Skoči na glavno vsebino

Drage učenke in učenci od 4. do 8. razreda, spoštovani starši.

Po dveh mesecih in pol smo dočakali trenutek, ko se tudi ostali učenci vračate v šolo.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, bomo na podružničnih šolah pozdravili naše četrtošolce, na PŠ Črniče tudi petošolce. Na matični šoli bomo veseli povratka obeh oddelkov petega razreda.

V sredo, 3. 6. 2020, se na matično šolo v Dobravljah vračajo učenci od 6. do 8. razreda.

Od ponedeljka naprej bo pouk za vse učence na šoli potekal brez delitve v manjše skupine, učenci posameznega razreda bodo ostajali ves čas skupaj. Ne glede na to, pa je higienske ukrepe še vedno potrebno izvajati, zato vas prosimo, da pazljivo preberete vse spodaj navedene informacije.

V šolo lahko pridejo le zdravi učenci.

 1. Prihod v šolo in organizacija pouka
 • Najprej boste učenci ob prihodu v šolo učitelju predali s strani staršev podpisano priloženo izjavo, da ste zdravi. V kolikor te izjave ne boste imeli, bo učitelj naredil uradni zaznamek. Izjava staršev
 • Učenci boste v šolo vstopali na različnih vhodih.
 • Novosti glede vstopov: na PŠ Črniče bodo učenci 1., 2. in 5. razreda vstopali skozi glavni vhod, učenci 4. in 3. razreda pa skozi vhod pri kuhinji.
 • Na PŠ Skrilje bodo učenci 3. razreda imeli pouk v telovadnici, učenci 4. razreda pa v prostorih krajevne skupnosti.
 • Na matični šoli v Dobravljah boste učenci 5. b razreda vstopali v šolo na vhodu iz parkirišča pred telovadnico, učenci 5. a razreda pa na zahodni strani šole pri učilnici matematike, kjer bo po novem vaša matična učilnica. Ostali učenci boste o matičnih učilnicah, vhodih in drugih informacijah obveščeni še v ponedeljek.
 • Na matični šoli bo imel vsak oddelek dodeljeno svojo učilnico, v kateri boste ostali učenci ves čas pouka, k vam pa bodo prihajali posamezni predmetni učitelji. Sedežni red bo ostajal ves čas enak.
 • Urnik: s ponedeljkom se prične uporabljati urnik, ki je veljal pred pričetkom epidemije in zaprtjem šol.
 • Uporabljali boste sanitarije, ki bodo odrejene posameznemu oddelku. Tudi za odmore vam bodo dodeljeni različni deli šolskega dvorišča. Učence višjih razredov (od 6. do 8. razreda) prosimo, da si natančno ogledate sezname, ki jih boste prejeli v ponedeljek in to ves čas upoštevate. T
 • Pred vhodom v učilnico si boste razkužili roke. Vrata učilnic in okna bodo odpirali učitelji.
 • Garderobe bodo pred poukom zaprte. Zjutraj se vam ne bo potrebno preobuvati. Svoje stvari boste lahko odšli iskat posamično po dogovoru z učiteljem.
 • Med seboj si ne boste izposojali pripomočkov in drugih predmetov.
 • Med poukom v učilnici vam ni potrebno nositi mask. Morate pa jih nositi ob vstopu v šolo in na šolskih hodnikih. Imeti jih morate tudi ob vstopu na šolski avtobus.
 • Ko se gibamo po šoli izven svojega oddelka ves čas pazimo na medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m, na kar vas bodo opozarjali znaki (ikonografika).
 • Velik poudarek bo na higieni rok. Pred in po malici boste z razkužilom in papirnato brisačko pobrisali klopi. Pred in po malici si boste tudi umili roke z vodo in milom. Malico vam bo razdelil učitelj, dežurnih učencev sedaj ni.
 • Tudi v jedilnici boste lahko sedeli samo na označenih mestih.
 • Ves čas bo na šoli potekalo prezračevanje prostorov, zato imejte s seboj tudi dodatno oblačilo. S seboj imejte tudi plastenko vode, da se boste čim manj dotikali pip.
 • V primeru, da bi zboleli in imeli potrjeno okužbo Covid-19, vaši starši takoj obvestijo ravnateljico, saj mora o tem nemudoma obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Higienski ukrepi, ki omejujejo število potnikov v avtobusih in drugih prevoznih sredstvih, trenutno veljajo še za vse prevoze. Zato je ministrica pozvala starše, da tisti, ki to lahko, pripeljejo učence v šolo sami.

Urnik avtobusnih prevozov bo potekal kot pred zaprtjem šol.

 • Tudi v avtobusu morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Pazite, da v avtobus vstopate posamično z razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.

Šolski kombi bo na običajnih dogovorjenih relacijah do nadaljnjega vozil tiste učence, za katere ste starši navedli, da jih sami ne morete pripeljati v šolo. V primeru, da sami ne bi mogli pripeljati učencev v šolo vas prosimo, da pokličete pomočnico ravnateljice Jožico Uršič  na št. 041 295 325 in jo vsaj dva dni vnaprej obvestite, da potrebujete prevoz.

 • Tudi v kombiju morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.
 • Urnik prevozov s kombijem za PŠ Skrilje:  Prevozi Brje, Kamnje
 1. Kosilo

Učenci 4. in 5. razredov bodo v ponedeljek zjutraj na ustaljen način povedali učiteljicam, kdo bo ta dan in naslednje dni do konca šolskega leta prejemal šolsko kosilo.

Učencem od 6. do 8. razreda bomo v spletnih učilnicah v ponedeljek posredovali vprašalnik, v katerega boste izpolnili podatke, ki jih potrebujemo za pripravo ustreznega števila kosil. Prosimo, da ga ne spregledate in dosledno izpolnite.

 1. Vračanje knjig iz šolske knjižnice in učbenikov

Tudi za vračanje knjig veljajo v tem času posebni ukrepi, saj morajo knjige po vrnitvi v nekajdnevno karanteno. Zato prosimo učence, da se držijo navodil učiteljic in šolske knjižničarke ter knjige vrnejo točno na dan, ki bo za to določen.

Drage učenke in učenci. Veselimo se že, da bodo naše prostore po tako dolgem zatišju napolnili vaša radost in vse, kar s svojimi enkratnimi  osebnostmi vnašate v šolski prostor.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

Prevozi Brje, Kamnje

 

 

 

 

 

Dostopnost