Skoči na glavno vsebino

Program dela poklicne orientacije

SEPTEMBER

– uvodni pogovori z učenci o izbiri poklica

– izpolnjevanje Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov

– obisk Incastre (20. 9. 2022)

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– obisk Zaposlitvenega bazarja – predstavitve šol v naši regiji (20. 10. 2022)

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

NOVEMBER

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– začetni razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (17. in 18. 2. 2023)

MAREC

– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (do 2. 3. 2023)

-opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (med 10. in 20. 3. 2023)

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo (do 3. 4. 2023)

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu (7. 4. 2023, do 16. ure)

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav (do 24. 4. 2023, do 14. ure)

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz slovenščine (4. 5. 2023), matematike (8. 5. 2023) in glasbene umetnosti (10. 5. 2023),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa (do 29. 5. 2023)

JUNIJ

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo (med 16. in 23. 6. 2023)

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog) (23. 6. 2023)

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dostopnost