Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 18. 1. 2022  od tretje šolske ure naprej zaradi odrejene karantene za kombinirana oddelka 1. in 2. ter 3. in 4. razreda na podružnični šoli Vrtovin izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do vključno 21. 1. 2022.

Aktiviran je bil model BC1-OŠ za vse učence v obeh oddelkih.

Vsa dodatna obvestila so bila staršem že posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Dobravlje, 18. 1. 2022                                                                       Mirjam Kalin, ravnateljica

                                                                                                         

Dostopnost