Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Koledarsko leto se je pomaknilo v drugo polovico in po dolgem, vročem, najrazličnejših aktivnostih polnem poletju so pred nami dnevi, ko se tako narava, kot mi pričnemo umirjati in ponovno posvečati šolskim obveznostim.

Nemalokrat smo ob začetku šolskega leta presenečeni, ko pred sabo ponovno uzremo naše učence, ki v dveh mesecih doživijo toliko sprememb, da ob ponovnem snidenju najprej sledi čudenje »kako ste zrasli«. Naši učenci in učenke pa niso le za nekaj centimetrov višji, v dobrih dveh mesecih je poleg zunanjih sprememb čutiti in opaziti tudi druge, ki se nanašajo na notranje dozorevanje in rast. Tako so pripravljeni, da kot prvošolci vstopijo v pravo šolo, preostali pa pomaknejo v višji razred, kjer se bodo soočali z novimi vsebinami in znanjem, ki jih v življenju potrebujemo v najrazličnejših okoliščinah.

Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za znanost, šolstvo in šport je zadnje dni pred iztekom počitnic v medijih poudarjala, katerim razvojnim smernicam bo sledila slovenska šola in o pomenu kakovostne šole. Na Osnovni šoli Dobravlje ugotavljamo, da z našo razvojno naravnanostjo že leta sledimo sodobnim trendom in leto za letom postopoma uvajamo novosti in izboljšave, ki jih je navedla ministrica. Bralna pismenost, digitalno opismenjevanje, mednarodne aktivnosti, kulturna vzgoja, etika in vrednote ter dobri medosebni odnosi so cilji, ki jih udejanjamo v učnim vsebinah pri rednem pouku, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju in vseh naših drugih dejavnostih, ki jih na šoli ni malo.

Pri vsem pa je najpomembnejše poudariti, da je šola skupnost, ki lahko uspeva le, če se vsi za to trudimo. Če je bilo v družbeni klimi do sedaj prevladovalo veliko individualizma in skrbi za lastno dobro, je sedaj opaziti ponoven odmik k humanizmu in skrbi za skupno dobro. Dragi starši, na naši šoli verjamemo, da bomo v skupni skrbi za obče dobro našim otrokom posredovali  zgled, ki bo imel v prihodnosti pozitivne vplive tako na razvoj naših krajev kot na osebno srečo naših otrok.

Vsem skupaj želimo uspešno in sodelovanja polno novo šolsko leto 2017/18.

 

Mirjam Kalin,

ravnateljica

 

NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Pozdravljene učenke in učenci OŠ Dobravlje


1. september in z njim povezan začetek novega šolskega leta se nezadržno

 približuje. Med brezskrbnimi počitniškimi dnevi ste prav gotovo že pripravili šolske potrebščine in sedaj čakate samo še na to, da ponovno zazvoni šolski zvonec.

Prvič v šolskem letu 2017/2018 bo šolski zvonec zazvonil v PETEK, 1. septembra 2017 in oznanil začetek pouka ob naslednjih urah na posameznih lokacijah:

Šola Pričetek pouka   Šola Pričetek pouka
CŠ Dobravlje 7.30 PŠ Črniče 7.55
PŠ Vipavski Križ 7.45 PŠ Skrilje 8.00
PŠ Vrtovin 7.45

Izjema so učenci 1. razreda, ki jih bodo prvi šolski dan v šolo spremljali starši.

Na podružnicah jih pričakujemo ob 9.00.

Prevoz v šolo

Velika večina učencev vozačev boste za prevoz do šole uporabili šolske avtobuse podjetja Avrigo, ki v tem trenutku sporoča, da ostanejo vsi odhodi avtobusov nespremenjeni glede na preteklo šolsko leto. V primeru kasnejših sprememb voznih redov vas bomo sproti obveščali. vozni red avtobusov

Učenci, katerih starši so oddali prijavnico za prevoz otroka s šolskim kombijem, se boste v šolo pripeljali s tem po voznem redu kombija.

Prehrana

Starši ste prijavnice za šolsko prehrano oddali že junija. Malico bodo prvi dan dobili vsi prijavljeni učenci, glede kosila za prvi in drugi dan pa morajo sporočiti razredniku pri razredni uri. Prosimo vas, da se z otrokom pred pričetkom šolskega leta dogovorite, katere dneve v tednu bo na kosilu, ker morajo razredniki pripraviti tedenski seznam za šolsko kuhinjo.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so predhodno oddali prijavnice. Za varstvo vozačev je poskrbljeno na matični šoli in na vseh podružnicah.

Urnik za prvi šolski dan na matični šoli Dobravlje

Prvi šolski dan bo pouk na centralni šoli potekal po urniku:

 

 

 

 

Učenci petega razreda bodo ta dan preživeli s svojo razredničarko. Z urnikom za naslednje dni bodo učenci seznanjeni pri razrednih urah.

Učenci na matični šoli bodo že prvi dan prevzeli komplete učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.  Na podružničnih šolah bodo učbenike razdelile razredničarke v prvem tednu pouka.

Vsem učenkam in učencem in prav tako njihovim staršem želimo uspešno novo šolsko leto.

                                                                                                                                           Kolektiv OŠ Dobravlje

 

Dostopnost