Letos osnovne šole v občini Ajdovščina in Vipava skupaj z Zvezo kulturnih društev Ajdovščina že četrtič organiziramo teden filma za naše učence. Od lani sodeluje tudi Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, glede na izbor filma pa se nam pridružita tudi Vrtec Ajdovščina in zavod Cirius Vipava. Zaradi velikega števila sodelujočih in večjih generacij letos to ni več zgolj teden filma, temveč je dogodek prerasel v dneve filma, ki bodo potekali v Dvorani prve slovenske vlade od 16. do 24. 10. 2017. Letošnji datum sovpada z dnevom evropskega art kina, ki ga obeležujemo 15. 10. 2017.

Pod pokroviteljstvom Občine Ajdovščina in Zveze kulturnih društev Ajdovščina si bo letos izbrani film ogledalo okrog 3000 mladih (od tega 2300 osnovnošolcev, 160 otrok iz vrtca in okrog 500 srednješolcev). Učenci Osnovne šole Dobravlje bodo letos na vrsti za ogled filmov v ponedeljek, 23. oktobra. Ta dan bo v celoti posvečen filmski vzgoji. Poudariti velja, da je Osnovna šola Dobravlje glavna pobudnica in tudi krovna organizatorka dogodka.

Vsako leto skupina učiteljev izbere filme, ki nudijo pristno filmsko umetniško doživetje, obenem pa odpirajo vrsto vprašanj o družbi, medosebnih odnosih, željah, možnostih, strahovih ipd. Učitelji učence na ogled pripravijo s krajšim razgovorom, po ogledu pa sledita, pogovor in refleksija. Najmlajši likovno ustvarjajo, pišejo zapise, na šolah po ogledu pripravimo razstave. »Za mnoge otroke je šola edini kraj, kjer se lahko srečajo z umetnostjo, zlasti s filmsko umetnostjo. Če se srečanje s filmsko umetnostjo ne bo zgodilo v šoli, se ne bo zgodilo nikjer«, pravi Alain Bergala, francoski filmski pedagog, eden izmed ključnih oblikovalcev filmske vzgoje v Franciji, ki jo kot vzor postavljajo vsem državam, svoje misli in poglede pa povzema v knjigi Vzgoja za film, ki jo imamo od letos tudi v slovenščini.

Enkrat na leto je malo, toda če pomislimo, da se to ponovi dvakrat v vrtcu, devetkrat v osnovni šoli in štirikrat v srednji šoli, pa to ni več tako neznatno. Gre za enkratna celostna filmska doživetja, ki se mladih globlje dotaknejo in jim zagotovo ostanejo v spominu. Zavedajo se, da poleg komercialnih filmov obstajajo še drugačni filmi, kot tisti, ki jim nudijo zgolj uro in pol zabave, nato pa jih pozabijo. Izbrani filmi nudijo učencem drugačen pogled na določeno temo, kritičen razmislek, prebujajo občutljivost, intuicijo.

Učitelji učence pri pogovoru spoznavamo v povsem drugačni luči. Med pogovorom imajo možnosti izraziti svoje mnenja prav vsi, in s svojimi izvirnimi mnenji in občutenji nas presenetijo tudi taki, ki mnogokrat ostanejo neopaženi. Učitelji projekt podpirajo, brez njihove podpore in velike vneme, da vodijo pogovore, dogodka ne bi mogli izpeljati. Projekt pa je številne učitelje spodbudil, da posegajo po filmu tudi kot pripomočku za obravnavo aktualnih tem pri različnih predmetih. V zadnjih letih je bilo v Evropi narejenih veliko dobrih animiranih in pa tudi mladinskih filmov, ki niso na veliko oglaševani, in jih je mogoče videti le v določenih kinematografih. Naši učenci pa imajo do teh ustanov omejen dostop, saj v lokalnem okolju še nimamo kina, ki bi sistematično prikazoval izbrane filme za otroke in mladino. Tako je vsaka taka odločitev učitelja pohvalna. Projekt pa poleg ostalih prednosti tudi zmanjšuje neenakost v okolju.

Izbrani filmi za letošnje leto:

Najmlajši si bodo ogledali norveški animirani film Hokus pokus Albert, ki ga je režirala Torill Kove. Film obravnava odraščanje in prevzemanje odgovornosti. Govori o dečku Albertu, ki si nadvse želi psa. Ker oče meni, da je še premajhen, želi denar privarčevati sam. Za hip pomisli, da bi se ga dalo tudi pričarati. A kmalu spozna, da s čarovnijo svojih težav ne bo mogel reševati. Film poleg tega obravnava še odnos do starejših, razne konfliktne situacije med vrstniki in kako jih premagovati.                http://www.kinodvor.org/spored/hokus-pokus-albert-aberg/

Za učence predmetne stopnje je letos izbrani slovenski film Pojdi z mano, ki je bil posnet v režiji Igorja Šterka po istoimenskem romanu Dušana Čaterja. Skupina prijateljev se poda na podeželje, kjer želijo posneti izvirne fotografije za šolski natečaj. Kot mestni otroci nekatere posebnosti podeželja doživijo kot nekaj grozljivega. V gozdu se izgubijo, mobilni telefoni odpovejo in prepuščeni so lastni iznajdljivosti in sodelovanju. Pri tem pridejo na dan njihove osebne lastnosti pri premagovanju težav, soočijo se z lastnimi strahovi. Da bi to še poudarili, film zaznamujejo elementi grozljivke. Sicer pa film odlikujejo odlična igra mladih igralcev, izjemna fotografija, ton, glasba, montaža in čudovite lokacije. Učenci matične šole Dobravlje bodo imeli v petek 27. 10. priložnost spoznati režiserja Igorja Šterka in se z njim pogovarjati o nastajanju filma.  http://www.kinodvor.org/spored/pojdi-z-mano/

Srednješolci so izbrali film Kapitan Fantastični. Tudi ta nudi številne teme za pogovore o alternativnih načinih vzgoje, potrošništvu, uporništvu ipd.  http://www.kinodvor.org/spored/captain-fantastic-103488/

Primer spodbujanja umetnostne vzgoje, povezovanja šol in sodelovanja z občino ter Zvezo kulturnih društev je Ministrstvo za kulturo prepoznalo kot primer dobre prakse in večkrat smo bili povabljeni, da ga predstavimo na posvetih o spodbujanju kulturne vzgoje, nazadnje smo primer predstavili na radiu ARS v forumu o spodbujanju umetnostne vzgoje na šolah.  http://ars.rtvslo.si/2017/09/arsov-forum-119/

Mirjam Kalin

Dostopnost