Računalniško tekmovanje Pišek

V letošnjem šolskem letu Acm poskusno organizira tekmovanja v programiranju z delčki. Učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet ali interesno dejavnost računalništvo, ste s tem tekmovanjem že seznanjeni in se nanj pripravljate z reševanjem izzivov, ki jih ponuja Pišek in njegovi prijatelji. Tekmovanje je namenjeno učencem od 4. do 9. razreda in dijakom srednjih šol.

Ker je 2. poskusno tekmovanje zaradi korona virusa bilo odpovedano, so se odločili za tekmovanje na daljavo, ki se bo začelo 24. aprila in trajalo do 8. maja 2020. Osnovnošolci lahko izbirate med štirimi kategorijami (vsaka triada dve).

Več si o tekmovanju preberete na njihovi spletni strani https://tekmovanja.acm.si/?q=pisek

Prijava na tekmovanje ni potrebna, bi pa vseeno prosila, če mi sporočite na moj e-naslov helena.ferjancic@os-dobravlje.si, da ste se tekmovanje udeležili zaradi evidence tekmovalcev. Vesela bom vsakega mnenja o tekmovanju in samih nalogah, ki jih zastavlja Pišek.

 

Obvestilo za učence in starše – ocenjevanje znanja

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Smo v petem tednu izobraževanja na daljavo. Šolo in naše vsakodnevno običajno skupno delo vsi zelo pogrešamo. Zato smo toliko bolj veseli vsakega stika, ki poteka preko spletnih učilnic, video srečanj in telefonskih pogovorov. Ponosni smo na vas, ko vidimo koliko truda ste vložili v opravljanje nalog in je vaš napredek viden. Velikokrat presežete naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da ste zdravi in da so ukrepi v našem okolju do sedaj uspešno preprečevali širjenje bolezni.

Konec minulega tedna smo šole prejele sklep ministrice in priporočila Zavoda za šolstvo v povezavi z ocenjevanjem in napredovanjem učencev v izjemnih okoliščinah. Povzetki obeh dokumentov so bili objavljeni tudi v medijih. Oba dokumenta prilagamo spodaj.

Kot je bilo že napovedano, bo ocenjevanje potekalo v mesecu maju in začetku junija. Glede na to, da je situacija pri predmetih zelo različna, vas bodo učitelji v spletnih učilnicah obvestili, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje pri posameznem predmetu. Nekatera ocenjevanja bodo potekala tudi preko video povezav. Da bi se izognili prekrivanju video srečanj v istem času za več otrok v družini, bodo učitelji razporedili termine tudi v popoldanskem času. V primeru težav in podvajanj prosimo, da nemudoma obvestite učitelja.

Najpomembnejše iz sklepa ministrice:

  • V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
  • Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Učencu, ki je pri predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju dobil samo eno negativno oceno, se omogoči, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
  • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
  • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne izvede.

Poleg rednega dela na šoli že načrtujemo novo šolsko leto. Še ta teden boste prejeli navodila glede postopka izbire neobveznih (za bodoče 4., 5. in 6. razrede) in obveznih izbirnih predmetov (za bodoče 7., 8. in 9. razrede).

Kmalu se bodo za učence pričele prvomajske počitnice in nekaj prostih dni tudi za večino staršev. Želimo vam, da si v tem času naberete novih moči, preden v maju nadaljujemo s šolo na daljavo in vsemi dolžnostmi, ki so potrebne za uspešen zaključek šolskega leta.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.

Mirjam Kalin, ravnateljica

9869_Sklep ministrice_nemoteno opravljanje VIZ dela v OŠ 2019_2020

9870_Priporočila_ocenjevanje OŠ_16042020

Obvestilo za učence od 6. do 9. razreda in starše

Drage učenke in učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda), spoštovani starši.

Obveščamo vas, da smo  za vas pripravili nov mrežni plan pouka na daljavo, ki vam bo, verjamemo, olajšal organizacijo domačega dela za šolo. Pomembna novost je, da so predmeti tedensko drugače prerazporejeni kot pri običajnem šolskem urniku, ki smo mu sledili doslej. Tako boste od torka 14. 4. 2020 imeli na dan učno snov in naloge za največ tri do štiri predmete. Nov mrežni plan (urnik) bo za vsak teden objavljen v spletni učilnici. Našli ga boste takoj, ko boste odprli zavihek e-učilnice desno od logotipa šole (odprl se vam bo, ko kliknete na mrežni plan pouka na daljavo za predmetno stopnjo).

Mrežni plan učenja bo objavljen za vsak teden sproti. Vsak ponedeljek zjutraj najprej preverite, kaj vas čaka ta teden, saj bodo na posamezne dneve uvrščeni tudi nekateri dnevi dejavnosti. Mrežni plan velja za vse oddelke posameznega razreda – torej je enak za vse učence šestih, sedmih, osmih in devetih razredov.

Ne pozabite tudi na obvezne in neobvezne izbirne predmete. Tudi te učilnice je potrebno obiskovati in spremljati navodila ter zadolžitve učitelja. Lahko pa si sami razporedite, na kateri dan v tednu boste uvrstili naloge za vaše izbrane predmete.

Poleg rednih ur športa je v učilnicah športa še veliko predlogov za gibanje in sprostitev. Priporočamo, da jih na svoj urnik uvrstite vsak dan. Tu je še naša zelo aktivna šolska spletna knjižnica s številnimi zanimivimi predlogi za branje in druge dejavnosti povezane z njim.

Prepričani smo, da vam bo nova organizacija učenja na daljavo veliko pripomogla k temu, da se boste lahko dnevno bolj posvetili posameznim predmetom in vam ne bo potrebno vsak dan opravljati nalog iz številnih različnih predmetov. Za tak način smo se odločili na podlagi pridobljenih izkušenj v teh tednih, strokovnih priporočil pa tudi na podlagi vaših odgovorov, ki ste jih podali v anketi. Za vaše predloge in sodelovanje v anketi se vam iskreno zahvaljujemo. Trudili se bomo, da jih bomo v največji možni meri upoštevali ter tako naš  prispevek še izboljšali.

Video srečanja in video razlage se izvajajo kot dopolnilo. Žal se tega v večji meri ne moremo posluževati, saj tega zaradi različnih okoliščin številni učenci ne bi mogli spremljati, kar je razvidno tudi iz odgovorov v anketi. Večina dela in nalog ostaja v opisni obliki in možnostih, ki jih ponujajo e-učilnice.

V primeru težav z opremo lahko še vedno pokličete ravnateljico na št. 051 323 234 ali pišete na o-dobravlje.ng@guest.arnes.si. Še vedno je nekaj tablic na voljo za izposojo. Žal na slabše povezave v nekaterih krajih ne moremo vplivati. Vsekakor pa vas prosimo, da o svojih težavah obvestite učitelja razrednika. Tako bomo laže razumeli začasno neaktivnost nekaterih.

Drage učenke in učenci. Vaše delo in aktivnost v spletnih učilnicah učitelji redno spremljamo. Ni nam vseeno, če opazimo, da določen učenec pri posameznem predmetu ni aktiven dalj časa. V takih primerih pokličemo starše in aktiviramo dodatno pomoč. Naša dolžnost je, da v teh izjemnih okoliščinah podpremo vsakega in poskrbimo, da je aktiven pri učenju na daljavo. Pri reševanju in odpravljanju težav vam želimo stati ob strani ter vas nikakor ne želimo obsojati.

Vam in vašim družinam še enkrat želimo prijetne in s soncem obsijane praznične dni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Stran 4 od 62« Prva...23456...102030...Zadnja »