Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za sledeče oddelke:

6. b: od 11. 1. do vključno 13. 1. 2022

9. b: od 12. 1. do vključno 13. 1. 2022

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 11. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                     

Dostopnost