Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Izteka se čas počitnic med katerimi ste si, upamo, dodobra oddahnili. Prostočasne aktivnosti, ki se jim posvečamo  julija in avgusta, so letos obogatili izjemni rezultati naših športnikov na Olimpijskih igrah. Pokazali so nam, da z vztrajnim delom, sodelovanjem in predanostjo lahko dosegamo nepredstavljiva odličja. Naj nam bodo v novem šolskem letu in prihodnosti navdih in spodbuda, da tudi sebi zadamo osebne cilje, s katerimi bomo udejanjili našo enkratnost.

Veselju ob pričetku novega šolskega leta se pridružuje nekaj zaskrbljenosti, kako se bo razvijala epidemiološka slika. Da bi omogočili čim bolj varno in zdravo okolje, bo tudi letos začetek zaznamovan  z organizacijskimi spremembami glede poteka pouka. Seznam učilnic, v katerih bo potekal pouk za posamezne oddelke na matični šoli in podružnicah, čas odmorov in prostori, kjer jih boste učenci preživljali ter čakali na avtobuse, se nahaja v priponkah spodaj. Urnik za prvi šolski dan na matični se prav tako nahaja v dokumentu spodaj. Za ostale dni bo urnik viden v aplikaciji e-asistent od 1. 9. 2021 naprej.

Pouk se bo pričel po modelu B, kar pomeni, da bodo organizacija in ukrepi podobni kot ob koncu šolskega leta.

URNIK PRVI ŠOLSKI DAN

ORGANIZACIJA POUKA MATIČNA ŠOLA

VOZNI RED AVTOBUSOV MATIČNA ŠOLA

VOZNI RED AVTOBUSOV PODRUŽNICE

VOZNI RED KOMBIJI ZA PODRUŽNICE

V šolo lahko pridejo samo zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci. Vsi starejši od 15 let lahko vstopajo v prostore šole samo pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). O osebah, ki vstopajo v šolski prostor, vodi šola evidenco.

V šolo pridejo vsi učenci po običajnih urnikih. Izjema so prvošolčki, ki jih prvi dan v šolo pripeljejo starši v skladu z vabilom in obvestilom, ki so ga posredovale razredničarke.

Prvi šolski dan bodo petošolce in šestošolce ob prihodu avtobusov v Dobravljah pričakali razredniki in jih povedli v telovadnico, kjer bo samo zanje krajši program. Ostalim učencem bomo letos dobrodošlico izrekli v učilnicah.

Pouk bo organiziran podobno kot ob zaključku šolskega leta. Vsi učenci bodo imeli matične učilnice, oddelki se med seboj ne bodo mešali, razen pri razširjenem programu (izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti). Občasno bo potekal pouk tudi v kabinetnih učilnicah (KEM, FI, BIO, LUM). Odmori, varstvo vozačev in kosilo so organizirani tako, da se učenci čim manj mešajo med oddelki.

Učenci vstopajo v šolo pri ločenih vhodih, kjer je to mogoče. Mesto vstopa za posamezen oddelek je navedeno v priloženem dokumentu o organizaciji na posamezni lokaciji. 

Pri gibanju po hodnikih učenci upoštevajo desno pravilo.

Tudi letos se učenci na matični šoli v Dobravljah ne bodo preobuvali, temveč bodo odšli neposredno v učilnice, kjer bo potekal pouk.

Učenci bodo uporabljali garderobne omarice le za shranjevanje pripomočkov za likovno umetnost in šport. Dostop do omaric bodo imeli izjemoma tik pred pričetkom omenjenih predmetov, ker  se posamezni oddelki med seboj ne mešajo.

Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno umivanje in razkuževanje rok (v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se prednostno svetuje umivanje rok). Razkuževanje rok poteka ob vstopu v šolo.

NOŠENJE MASK: V šoli je obvezno nošenje mask. Prav tako je potrebno maske nositi na odprtih površinah šole, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 1,5 m.

Mask ni potrebno nositi:

  • Učencem do vključno petega razreda, izključno ko so v matičnem oddelku. (Ko se gibajo v skupnih prostorih šole ali v kombiniranih skupinah, si nadenejo masko).
  • Učencem pri pouku športa.

V primeru odklanjanja nošenja mask je ravnateljica dolžna ravnati po navodilih pristojnega ministrstva, ki v prvi fazi predvideva pogovor s starši.

SAMOTESTIRANJE: Vse informacije o samotestiranju za učence 7., 8. in 9. razredov so objavljene v ločenem prispevku na spletni strani šole, starši pa so sporočilo o tem prejeli tudi na e-naslove.

PREVOZI: Vsi učenci si ob vstopu v avtobus ali šolski kombi razkužijo roke in nadenejo masko.

KOSILO: Učenci, ki bodo na kosilu že prvi šolski dan, o tem obvestijo razrednika. Prav tako obvestijo razrednika, katere dneve bodo prejemali kosilo med šolskim letom. Starše opozarjamo, da je šolsko prehrano (malico, kosilo) v primeru odsotnosti potrebno odjaviti do 8.00. Podrobnosti o odjavi se nahajajo pod zavihkom šolska prehrana.

GOVORILNE URE: Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali na daljavo. Upoštevati je potrebno pogoj, da v šolo lahko vstopajo le osebe pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Prvi šolski dan za vse nas pomeni najprej in predvsem ponovno veselo snidenje. Učence bomo seznanili s potekom pouka v drugačnih razmerah, v septembru pa jih bomo opolnomočili z znanjem, ki bo koristno v primeru, da bi kasneje bilo potrebno izvajati pouk na daljavo za posamezne oddelke.

V upanju, da prav vsi ostanemo čim dlje zdravi, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost