Skoči na glavno vsebino

Novosti odrejanja karanten v šoli

Spoštovani starši.

Iz medijev ste bili obveščeni o spremembah, ki se nanašajo na karantene v šolstvu in pričnejo veljati z današnjim dnem, 19. 1. 2022.

 • V primeru posamezne potrjene okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku učenci ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega (VRK) stika v šoli.
 • Če ima učenec visokorizični kontakt izven šole (doma, v klubu ipd.) je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).  
 • Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.
 • Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v šoli s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut.
 • V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, se prične novo sedemdnevno vsakodnevno samotestiranje v šoli.
 • O pojavu okužbe v oddelku in vzpostavitvi vsakodnevnega testiranja bomo starše posebej obvestili preko e pošte.
 • V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek.

IZJEME OD VSAKODNEVNEGA SAMOTESTIRANJA V PRIMERU POTRJENEGA PRIMERA IN VISOKORIZIČNEGA STIKA V ŠOLI

Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to pomeni,

 • da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni
 • ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni
 • ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Potrdila o HAG testih morajo biti opremljena s QR kodo, le-ta moramo na šoli preveriti s čitalcem.  

Ne glede na to se priporoča, da tudi učenci, ki izpolnjujejo izjeme od karantene  izvajajo vsakodnevno samotestiranje.

REDNO SAMOTESTIRANJE, KO NI POTRJENE OKUŽBE V ODDELKU IN VISOKORIZIČNEGA STIKA

V oddelkih, kjer ni bilo potrjene okužbe in visokorizičnega stika v šoli se še naprej izvaja samotestiranje trikrat tedensko. Izjeme od samotestiranja trikrat tedensko pa veljajo kot doslej: cepljeni ali preboleli v zadnjih šestih mesecih.

Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT za zunanje storitve, v šoli pa se morajo še naprej samotestirati.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec .

OBVEŠČANJE ŠOLE S STRANI STARŠEV

Starše naprošamo, da še naprej obveščate razrednika o odsotnostih, zlasti v primeru, da so le-te povezane s Covidom.

 • V primeru pa, da ima vaš otrok potrjen Covid s PCR testom, pa poleg razrednika prosimo obvestite še ravnateljico Mirjam Kalin preko e-pošte: mirjam.kalin@os-dobravlje.si ali po telefonu (klic ali sms) 051 323 234.
 • Ko se učenci, ki so preboleli SARS-CoV-2 vrnejo v šolo, prosimo, da razredniku dajo na vpogled potrdilo o prebolevnosti (rezultat PCR testa s QR kodo), ki pa ga razrednik ne bo hranil.

Zaradi odločanja, kdaj se v razredu vzpostavi vsakodnevno 7-dnevno testiranje in kdo so izjeme od testiranja bomo na šoli morali voditi za posamezen oddelek natančne interne zabeležke, ki pa jih bomo po določenem času uničili.

Trenutno zaznavamo večje število odsotnih učencev na šoli, vendar večina stikov ni bila v šoli. Starši ste ravnali zelo odgovorno in ste pravočasno zadržali učence doma, ter tako v številnih primerih preprečili, da bi se bolezen širila. Danes so tako v karanteni: dva oddelka na matični šoli Dobravlje in oddelek 4. r. na PŠ Vipavski Križ. Navedeni se z jutrišnjim dnem vračajo v šolo. Od danes do petka pa so v karanteni še vsi učenci PŠ Vrtovin, ki bodo doma ostali do petka.  Od jutri naprej bo torej v šoli 26 oddelkov od skupaj 28, kar je zelo razveseljivo.

Z vašo pomočjo in zagnanostjo učiteljev nam ta trenutek uspeva stanje na šoli dobro obvladovati. Upamo, da bo tako tudi v prihodnjih dneh.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da bi se v teh zaskrbljenih dneh veselili tudi vsak dan vidno daljših svetlih dni ter prvih znanilcev pomladi, zvončkov, ki jih starši z otroki vsako leto tako radi skupaj nabiramo.  

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dobravlje, 19. 1. 2022

Predpisi:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
 •  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
 • Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.
 • Okrožnica MIZŠ

Pouk na daljavo in karantena PŠ Vrtovin

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 18. 1. 2022  od tretje šolske ure naprej zaradi odrejene karantene za kombinirana oddelka 1. in 2. ter 3. in 4. razreda na podružnični šoli Vrtovin izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do vključno 21. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v obeh oddelkih.

Vsa dodatna obvestila so bila staršem že posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 18. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                         

Podaljšana karantena in pouk na daljavo 4. K

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi novega potrjenega primera v oddelku  4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  karantena in izobraževanje na daljavo podaljšata do vključno srede, 19. 1. 2022. Pouk na daljavo tako traja od 13. 1. (po drugi šolski uri naprej) do izteka karantene 19. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 17. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Zamude pri obvestilih NIJZ o karantenah

Spoštovane starši.

Iz našega ministrstva (MIZŠ) smo prejeli sledeče pojasnilo glede zamud pri prejemu obvestil  o karantenah za učence.

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.


Pouk na daljavo in karantena 7. a in 8. b

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelka 8. b in 7. a izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 19. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 16. 1. 2022                                                                    Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                         

Pouk na daljavo in karantena 4. r. PŠ Vipavski Križ

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 13. 1. 2022  od tretje šolske ure naprej zaradi odrejene karantene za oddelek 4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 17. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 13. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Dostopnost