Skoči na glavno vsebino

V skladu s šolskim koledarjem je sobota, 29. septemeber 2018, za šole delovni dan. Tega dne bomo nadomestili pouka prost dan, 24. decembra 2018.

Delovno soboto bomo na podružnicah in na matični šoli v Dobravljah popestrili s športnimi in drugimi gibalnimi dejavnostmi. Tako se bomo pridružili pobudi Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi, da se v tednu od 23. do 30. septembra v Evropi organizira teden športa. Poglavitni cilj je, spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni vadbi.

Na podružnicah bo ograniziran  športni dan, ponekod tudi v duhu medgeneracijskega sodelovanja. Na matični šoli v Dobravljah pa bo potekal pouk po urniku, do katerega učenci dostopajo na oglasnih deskah šole in preko spletne strani šole.

Malica bo organizirana kot običajno. Kosila ta dan ne bo. Prav tako ta dan ne bo izbirnih predmetov in podaljšanega bivanja. Prevozi bodo za učence organizirani po pouku po ustaljenem voznem redu – morda bo kak avtobus odpeljal nekaj minut prej, na kar bodo učenci posebej opozorjeni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

Dostopnost