Skoči na glavno vsebino

UČITELJ RAZREDNIK PROSTOR VHOD V ŠOLO NAHAJALIŠČE UČILNICE POUČUJE
Čelik Čibej Ana 5. a Uč. 5. a JUŽNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT in DRU v 5.a
Volk Pavel 5. b Uč. 5. b JUŽNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT, DRU in PB v 5.b
Oven Tjaž 6.a Uč. RAČ GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE  ŠPO 6.a, 6.b, 6.c; ŠPO 7.b; ŠPO 8.a, 8.c; ŠPO 9.a, 9.b, 9.c, IP IŠP in IP ŠSP
Bone Bogdan 6. b Uč. KE JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE NAR 6.b, 7.b, 7.c; KEM 8.a, 8.b, 8.c; KEM 9.a, 9.b, 9.c; IP POK in IP ČEB
Skrt Kodelja Tina 6. c Uč 9. a ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.c; MAT 7.c; TIT 6.a, 6.b, 6.c; TIT 7.a, 7.b, 7.c; TIT 8.a, 8.b,8.c in NIP NTE
Šuligoj Tamara 7. a Uč. BI JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE NAR 6.a, 6.c, 7.a; BIO 8.a, 8.b, 8.c; GOS 6.a, 6.b, 6.c in IP SPH NPH
Krapež Danica 7. b Uč. AN1 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 2. NADSTROPJE TJA 7.a, 7.b; TJA 8.b/3, 8.c/4; TJA 9.b/3, 9.c/4
Brataševec Helena 7. c Uč. SL2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE SLJ 7.c; SLJ 8.a/1, 8.c/4; SLJ 9.c/4
Krkoč Polona 8. a Uč. ZG JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE ZGO 6.a, 6.b, 6.c; ZGO 7.a, 7.b, 7.c; ZGO 8.a, 8.b, 8.c; ZGO 9.a, 9.b, 9.c; DKE 8.a, 8.b
Pelicon Irena 8. b KAB.-ŠPO V DVORANO POLEG DVORANE ŠPO 6.a, 6.b; ŠPO 7.b; ŠPO 8.a, 8.b, 8.c; ŠPO 9.a, 9.b; IP IŠP in IP LPL
Černigoj Martina 8.c Uč. MA2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – PRITLIČJE MAT 6.b; MAT 8.c/4, 8.c/5; MAT 9.a/1, 9.ab/2
Bone Katja 9. a Uč. AN2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 2. NADSTROPJE TJA  7.c; TJA 8.a/1, 8.ab/2; TJA 9.a/1, 9.ab/2 in IP NEM
Puc Polona 9. b Uč. SL1 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE SLJ 7.a; SLJ 8.a/1, 8.ab/2; SLJ 9ab/2, 9.b/3 IP GKL
Čermelj Damijana 9. c Uč. MA1 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.a; MAT 7.a, 7.b; MAT 9.c/4, 9.c/5
Curk Mateja / Uč. SL3 ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 6.a, 6.b, 6.c; SLJ 8.c/5
Pregelj Mojca / Uč. GO ZGORNJI S DEL ŠOLE-  PRITLIČJE SLJ 7.b; SLJ 9.c/5; NIP ITAL, IP ITAL in PB
Kodela Maja / KAB AN ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE TJA 5.a, 5.b; TJA 6.a, 6.b, 6.c;  TJA 8.c/5 in TJA 9.c/5
Ferjančič Helena / KAB RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 8.a/1  in NIP RAČ
Vetrih Bolčina Barbara / Uč TIT ZGORNJI S DEL ŠOLE-  PRITLIČJE MAT 8ab/2; TIT 6.a, 6.b, 6.c; TIT 7.a, 7.b; TIT 8.a, 8.b,8.c in IP OGL
Ruter Luka / Uč. GE JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE GEO 6.a, 6.b, 6.c; GEO 7.a, 7.b, 7.c; GEO 8.a, 8.b, 8.c; GEO 9.a, 9.b, 9.c; DKE 7.a, 7.b, 7.c in DKE 8.c
Semič Monika / Uč. FI ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE MAT 8.b/3 in 9.b/3; FIZ 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c
Makuc Sonja / Uč. LUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE LUM 5.č; LUM 6.a, 6.b, 6.c; LUM 7.a, 7.b, 7,c; LUM 8.a, 8.b, 8.c; LUM 9.a, 9.b, 9.c; IP LS1, LS2
Leben Franc / Uč. GUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE GUM 6.a, 6.b, 6.c; GUM 7.a, 7.b, 7.c; GUM 8.a, 8.b, 8.c; GUM 9.a, 9.b, 9.c; GUM 4.s in GUM 5.č
Kovšca Dean / Zbornica GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE ŠPO 5.a; ŠPO 7.a, 7.c; ŠPO 8.b, ŠPO 9.c in IP ŠSP in ŠZZ
Likar Jasmina / Zbornica GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE ŠPO 5.b; ŠPO 6.c; ŠPO 7.a, 7.c; PB
Valič Peter / Kab. BI-KE JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE BIO 9.a, 9.b, 9.c; IP UBE
Pahor Mateja / Zbornica GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE IP ŠPA

Dostopnost