Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Novo šolsko leto je tik pred nami. Na šoli smo ga pričeli načrtovati že zgodaj februarja, ko je potekal vpis prvošolcev. Letos jih bo skupaj 45. To je po dvajsetih letih naša najmanjša generacija. Šolo bo skupaj obiskovalo 538 učencev, od tega 232 na podružnicah in 306 na matični šoli, ki je tako povsem zapolnjena, saj takega števila ne beležimo že zelo dolgo.

Vsako šolsko leto pričenjamo z novim elanom in načrti za izpopolnjevanje našega dela, katerega poglavitni namen je zapisan v naši šolski viziji: izobraziti učenke in učence ter jih v sodelovanju s starši vzgojiti v odgovorne, strpne, spoštljive, poštene in čuteče osebnosti. S svojimi dejanji želimo pozitivno vplivati na življenje in delo v ožji in širši skupnosti.

Glede na izvedene analize v šolskem in slovenskem prostoru bomo poseben poudarek namenili dejavnostim za izboljšanje bralne pismenosti in kritičnega mišljenja. Internet z obilico povezav nas usmerja k hitremu branju, preskakovanju in zbiranju informacij, ki pa so včasih tudi nepreverjene ali pa jih sploh ne potrebujemo. Nemalokrat se v nas ob takem branju sproža nemir. Za branje z razumevanjem je še vedno potrebna osredotočenost, usvojena tehnika branja, zelo pomagajo pa tudi bralno učne strategije. K branju, ki nas umirja, bogati z znanjem in poznavanjem sebe, poleg učencev vabimo tudi starše.

Učenje je lažje, hitrejše in boljše, če poteka v varnem in spodbudnem učnem okolju. Učence bomo povabili, da sami povedo, kaj jim je v šoli pomembno in kako lahko sami najbolj pripomorejo k boljši razredni in šolski klimi. Učitelji pa pripravljajo dejavnosti, ki bodo učence usmerjali k razmišljanju o vrednotah, ki so pomembne za sobivanje in dobro počutje.

Našo državo so drugo leto zapored zaznamovale hude podnebne težave. Lani je na našem območju veliko škode povzročil ogenj, letos so drugi del Slovenje prizadele poplave. Naši državljani so pokazali, da zmorejo stopiti skupaj in pomagati drug drugemu. Pokazali so nam visok zgled medsebojne pomoči in solidarnosti. Želimo si, da bi prav ta prevladovala tudi v našem šolskem okolju, saj se z medsebojno podporo čutimo močnejši in laže kljubujemo različnim izzivom.

Vsem učencem in staršem želimo uspešno in medsebojne podpore polno novo šolsko leto.

Mirjam Kalin, ravnateljica

NAVODILA za PRVI ŠOLSKI DAN

Za lažji začetek šolskega leta  v nadaljevanju podajamo nekaj koristnih informacij.

Pričetek pouka na prvi in ostale šolske dneve

Matična šola Dobravlje ob 7.30, podružnična šola Vipavski Križ ob 7.45, podružnična šola Črniče ob 7.55 ter podružnični šoli Skrilje in Vrtovin ob 8.00.

Na svoj prvi šolski dan učenci 1. razreda pridejo v spremstvu svojih staršev ob 9.00.

Prevoz v šolo z avtobusi

Vozni red avtobusov na matično šolo

Vozni red avtobusov na podružnične šole

Prevoz v šolo s kombijema

Razpored jutranjih prevozov za šolska kombija

Prehrana

Malico boste prvi dan dobili vsi učenci, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano.

Na kosilo za prvi  dan se boste prijavili pri razredniku takoj ob začetku pouka.

Prosimo vas, da se učenci s starši doma dogovorite, katere dneve v tednu boste na kosilu in to sporočite razredniku, ker morajo razredniki pripraviti tedenski seznam za šolsko kuhinjo. Na kosilo pa se prav tako lahko prijavite tudi v šolski kuhinji. 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Urnik 1. september 2023

Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah ter preko e-Asistenta.

Učbeniški sklad

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.  Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka. Lepo prosimo, da skupaj z otrokom vse učbenike iz prejetega kompleta opremite s podatki (ime, priimek in razred) in jih zaščitite tako, da bodo na koncu šolskega leta ohranjeni za naslednjo generacijo učencev.

Dostopnost