Skoči na glavno vsebino

Svet šole

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Od 12. 12. 2023 svet zavoda sestavljajo:

5 predstavnikov šole:  Katja Bone, Dejan Bratina, Darja Henigman, Petra Koncut Vidic in Monika Semič
3 predstavniki staršev: Katja Bajec Mihelj,  Miha Kapelj in Uroš Medvešček 
3 predstavniki ustanovitelja: Anja Klemenčič, Nada Pirjevec in Uroš Štor

predsednica sveta šole: Nada Pirjevec

Dostopnost