OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Vizija šole

Izobraziti učenke in učence ter jih v sodelovanju s starši vzgojiti v odgovorne, strpne, spoštljive, poštene in čuteče osebnosti. S svojimi dejanji želimo pozitivno vplivati na življenje in delo v ožji in širši skupnosti.

zdrava kulturna_sola
Dostopnost