Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od 1. 1. 2016 v veljavi sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa nekaj sprememb v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane.

Šolska malica

Pri subvencioniranju malice ni sprememb.

Šolsko kosilo:

  • Polna subvencija iz državnih sredstev: Iz državnih sredstev pripada subvencija v višine cene kosila, v kolikor je dohodek na družinskega člana pod 18% neto povprečne plače v RS.
  • Polna subvencija iz državnih in občinskih sredstev: Če je dohodek na družinskega člana med 18 % in 30 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 70 %, razliko v višini 30 % pa krije Občina Ajdovščina vsem učencem, ki so prijavljeni na kosilo in imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina. V tem primeru ni potrebno vlagati posebnih vlog in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, ki izhajajo iz uvrstitve v dohodkovni razred, razviden v odločbi o otroškem dodatku.
  • Delna subvencija iz državnih sredstev: Če je dohodek v družini med 30 % in 36 %, pripada iz državnih sredstev subvencija v višini 40 %.
  • Subvencija iz občinskih sredstev v izjemnih socialnih okoliščinah: Če je dohodek na družinskega člana višji od 53 % (pri malici) oz. 30 % ali 36 % (pri kosilu), lahko starši zaprosijo za subvencijo le v izjemnih primerih, ko se družina znajde v materialni stiski zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče ter v drugih utemeljenih okoliščinah na podlagi mnenja centra za socialno delo oz. šolske svetovalne službe.

 

Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD. V primeru uveljavljanja izjemne subvencije pa morajo starši vložiti posebno vlogo na šoli in vsa zahtevana dokazila.

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

 

Lep pozdrav.                                                                                                                                                                            Mirjam Kalin, ravnateljica

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka

Dostopnost