Svet šole

 

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat.

 

Svet zavoda sestavljajo:
5 predstavnikov šole:  Ana Čelik Čibej, Polona Puc, Sonja Lulik, Jana Štukelj, Dušan Žižmond
3 predstavniki staršev: Špela Podgornik, Simon Makovec Kržišnik, Aleksander Šuligoj
3 predstavniki ustanovitelja: Nataša Bavčar, Primož Novak, Borut Pečenko

predsednica sveta šole: Ana Čelik Čibej