Nov izgled računalniške učilnice

Računalniška učilnica ima nov izgled in nove pridobitve. Ena od pridobitev je interaktivna tabla z širokokotnim projektorjem.

Tudi sicer smo računalnike opremili z novimi tipkovnicami, miškami in ekrani. Sedaj pa le še veselo na delo in mnogo uspeha pri reševanju problemov in nalog s pomočjo IKT.

Za potrebe urejanja zvokovnih in video datotek učenci prinesejo slušalke s seboj. Te lahko učenci uporabijo tudi v drugih učilnicah, opremljenih z IKT opremo.

Tilen Vrčon, Helena Ferjančič in Peter Valič

Pirotehnični izdelki na šoli

November se izteka, do konca decembra je še daleč, pa so se na šoli že pojavili pirotehnični izdelki. Kar nekaj let smo na šoli preživeli, ne da bi na šolskem območju počila niti ena petarda. A vsaka generacija prinese nekaj svojega. Na šoli so že stekli pogovori glede na trenutno stanje.

Prav je, da se z otroci glede posedovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov pogovorite tudi doma. Otrokom se zdi imenitno, da nekaj skrijejo, nekaj »prepovedanega« posedujejo, delijo in se s tem tudi ponašajo.

Iskren pogovor v večini primerov prinese boljše rezultate, kot kazen. Vseh vidikov in posledic uporabe pirotehnike otroci ne morejo imeti in marsičesa ne morejo predvideti. Prav je, da otrokom prestavimo naše skrbi, želje, opozorila in vidike. Kako naj vedo o pomembnih zadevah, ki nas skrbijo, če se o njih ne pogovorimo. Tega se šele učijo. Šola in dom sta ustanovi, kjer naj prevlada vzgoja, sožitje, rast in iskanje skupnih poti pred represijo, ukazovanjem in kaznovanjem.

Spoštovani starši, izkoristite priliko za krajši iskren pogovor v želji in trudu, da se po bližajočih se praznikih na šolo vrnemo zdravi in celi.

Skupaj zmoremo več.

Za OŠ

Peter Valič

Samotestiranje- povratna informacija

Spoštovani starši.

Za nami je prvo samotestiranje v šolah za vse učence. Z veseljem vam sporočamo, da je samotestiranje potekalo gladko in tekoče. Mlajši učenci so bili na to dobro pripravljeni, za kar gre zasluga vam, dragi starši. Pokazalo se je, da tudi prvošolci to zmorejo.

Hitro testiranje je presejalni test, ki omogoča, da pravočasno zaznamo morebitne okužbe in prepreči nadaljnje širjenje. To v veliki meri omogoča, da se pouk v čim večji meri izvaja v šoli. Učitelji, ki so bili prisotni pri samotestiranju, pa so povedali, da se sedaj na ta način počutijo bolj varne. Posebej še zaradi današnjih rezultatov, ki so skoraj 100 % pokazali negativen rezultat hitrega testa.

Obžalujemo, da vas z zamikom obveščamo o okrožnici MIZŠ, ki je prispela včeraj v večernih urah in v kateri je bila nepričakovana sprememba (še zjutraj nam je bilo zagotovljeno, da do sprememb zagotovo ne bo prišlo). Sprememba prinaša novost: v prvem izobraževalnem obdobju (od 1. do 3. razreda) je izjemoma dovoljena prisotnost staršev ob izvajanju samotestiranja. Kateri so ti izjemni primeri okrožnica ne opredeljuje. Starše prosimo za tehten premislek glede prisostvovanja samotestiranju, saj bi to po nepotrebnem pomenilo dodatno zbiranje ljudi v šolskem prostoru in vnašanje dodatne potencialne nevarnosti. Današnji dan je pokazal, da najmlajši takšno samostojnost zmorejo. Na nas pa je, da jih pri tem še krepimo in spodbujamo. Če pa boste to izjemoma želeli, je to mogoče le z izpolnjenim pogojem pct, ki se ga pokaže učitelju. V kolikor bo sledila drugačna razlaga ministrstva, vas bomo obvestili.

Še enkrat hvala vam, ker z vašim odgovornim ravnanjem prispevate, da se Covid-19 ne širi v našem okolju.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Vabilo na skupno predavanje

Vabimo Vas na skupno predavanje za starše, ki bo 23. 11. 2021, ob 17.30, preko videopovezave.

Predaval nam bo mag. Jani Prgić, tema predavanja bo Psihološka kondicija otrok in odraslih.

 

Vabilo najdete na spodnji povezavi:

VABILO

Dnevi Evropske kulturne dediščine

Letošnja tema je imela naslov od setve o krožnika. Ko smo se podali med njive za lov za pridelki od njive do mize, smo ugotovili, da na naših poljih prevladujejo vinogradi, koruza in travniki lucerne. Nekaj je breskovih nasadov. Vipavska: vrt Slovenije ima glavnino pridelkov, ki romajo od setve do govejih jasli ali vinske kleti – a zelo malo jih je za na mizo. Tudi krompir je izginil iz naših njiv (našli smo dve njivici v 9 km poljskih poti). Nismo obupali! Kje smo našli kaj okusnega za pod zob?

foto: Julija Pirjevec

Filmski kolaž je promocija ekstra lokalne pridelave in uporabe visoko kakovostnih vrtnin in hrane, ki je bila še nedavno na Vipavskem zelo uveljavljena a se v zadnjih letih opušča, pa spet obuja. Vipavska je dolina na preseku mediteranske, predalpske, kraške in dinarske regije in ima zaradi mikroklime in tradicije vse možnosti, da obudi in vzpostavi ne le samooskrbo, pač pa tudi najkrajšo pot pridelka od vrta do mize, z najnižjim možnim ogljičnim odtisom. Pogosto govorimo, da je potrebno podpreti malega in srednjega kmeta, kajti ti dve skupini pridelovalcev hrane poleg visoke kvalitete pridelkov oblikujejo in vzdržujejo kulturno krajino, na katero smo Vipavci tako ponosni. Na OŠ Dobravlje, smo prišli do zaključka, da bi morali med dejavnosti, ki so zagotovo vredne vzpodbude in podpore vključiti tudi klasično drobno vrtnarjenje – t. i. vrtičkarstvo.

Spontano, po naključju je nastal video kolaž z naslovom Vrtičkarji Vipavske. Avtorice – članice foto krožka so se same podale na »foto lov« po jesenskih vrtovih in na šoli smo zbrali kup »okusnih« fotografij.

Tu so povezave:

Vrtičkarji Vipavske 09 2021: https://www.youtube.com/watch?v=DRP9ft6nZSw

Gardeners of Vipava Valley 09 2021: https://www.youtube.com/watch?v=yHP45ZwRHqA

Mentor foto krožka Peter Valič

Mentorica Dnevov Evropske kulturne dediščine Helena Brataševec

Samotestiranje od 17.11.2021

Spoštovani starši,

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 .

Podrobnejše informacije o obveznostih staršev in dopustnih izjemah se nahajajo v priloženi okrožnici.  V prilogi je tudi protokol, kako se izvaja testiranje na šolah.

OKROŽNICA MIZŠ

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje učencev s hitrimi testi trikrat tedensko. To pomeni, da se bodo učenci v prostorih šole testirali sami ob ponedeljkih, sredah in petkih. Učitelj bo samotestiranje zgolj nadziral. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, prosimo, da o tem do torka, 16. 11. 2021, obvestite razrednika, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.

Starši morate obvezno podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje (obrazec v prilogi) k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Podpisan obrazec oddate razrednikom do  torka, 16. 11. 2021, ali najkasneje v sredo zjutraj. V primeru, da je otrok te dni bolan ali v karanteni, pa na dan, ko pride v šolo.

SOGLASJE/NESOGLASJE SAMOTESTIRANJE

V primeru, da starši ne soglašate z izvajanjem samotestiranja v skladu z odlokom, se tem  učencem začasno prepove zbiranje v  šoli in se jim,  v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21), omogoči izobraževanje na daljavo.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti. Številni starši so to že poskusno izvajali z otroki doma in nam sporočili, da ni bilo težav.

Zavedamo se, da imate različna mnenja in jih v vseh normalnih okoliščinah želimo spoštovati. Trenutno pa je stanje v našem okolju oziroma šoli takšno, da komajda obvladujemo razmere. Dnevno nam sporočate o novih potrjenih primerih, ki imajo za posledico karantene oddelkov. Covid -19 je vzrok tudi vse večjim odsotnostim učiteljev. Ne samo zdravstvo, tudi mi smo na robu zmogljivosti glede izvajanja pouka.

V javnosti se omenja možnost hibridnega pouka, vendar je ta možen le v omejenih primerih na matični šoli Dobravlje, na podružnicah pa je skorajda nemogoče, ker kraji še ne zagotavljajo stabilne in dovolj močne povezave.

Naredimo vse, da bomo zavarovali lastno zdravje in zdravje vseh okrog nas. Večina učencev preboleva Covid-19 v blagi obliki, vendar nam starši sporočate primere, ko je bolezen potekala v težji obliki ali se je okužba prenesla na druge člane v družini, ki so po tem imeli težjo obliko. Več učencev ima namreč doma tudi ranljive družinske člane, za katere je lahko okužba zelo nevarna.

Bodimo empatični, saj nikoli ne vemo, ali se ne bomo nemara že jutri tudi sami znašli v podobni situaciji. Spoštujemo ukrepe, ki so v danem trenutku znani, saj v tej izjemno kritični situaciji vsi nosimo veliko odgovornost. Stopimo skupaj in spremenimo trend na bolje, da se bomo lahko šole vrnile v normalne okoliščine.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti in razdvojenosti. V našem okolju pa si želimo sodelovanja in povezanosti. Pokažimo, da vsi skupaj to zmoremo.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Dostopnost