Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 13. 1. 2022  od tretje šolske ure naprej zaradi odrejene karantene za oddelek 4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 17. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 13. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Dostopnost