Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Šole smo konec tedna prejele navodila MIZŠ in smernice NIJZ, glede postopnega vračanja v šolo.

 1. Kdo in kdaj se vrača v šolo
 • 18. 5. 2020 se v šolo vračajo učenci od 1. do 3. razreda.
 • 25. 5. 2020 se v šolo vračajo devetošolci.
 • V šolo pridejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Ob ponovnem vstopu v šolo učenci s seboj obvezno prinesejo podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, ki ima potrjen Covid 19.   Izjava staršev

 1. Nujno obvestiti šolo, ali bo učenec prišel v šolo, koliko časa bo v šoli ter način prevoza

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da pazljivo preberete vse informacije spodaj in najkasneje do torka, 12. 5. 2020 obvestite razrednika (če to ni mogoče, pokličite v tajništvo šole 05 365 10 10 ali pomočnico ravnateljice Jožico Uršič 041 295 325 ter nas obvestite:

 • Ali bo vaš otrok prišel v šolo ali obstajajo zdravstveni razlogi da ne pride (pojasnilo spodaj).
 • Kdaj bo prišel v šolo zjutraj (zaradi organizacije jutranjega varstva), ali bo ostal na kosilu in v podaljšanem bivanju, ter ali ga boste lahko pripeljali sami v šolo. Zaradi zahtevnih higienskih priporočil, se bomo šole glede prevozov še usklajevale z lokalno skupnostjo.
 • Te podatke si šole moramo pridobiti za namen organizacije pouka, posredovati pa jih moramo tudi na Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport.

Kdo je opravičen, da ne obiskuje pouka v šoli 

Obiskovanje pouka je za navedene učence obvezno. Izjeme so učenci z zdravstvenimi omejitvami (boleznimi), ki so navedene v priloženem dokumentu 9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020, ki ga je pripravil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo. Pomembno je, da je učenec opravičen, da ne pride k pouku v šolo tudi, če so takšne zdravstvene omejitve (bolezenska stanja) prisotna pri enem od družinskih članov, oziroma osebi v istem gospodinjstvu. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Starše zato prosimo, da si priložen dokument natančno preberete. V primeru, da ima vaš otrok ali nekdo izmed družinskih članov eno izmed zdravstvenih omejitev, ki je na seznamu v dokumentu, vas prosimo, da takoj obvestite šolo kot je navedeno zgoraj.

 • Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo obiskovali pouka, bo pouk še naprej potekal na daljavo.
 • Od 25. 5. 2020 se bo v prostorih šole lahko učencem od 4. do 8. razreda, ki imajo težave pri učenju in težko dosegajo standarde znanja, nudilo dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 • Učenci od 4. do 8. razreda bodo letošnje šolsko leto zaključili na daljavo.

Kako bo potekal pouk?

V šoli bo organiziran pouk, izvajalo pa se bo tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo po urniku. Interesne dejavnosti bodo potekale le izjemoma.

 • Učenci bodo razdeljeni v skupine do 15 učencev, zagotovljena bo razdalja med klopmi najmanj 1,5 m. Učenci ostajajo v istih skupinah kot pri pouku tudi pri podaljšanem bivanju, med seboj se ne družijo, njihovi sedeži bodo poimensko označeni. Tudi vstopali bodo učenci v šolo posamično v priporočeni razdalji.
 • Učenci, ki so na to naročeni, bodo v šoli prejeli malico in kosilo, ki pa bosta nekoliko prilagojeni glede na priporočila.
 • Učenci do 3. razreda ne nosijo mask, izvaja se pa higienske ukrepe v skladu s priporočili NIJZ (redno zračenje učilnic, higiena rok in kašlja, vzdrževanje distance).
 • Učenci s seboj prinesejo lastne stekleničke z vodo in morebitna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. Svojih predmetov si ne izmenjujejo in izposojajo.

Prevoz v šolo

Priporoča se, da v šolo učence pripeljejo starši, ki pa pripeljejo le lastne otroke (združevanje pri prevozih je odsvetovano). Glede prevozov s šolskimi kombiji in avtobusi se bomo šole zaradi strogih higienskih ukrepov še usklajevale z lokalno skupnostjo, potem, ko bomo pridobili potrebne podatke, koliko staršev otrok ne more pripeljati v šolo.

Priporočila so obsežna in zahtevna. Na šoli se bomo v najboljši možni meri potrudili, da vašim otrokom – našim učencem zagotavljamo kar najboljše pogoje za ohranjanje zdravja.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priponke:

Izjava staršev

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

9997_Sklep RSK za medicino dela prometa in športa 05052020

Dostopnost