Skoči na glavno vsebino

Pouk na daljavo in karantena 7. c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 7. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo samo 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po e-pošti.

Dobravlje, 12. 1. 2022                                                Mirjam Kalin, ravnateljica                                                                                                      

Pouka na daljavo in karantena 6. b in 9. b

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za sledeče oddelke:

6. b: od 11. 1. do vključno 13. 1. 2022

9. b: od 12. 1. do vključno 13. 1. 2022

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 11. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                     

Pouk na daljavo in karantena za 8. c

Obveščam vas, da smo danes, 10. 1. 2022, prejeli obvestilo NIJZ, da je oddelku 8. c odrejena 7 dnevna karantena v skladu z današnjimi spremembami zakonodaje.

V skladu s tem preklicujemo pouk na daljavo z jutrišnjim dnem. Jutri, v torek, 11. 1. 2022, torej pridejo učenci k pouku v šolo, razen tistih, ki so bolni ali pa imajo morda karanteno zaradi drugih stikov, ki niso povezani s šolo.

Obrazložitev: Šole smo imele navodilo, da do 10. 1. ukrepamo po navodilih, ki so predvidevale 10 dnevno karanteno (prvi dan karantene se šteje zadnji dan stika, ki je bil 4. 1. 2022). Obvestilo o okužbi s kontakti učencev in staršev smo na NIJZ poslali v soboto takoj po obvestilu staršev o potrjeni okužbi. NIJZ se je na obvestilo odzval danes in odredil 7 dnevno karanteno, kar je v skladu z današnjimi pravili o odrejanju karantene.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin

V Dobravljah, 10. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 10. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 8. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobravljah, dne, 8. 1. 2022                                                                   Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                                    

Pouk na daljavo in karantena 6. c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 6. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za  oddelek 6. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene do vključno 13. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Dobravljah, dne, 6. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

Samotestiranje- povratna informacija

Spoštovani starši.

Za nami je prvo samotestiranje v šolah za vse učence. Z veseljem vam sporočamo, da je samotestiranje potekalo gladko in tekoče. Mlajši učenci so bili na to dobro pripravljeni, za kar gre zasluga vam, dragi starši. Pokazalo se je, da tudi prvošolci to zmorejo.

Hitro testiranje je presejalni test, ki omogoča, da pravočasno zaznamo morebitne okužbe in prepreči nadaljnje širjenje. To v veliki meri omogoča, da se pouk v čim večji meri izvaja v šoli. Učitelji, ki so bili prisotni pri samotestiranju, pa so povedali, da se sedaj na ta način počutijo bolj varne. Posebej še zaradi današnjih rezultatov, ki so skoraj 100 % pokazali negativen rezultat hitrega testa.

Obžalujemo, da vas z zamikom obveščamo o okrožnici MIZŠ, ki je prispela včeraj v večernih urah in v kateri je bila nepričakovana sprememba (še zjutraj nam je bilo zagotovljeno, da do sprememb zagotovo ne bo prišlo). Sprememba prinaša novost: v prvem izobraževalnem obdobju (od 1. do 3. razreda) je izjemoma dovoljena prisotnost staršev ob izvajanju samotestiranja. Kateri so ti izjemni primeri okrožnica ne opredeljuje. Starše prosimo za tehten premislek glede prisostvovanja samotestiranju, saj bi to po nepotrebnem pomenilo dodatno zbiranje ljudi v šolskem prostoru in vnašanje dodatne potencialne nevarnosti. Današnji dan je pokazal, da najmlajši takšno samostojnost zmorejo. Na nas pa je, da jih pri tem še krepimo in spodbujamo. Če pa boste to izjemoma želeli, je to mogoče le z izpolnjenim pogojem pct, ki se ga pokaže učitelju. V kolikor bo sledila drugačna razlaga ministrstva, vas bomo obvestili.

Še enkrat hvala vam, ker z vašim odgovornim ravnanjem prispevate, da se Covid-19 ne širi v našem okolju.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Samotestiranje od 17.11.2021

Spoštovani starši,

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 .

Podrobnejše informacije o obveznostih staršev in dopustnih izjemah se nahajajo v priloženi okrožnici.  V prilogi je tudi protokol, kako se izvaja testiranje na šolah.

OKROŽNICA MIZŠ

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje učencev s hitrimi testi trikrat tedensko. To pomeni, da se bodo učenci v prostorih šole testirali sami ob ponedeljkih, sredah in petkih. Učitelj bo samotestiranje zgolj nadziral. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, prosimo, da o tem do torka, 16. 11. 2021, obvestite razrednika, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.

Starši morate obvezno podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje (obrazec v prilogi) k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Podpisan obrazec oddate razrednikom do  torka, 16. 11. 2021, ali najkasneje v sredo zjutraj. V primeru, da je otrok te dni bolan ali v karanteni, pa na dan, ko pride v šolo.

SOGLASJE/NESOGLASJE SAMOTESTIRANJE

V primeru, da starši ne soglašate z izvajanjem samotestiranja v skladu z odlokom, se tem  učencem začasno prepove zbiranje v  šoli in se jim,  v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21), omogoči izobraževanje na daljavo.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti. Številni starši so to že poskusno izvajali z otroki doma in nam sporočili, da ni bilo težav.

Zavedamo se, da imate različna mnenja in jih v vseh normalnih okoliščinah želimo spoštovati. Trenutno pa je stanje v našem okolju oziroma šoli takšno, da komajda obvladujemo razmere. Dnevno nam sporočate o novih potrjenih primerih, ki imajo za posledico karantene oddelkov. Covid -19 je vzrok tudi vse večjim odsotnostim učiteljev. Ne samo zdravstvo, tudi mi smo na robu zmogljivosti glede izvajanja pouka.

V javnosti se omenja možnost hibridnega pouka, vendar je ta možen le v omejenih primerih na matični šoli Dobravlje, na podružnicah pa je skorajda nemogoče, ker kraji še ne zagotavljajo stabilne in dovolj močne povezave.

Naredimo vse, da bomo zavarovali lastno zdravje in zdravje vseh okrog nas. Večina učencev preboleva Covid-19 v blagi obliki, vendar nam starši sporočate primere, ko je bolezen potekala v težji obliki ali se je okužba prenesla na druge člane v družini, ki so po tem imeli težjo obliko. Več učencev ima namreč doma tudi ranljive družinske člane, za katere je lahko okužba zelo nevarna.

Bodimo empatični, saj nikoli ne vemo, ali se ne bomo nemara že jutri tudi sami znašli v podobni situaciji. Spoštujemo ukrepe, ki so v danem trenutku znani, saj v tej izjemno kritični situaciji vsi nosimo veliko odgovornost. Stopimo skupaj in spremenimo trend na bolje, da se bomo lahko šole vrnile v normalne okoliščine.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti in razdvojenosti. V našem okolju pa si želimo sodelovanja in povezanosti. Pokažimo, da vsi skupaj to zmoremo.

Lep pozdrav,

Mirjam Kalin

Dostopnost