Program dela poklicne orientacije

 

SEPTEMBER

– uvodni pogovori z učenci o izbiri poklica

– izpolnjevanje Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov

– obisk Incastre (23. 9. 2021)

 

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– ogled filmov Zaposlitvenega bazarja – predstavitve šol v naši regiji

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

 

NOVEMBER

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– začetni razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

 

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

 

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

 

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (11. in 12. 2. 2022)

 

MAREC

– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (do 2. 3. 2022)

-opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (med 11. in 21. 3. 2022)

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo (do 4. 4. 2022)

 

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu (8. 4. 2022, do 16.00)

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav (med 9. in 25. 4. 2022)

 

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz slovenščine (4. 5. 2022), matematike (6. 5. 2022) in tehnike in tehnologije (10. 5. 2022),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa (do 27. 5. 2022)

 

JUNIJ

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo (med 16. in 21. 6. 2022, do 14.00)

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog, ki se zaključi 30. 6. 2022)

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dostopnost