Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Iz medijev ste bili obveščeni o spremembah, ki se nanašajo na karantene v šolstvu in pričnejo veljati z današnjim dnem, 19. 1. 2022.

 • V primeru posamezne potrjene okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku učenci ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega (VRK) stika v šoli.
 • Če ima učenec visokorizični kontakt izven šole (doma, v klubu ipd.) je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).  
 • Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.
 • Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v šoli s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut.
 • V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, se prične novo sedemdnevno vsakodnevno samotestiranje v šoli.
 • O pojavu okužbe v oddelku in vzpostavitvi vsakodnevnega testiranja bomo starše posebej obvestili preko e pošte.
 • V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek.

IZJEME OD VSAKODNEVNEGA SAMOTESTIRANJA V PRIMERU POTRJENEGA PRIMERA IN VISOKORIZIČNEGA STIKA V ŠOLI

Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to pomeni,

 • da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni
 • ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni
 • ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Potrdila o HAG testih morajo biti opremljena s QR kodo, le-ta moramo na šoli preveriti s čitalcem.  

Ne glede na to se priporoča, da tudi učenci, ki izpolnjujejo izjeme od karantene  izvajajo vsakodnevno samotestiranje.

REDNO SAMOTESTIRANJE, KO NI POTRJENE OKUŽBE V ODDELKU IN VISOKORIZIČNEGA STIKA

V oddelkih, kjer ni bilo potrjene okužbe in visokorizičnega stika v šoli se še naprej izvaja samotestiranje trikrat tedensko. Izjeme od samotestiranja trikrat tedensko pa veljajo kot doslej: cepljeni ali preboleli v zadnjih šestih mesecih.

Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT za zunanje storitve, v šoli pa se morajo še naprej samotestirati.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec .

OBVEŠČANJE ŠOLE S STRANI STARŠEV

Starše naprošamo, da še naprej obveščate razrednika o odsotnostih, zlasti v primeru, da so le-te povezane s Covidom.

 • V primeru pa, da ima vaš otrok potrjen Covid s PCR testom, pa poleg razrednika prosimo obvestite še ravnateljico Mirjam Kalin preko e-pošte: mirjam.kalin@os-dobravlje.si ali po telefonu (klic ali sms) 051 323 234.
 • Ko se učenci, ki so preboleli SARS-CoV-2 vrnejo v šolo, prosimo, da razredniku dajo na vpogled potrdilo o prebolevnosti (rezultat PCR testa s QR kodo), ki pa ga razrednik ne bo hranil.

Zaradi odločanja, kdaj se v razredu vzpostavi vsakodnevno 7-dnevno testiranje in kdo so izjeme od testiranja bomo na šoli morali voditi za posamezen oddelek natančne interne zabeležke, ki pa jih bomo po določenem času uničili.

Trenutno zaznavamo večje število odsotnih učencev na šoli, vendar večina stikov ni bila v šoli. Starši ste ravnali zelo odgovorno in ste pravočasno zadržali učence doma, ter tako v številnih primerih preprečili, da bi se bolezen širila. Danes so tako v karanteni: dva oddelka na matični šoli Dobravlje in oddelek 4. r. na PŠ Vipavski Križ. Navedeni se z jutrišnjim dnem vračajo v šolo. Od danes do petka pa so v karanteni še vsi učenci PŠ Vrtovin, ki bodo doma ostali do petka.  Od jutri naprej bo torej v šoli 26 oddelkov od skupaj 28, kar je zelo razveseljivo.

Z vašo pomočjo in zagnanostjo učiteljev nam ta trenutek uspeva stanje na šoli dobro obvladovati. Upamo, da bo tako tudi v prihodnjih dneh.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da bi se v teh zaskrbljenih dneh veselili tudi vsak dan vidno daljših svetlih dni ter prvih znanilcev pomladi, zvončkov, ki jih starši z otroki vsako leto tako radi skupaj nabiramo.  

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dobravlje, 19. 1. 2022

Predpisi:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
 •  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
 • Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.
 • Okrožnica MIZŠ

Dostopnost