Skoči na glavno vsebino

Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami želijo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji.

Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

 

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo:

-na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice,

-na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,

– preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih kot tudi preko javnih občil.

 

Dostopnost