Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Na šoli sta organizirana dva obroka: dopoldanska malica in kosilo. Zavedamo se, da ima način prehranjevanja pomemben vpliv na zdravje in počutje otrok, zato si prizadevamo, da so naši jedilniki raznoliki in sledijo sodobnim smernicam. Šola v okviru projekta Shema šolskega sadja redno nudi učencem dodatne brezplačne obroke sadja. Starši, poskrbite, da učenci, ki iz kakršnih koli vzrokov ne malicajo ali kosijo v šoli, prinesejo malico od doma.

Podrobnosti v zvezi z organizacijo in subvencioniranjem šolske prehrane so opredeljene v Pravilih o šolski prehrani, ki so objavljena na spletnih straneh šole.

Prijava in odjava šolske prehrane
Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadar koli med šolskim letom razredniku, svetovalnemu delavcu ali v računovodstvu šole. Prijava velja z naslednjim dnem.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v šolski kuhinji (tudi na podružničnih šolah) ali v računovodstvu. Odjava, ki je bila oddana do 8.30, velja z istim dnem oziroma dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Učenec ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če starši to sporočijo še isti dan (tudi po 8.30).

Za kosilo velja: prijava en dan prej do 8.30, odjava za isti dan do 8.30.

Za odjave malic in kosil pokličite na telefonsko številko 05/365 10 12 (računovodstvo).

Pravila Šolske prehrane OŠ Dobravlje
obrazec_za_placilo_na_eni_poloznici.pdf

Cena šolske prehrane od 1. 6. 2022 dalje: 

Cena malice (en obrok)
– 1,10 € za učence
– 1,10 € za zaposlene

Cena kosila (en obrok)
– 3,20 € za učence
– 3,70 € za zaposlene
– 4,70 € za zunanje

Starši stroške za prehrano svojega otroka poravnate preko položnic ali trajnika.

Vsi učenci malicajo po drugi šolski uri, od 9.05 do 9.30. 
Čas kosila je od 12.00 do 13. ure.

JEDILNIKI za šolsko leto 2023/24:

  • od 06. 05. 2024 do 02. 06. 2024:  MALICA      KOSILO
  • od 03. 06. 2024 do 24. 06. 2024:  MALICA      KOSILO     

Dostopnost