Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi novega potrjenega primera v oddelku  4. razreda na podružnični šoli Vipavski Križ  karantena in izobraževanje na daljavo podaljšata do vključno srede, 19. 1. 2022. Pouk na daljavo tako traja od 13. 1. (po drugi šolski uri naprej) do izteka karantene 19. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v oddelku.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 17. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                       

Dostopnost