Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2020/2021 je potekal 15. cikel MEGA kviza. Posvetili smo ga Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem. Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle. Osnovni cilj Bralne značke je spodbujati bralca, da bo rad bral vse življenje. Gibanje se vseskozi vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignili bralna pismenost in bralna kultura posameznikov in družbe v celoti.

Med reševalci, ki so rešili vsaj en sklop, smo izžrebali pet reševalcev. Prejeli bodo knjižna in promocijska darila.

(Vir: Zaključno poročilo za šolsko leto 2020/2021, S knjigo v svet, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo)

V tem šolskem letu je Mega kviz na naši šoli reševalo 127 reševalcev iz 9. a , 9. b, 5. a, 5. b, 5. č in 7. b oddelka.

Med 9174 reševalci je bila izžrebana tudi naša učenka JANA BRATINA iz 7.b.

ČESTITAMO!

MEGA KVIZ 2018/19

Na, rod, na! GALERIJA!

Pet sklopov:

100 let Narodne galerije,

Svetovljanska slikarka,

Pesmi iz galerije,

Za umetnino,

Galerijski potep.

V letošnjem šolskem letu bomo kviz reševali  v medpredmetni povezavi knjižnično informacijskih znanj in likovne umetnosti.

Spletna povezava: www.megakviz.si

12. cikel: Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz 2017/2018

V četrtek, 19. aprila 2018, se je deset učencev iz 6., 7. in 8. razreda skupaj s šolsko knjižničarko udeležilo zaključne prireditve SLOVENSKEGA KNJIŽNIČNO-MUZEJSKEGA MEGA KVIZA v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini. Tam smo se zbrali le predstavniki razredov, ki so reševali letošnji kviz. Prireditve so se udeležili predstavniki šol naše občine in občine Vipava.

Letošnji kviz smo reševali pri urah medpredmetnih povezav naravoslovja, geografije in šolske knjižnice. Tema je bila KRAS.

Najprej nas je pozdravila knjižničarka Martina, nato še direktor knjižnice.

Kmalu se nam je pridružil jamar Bogomir Remškar, ki nam je povedal kar nekaj zanimivih stvari, ki jih o jamah še nismo vedeli.

Nato sta se dva učenca javila in povedala vsak pet informacij glede predstavitev jam. Oba sta prejela knjižno nagrado. Sledil je žreb nagrajencev. Podelili so 42 nagrad za izlet v neznano. Iz naše šole se ga bo udeležilo sedem izžrebanih učencev. Učenci še ne vedo, kam bodo šli. Izvedeli bodo šele na avtobusu.

Podelili pa so tudi 50 knjižnih nagrad.

Žrebali pa so tudi mentorje. Knjižno nagrado je prejela naša knjižničarka.

Za žrebanje v Ljubljani je bil izžreban naš učenec, ki je bil tudi na prireditvi, in še dva iz drugih šol.

Čestitamo vsem sodelavcem Mega kviza. Posebej pa pohvala tistim, ki so poskrbeli, da je bila zelo lepa prireditev.

Neža Štor, Lara Lozar, Neža Bratina, Špela Lozar

   

Pripravila: Irma Krečič Slejko

MEGA KVIZ 2016/17

11. cikel

NAŠE MALO VELIKO MORJE

Letos smo z reševanjem začeli  z učenci 6. in 7. razreda. Reševanje smo povezali s temo letošnje osrednje šolske prireditve, ki je imela naslov VODA – DAR, RADOST, ŽIVLJENJE. Voda – morje.

V avli šole si lahko ogledamo razstavo knjig na izbrano temo.

Več na spletni strani:

www.megakviz.si

MEGA KVIZ 2015/16

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začeli bomo z reševanjem KNJIŽNIČNO MUZEJSKEGA MEGA KVIZA 2015/2016

ŽELEZNA DOBA – ZLATA DOBA SLOVENIJE

Mega kviz bomo reševali z učenci od 6. do 9. razreda. Reševanje bo potekalo v medpredmetni povezavi knjižnično informacijskih znanj in zgodovine.

MEGA KVIZ 2014/15

Megakviz14-15

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Letošnji cikel je bil posvečen obdobju starega Egipta.V Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova) je postavljena odlična razstava z naslovom Mumija in krokodil: Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. Razstavo smo si v okviru kulturnega dne ogledali z učenci 6. razreda in tam rešili tudi en sklop vprašanj.MEGA kviz smo do aprila reševali z učenci 6. in 7. razreda.

.

MEGA KVIZ 2013/14

megakviz1314 Spoznavali smo čas, ko so bili RIMLJANI NA NAŠIH TLEH.

Kviz smo reševali pri urah medpremetnih povezav knjižnično informacijskih znanj in zgodovine.

MEGA KVIZ 2012/13

megakviz1213

Spoznavali bomo znamenite Slovenke.

Kviz bomo reševali pri urah medpredmetnih povezav knjižnično informacijskih znanj, slovenščine, tehnike, biologije ter zgodovine.

MEGA KVIZ 2011/12

megakviz11_12

V petih sklopih bomo spoznavali znamenite Slovence.

Kviz bomo reševali pri urah medpredmetnih povezav knjižnično informacijskih znanj, slovenščine, gospodinjstva, športne in likovne vzgoje ter zgodovine po naslednjem razporedu:

  • 6. razred: Terezija Kalinšek – redovnica, avtorica Slovenske kuharice
  • 8. razred: Leon Štukelj – telovadec, olimpionik
  • 9. razred: Franja Bojc Bidovec – slovenska partizanska zdravnica (november)

Ivan Grohar – slikar (december)

Dane Zajc – pesnik, dramatik

Zbirali bomo tudi žige oziroma podpise o obisku kulturnih ustanov, muzejev in galerij.

Udeležili se bomo zaključne prireditve v Lavričevi knjižnici.

MEGA KVIZ 2010/11
megakviz

Sodelovanje v reševanju SLOVENSKEGA KNJIŽNIČNO MUZEJSKEGA KVIZA. Vseh pet sklopov kviza bomo reševali z učenci 8. razreda. Z učenci drugih oddelkov pa sklope, ki so direktno vezani na učni načrt.. Žige kulturnih ustanov bomo zbirali na ekskurzijah in kulturnih dnevih. Reševanje poteka v sklopu K.I.Z. in medpredmetnih povezav (slovenščina, zgodovina, kemija, likovni pouk).

Prvi pomemben Slovenec, ki ga bomo spoznali je ŽIGA ZOIS.

Kviz o njem bomo reševali v 8. razredu in sicer pri urah medpredmetnih povezav zgodovine in knjižnično informacijskih znanj.

Kviz o Žigu Zoisu je dosegljiv tudi na spletni strani http://www.koz.si/megakviz/Data/sub0/zois.pdf

 

Kot drugo bomo spoznali pomembno Slovenko KRISTINO BRENKOVO. Pri urah medpredmetnih povezav slovenščine in knjižnično informacijskih znanj bomo o Brenkovi reševali kviz v 8.razredih. Predvidoma pa tudi v 6. in 7. razredu.

Kviz o Kristini Brenkovi najdemo na spletni strani http://www.koz.si/megakviz/Data/brenk_ok.pdf  

Spoznali smo še slikarko IVANO KOBILCO, Nobelovega nagrajenca FRIDERIKA PREGLA in domoljuba IVANA HRIBARJA.

 

Udeležimo se zaključne prireditve v naši splošni knjižnici, Lavričevi knjižnici.


MEGA KVIZ 2009/10

Letošnji KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ smo reševali v okviru medpredmetnih povezav knjižnično-informacijskih znanj, slovenščine, biologije, matematike in glasbe.

Z učenci 8. razreda smo v obeh oddelkih rešili pet sklopov o znanih Slovencih in Slovenkah.

Po vseh rešenih sklopih smo lahko rešili tudi Mega geslo.

Spoznali smo Jurija Vego, Frana Erjavca, Valentina Vodnika, Almo M. Karlin in Giuseppeja Tartinija. Z učenci 6. razreda smo rešili prvi sklop o Juriju Vegi, z učenci 7. razreda pa 5. sklop o Tartiniju.

Pridno smo pridobivali tudi žige muzejev in galerij. Učenci so zbrali vsaj dva, večina pa tri in celo pet žigov z obiski kulturnih ustanov. Vse rešitve bomo oddali v Lavričevo knjižnico, kjer bo zaključna prireditev in žrebanje rešitev.

Reševanje Kviza je posebna oblika izobraževanja, kjer so združeni različni predmeti in znanja ter tako spodbujajo sestavljanje parcialnih znanj v celoto. Take oblike izobraževanja pa bodo v prihodnosti vedno bolj zaželjene in potrebne.

MEGA KVIZ V PRETEKLIH LETIH

Dostopnost