Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole.

Ministrstvo za šolstvo zagotavlja sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz državnega proračuna letno eni generaciji učencev. Na naši šoli omenjena sredstva namenimo za šolo v naravi, ki se je učenci udeležijo v 5. razredu.

Ministrstvo za šolstvo nameni nekaj sredstev tudi za subvencioniranje učencev iz socialno šibkejših družin.

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi so sledeči:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu
  • višina dohodkov na družinskega člana
  • brezposelnost
  • enostarševska družina
  • specifične situacije v družini (dolgotrajnejši socialni problemi, dolgotrajna bolezen v družini, druge specifike v družini …)

Starši pravico do subvencioniranja šole v naravi uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne vloge, ki jo dobijo v svetovalni službi.

Obvezna priloga vloge je odločba o otroškem dodatku, po potrebi pa tudi druga dokazila.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko Izabel Hreščak (izabel.hrescak@os-dobravlje.si).

Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Dostopnost