Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, drage učenke in učenci.

Iz medijev (šole glede tega še nismo prejele uradnega obvestila) smo izvedeli, da šole do preklica ostajajo zaprte. Glede na širjenje koronavirusa in ukrepov za preprečevanje te nevarne bolezni, vse kaže, da bo pouk na daljavo trajal dalj časa, kot je bilo prvotno pričakovati ali slutiti.

Za nami sta dva tedna poučevanja na daljavo. Gre za način pouka, ki ga je bilo treba vzpostaviti tako rekoč čez noč in o katerem, ne vi spoštovani starši in učenci, ne mi učitelji, nismo imeli izkušenj, oziroma ne v tolikšnem obsegu. V tem času je bilo v naših spletnih učilnicah vzpostavljenih več primerov dobrih praks. V njih poleg navodil za pouk na daljavo za posamezne razrede in predmete najdete tudi številne predloge za prostočasne športne, naravoslovne, umetniške in druge ustvarjalne dejavnosti, ki bi sicer potekale v podaljšanem bivanju. Že dober teden je aktivna šolska spletna knjižnica. V kratkem načrtujemo tudi mapo za filmsko vzgojo. Vzpostavljeni so bili video prenosi, ki so bili v veselje učiteljem in učencem.

Dobro se zavedamo, kakšne spremembe je nov način dela vnesel v družine in s kakšnimi težavami se spopadate. Vemo, da mnogim staršem ni lahko, saj v enem dnevu pomagate učencem pri nalogah, skrbite za obroke hrane in druga gospodinjska opravila, ob tem pa opravljate še zahtevna dela na domu ali pa zaradi nepogrešljivosti vašega delovnega mesta dnevno hodite v službo, otroci pa ostajajo sami doma. Zavedamo se tudi, da zaradi navedenega in drugih okoliščin vsi ne morete spremljati učenja na daljavo v tolikšni meri, kot bi sami želeli. Morda ste številčna družina in nimate dovolj računalnikov/pametnih telefonov/tablic, da bi vsak otrok lahko spremljal delo na daljavo. Tu so še težave z obremenjenostjo omrežja, ko v določenem času načrtovanega ne morete narediti in ob tem izgubite veliko časa.

Na podlagi pridobljenih izkušenj v dveh tednih bomo v nadaljevanju poskušali izvesti nekaj izboljšav. Naša prizadevanja se bodo še bolj usmerila v vsebino in organizacijo pouka po načelu manj je več, dajanje povratnih informacij učencem ter nudenje pomoči in podpore tistim učencem, za katere ocenjujemo, da je to potrebno. V minulem tednu so z vami vzpostavili stik razredniki, tem se bodo v prihajajočem pridružili drugi določeni učitelji, ki bodo razrednikom pomagali pri komunikaciji z učenci in starši. Obenem se vsi na šoli zavedamo, da v takem času lahko prihaja tudi do osebnih stisk učencev in staršev. V takih primerih ne oklevajte in se obrnite na naši svetovalni delavki.

Zaradi očitnega daljšega obdobja zaprtja šol bomo v kratkem od Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli tudi priporočila, kako izvajati preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo. To pomeni, da boste učenci bili v naslednjih tednih ocenjeni na daljavo. O poteku takšnega načina preverjanja in ocenjevanja vas bomo še obveščali.

Morda vas starše bega tudi dejstvo, da šole različno pristopamo pri pouku na daljavo. To je sedaj še bolj očitno, ko lahko primerjate gradiva naše šole z drugimi šolami. Poudarjamo, da vsaka šola izhaja iz lastnih izkušenj, tehnične opremljenosti, izkušenj učencev in učiteljev z raznimi spletnimi orodji (teh je na trgu več), uporabe učbenikov in delovnih zvezkov ipd. Učitelji si v skladu z učnimi načrti vsebine različno časovno razporejajo med šolskimi leti (to je njihova avtonomija), zato prihaja do razlik tudi v učni snovi med našimi podružnicami. Poleg tega učitelji pouk načrtujejo tudi glede na učence in njihove individualne različnosti. Zaradi tega so razlike med šolami pričakovane in ne pomenijo, da so nekatere šole boljše ali slabše ali v kaki drugačni prednosti. V tem trenutku se učitelji in ravnatelji preko spletnih učilnic in raznih forumov povezujemo, izmenjujemo izkušnje in učimo drug od drugega.

Naši učitelji so k načrtovanju pouka na daljavo pristopili z veliko mero zavzetosti, čuta dolžnosti in skrbi, da prav vsakemu posameznemu učencu pomagajo, da ohranja »učno kondicijo«, se zaveda pomena učenja tudi v tem obdobju ter napreduje v skladu z možnostmi. Nekateri imate z njimi že vzpostavljen kontakt, druge vabimo, da se v primeru dilem obrnete nanje.

Kontakt učitelji, svetovalna služba, drugi strokovni delavci

E-mail naslovi so objavljeni na spletni strani pod zavihkom sodelovanje s starši.

Pozabljeni učbeniki in druga šolska gradiva

Šola je v tem času zaprta, strokovni delavci delajo od doma. Vsak dan smo na delovnem mestu v pisarnah administrativno osebje in vodstvo, ki se pri delu na domu izmenjujemo. Za učbenike in delovne zvezke, ki so jih učenci pozabili na matični šoli v Dobravljah, pišite na

o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pokličite na 05 365 10 10 – dogovorili se boste, kdaj lahko pridete ponje.

Šolske tablice

V primeru, da potrebujete tablico, ker je v družini veliko šoloobveznih otrok, prav tako lahko pišete na o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pa helena.ferjancic@os-dobravlje.si. Nekaj šolskih tablic je še na voljo za izposojo.

Dostop do interneta

Če nimate interneta pokličite mene osebno na 051 323 234 – morda se to še da urediti.

Spoštovani starši, dragi učenci. Naj se vam ob zaključku teh dveh tednov lepo zahvalim za vašo strpnost, razumevanje in izjemen trud, ki ga vlagate v tem tako nepričakovanem in izjemnem času.

Obenem vam želim, da vi in vaši bližnji ostanete zdravi ter čas, ki je po svoje drugačen tudi glede tega, da družine nikoli nismo bile toliko skupaj, preživite na preprost in prijeten način.

Lepo vas pozdravljam,

vaša ravnateljica Mirjam Kalin.

 

Dostopnost