepši del je bil, ko so ležali na sončni travi. Meni je bila najlepša žival jelen.«
Ana Lapanja, 2. r. Skrilje

»Moje mnenje je, da je bila predstava zelo dobra in zabavna. Meni je bil všeč zajček Klobučar, je zelo dobro zaigral svoj del, ko ga je lisica okrivila.«
Brina Štolfa, 3. r. Skrilje

»Predstava mi je bila všeč … ko so peli in igrali. Najbolj mi je bila všeč Mojca in zajček. Zato, ker se je nekaj zapletlo in so na koncu vse rešili. Lisica pa je bila zelo zvita. Upam, da ko bodo manjši razredi to gledali, … bili veseli in da bodo uživali.«
Melisa Mrevlje, 4. r. Skrilje

Galerija fotografij s premiere, foto: Peter Valič


Snemanje in galerija fotografij tehnične ekipe in igralcev z režiserko v Ajdovščini: Helena Ferjančič

Pripravila: Irma Krečič Slejko

 

 

Delovna sobota

Spoštovani starši.

Kot ste bili na prvih roditeljskih sestankih obveščeni, bo 7. aprila 2018 delovna sobota. Delovno soboto v tem šolskem letu je predpisala ministrica v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole. Ta določa, da v šolskem letu ne sme biti manj kot 189 šolskih dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in ne manj kot 174 dni za učence 9. razreda. Brez delovne sobote bi bil v tem šolskem letu dan pouka manj, kot je predpisano.

Pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku. Jutranje varstvo na podružničnih šolah bo potekalo po ustaljenem urniku, medtem ko podaljšanega bivanja po pouku ne bo. Prav tako ta dan ne bo izbirnih predmetov, ki bodo realizirani v drugem terminu. Učenci bodo ta dan v šoli prejeli malico, kosila ne bo. Za prevoze bo poskrbljeno.

Morebitno odsotnost (v nekaterih vaseh bo ta dan potekala birma) je potrebno vnaprej napovedati s pisnim opravičilom. Prav tako je potrebno opravičiti odsotnost v primeru bolezni ter odpovedati šolsko malico.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, ravnateljica