Skoči na glavno vsebino

UČITELJ RAZREDNIK PROSTOR VHOD V ŠOLO NAHAJALIŠČE UČILNICE POUČUJE
Čelik Čibej Ana 5. a Uč. 5. a JUŽNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT in DRU v 5.a
Volk Pavel 5. b Uč. 5. b GLAVNI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE SLJ, MAT, LUM, GUM, NIT, DRU in PB v 5.b
Ušaj Jana 6. a Uč. TIT ZGORNJI S DEL ŠOLE – PRITLIČJE ŠPO v 6.a, PB
Krapež Danica 6. b Uč. AN1 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 2. NADSTROPJE TJA 6.a, 6.b; TJA 8.b/3, 8.c/4; TJA 9.a/1, 9.c
Brataševec Helena 6. c Uč. SL2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE SLJ 6.b, 6.c; SLJ 7.a; SLJ 8.a/1, 8.c/5
Krkoč Polona 7. a Uč. ZG JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE ZGO 6.a, 6.b, 6.c; ZGO 7.a, 7.b, 7.c; ZGO 8.a, 8.b, 8.c; ZGO 9.a, 9.b, 9.c; DKE 8.a, 8.c
Pelicon Irena 7. b KAB.-ŠPO V DVORANO POLEG DVORANE ŠPO 5.b; ŠPO 6.b, 6.c; ŠPO 7.a, 7.b, 7.c; ŠPO 8.a, 8.b; ŠPO 9., 9.c; IP LPL
Černigoj Martina 7.c Uč. MA2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – PRITLIČJE MAT 7.a, 7.b, 7.c; MAT 8.a/1, 8.ab/2
Bone Katja 8. a Uč. AN2 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 2. NADSTROPJE TJA  7.a, 7.b; TJA 8.a/1, 8.ab/2; TJA 9.ab/2 in IP NEM
Puc Polona 8. b Uč. SL1 ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE SLJ 6.a; SLJ 8.ab/2, 8.b/3, 8.c in SLJ 9.b/3, 9.c
Čermelj Damijana 8. c Uč. MA1 ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.a, 6.b; MAT 8.c/4, 8.c/5 in MAT 9.a/1
Šuligoj Tamara 9. a Uč. BI JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE NAR 6.a, 6.b, 6.c; BIO 8.a, 8.b, 8.c; BIO 9.a; GOS 6.a, 6.b, 6.c in IP SPH
Bone Bogdan 9. b Uč. KE JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE NAR 7.a, 7.b, 7.c; KEM 8.a, 8.b, 8.c; KEM 9.a, 9.b, 9.c; IP POK in IP ČEB
Skrt Kodelja Tina 9. c Uč 9. c ZGORNJI S DEL ŠOLE-PRITLIČJE MAT 6.c; MAT 9.c; TIT 6.a, 6.b, 6.c; TIT 7.a, 7.b, 7.c; TIT 8.a, 8.b,8.c in NIP NTE
Oven Tjaž / 8. a GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE ŠPO 5.a; ŠPO 6.b, 6.c; ŠPO 7.a, 7.c; ŠPO 8.a, 8.b, 8.c; ŠPO 9.a, 9.b, 9.c, IP ŠSP in IP ŠZZ
Trebovc Nina / Kab. SLJ ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE SLJ 7.b, 7.c; SLJ 8.c/4 in SLJ 9.a/1, 9.ab/2
Kodela Maja / KAB AN ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE TJA 5.a, 5.b; TJA 6.c; TJA 7.c; TJA 8.c/5 in TJA 9.b/3
Ferjančič Helena / Uč. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE MAT 9. ab/2, 9.b/3 in NIP RAČ
Luka Ruter / Uč. GE JUŽNI J DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE GEO 6.a, 6.b, 6.c; GEO 7.a, 7.b, 7.c; GEO 8.a, 8.b, 8.c; GEO 9.a, 9.b, 9.c; DKE 7.a, 7.b, 7.c in DKE 8.b
Čufer Stanko / Uč. FI ZGORNJI S DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE  FIZ 9.a, 9.b, 9.c; TIT 6.a/1, 6.b/1; TIT 7.a/1, 7.b/1, 7.c/1; TIT 8.a/1, 8.b/1, 8.c/1; IP OGL; IP SLZ in IP ELE
Semič Monika / sejna soba ZGORNJI S DEL ŠOLE – 1. NADSTROPJE MAT 8.b/3; FIZ 8.a, 8.b, 8.c
Makuc Sonja / Uč. LUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE LUM 5.č; LUM 6.a, 6.b, 6.c; LUM 7.a, 7.b, 7,c; LUM 8.a, 8.b, 8.c; LUM 9.a, 9.b, 9.c; IP LS1, LS2 in LS3
Leben Franc / Uč. GUM ZGORNJI S DEL ŠOLE- 2. NADSTROPJE GUM 6.a, 6.b, 6.c; GUM 7.a, 7.b, 7.c; GUM 8.a, 8.b, 8.c; GUM 9.a, 9.b, 9.c; GUM 4.s in GUM 5.č
Kovšca Dean / 8. a GLAVNI J DEL ŠOLE – PRITLIČJE ŠPO 6.a; ŠPO 7.b; ŠPO 8.c, ŠPO 9.b in IP ŠSP
Pregelj Mojca / Uč. GOS ZGORNJI S DEL ŠOLE-  PRITLIČJE NIP ITAL, IP ITAL in PB
Valič Peter / Kab. RAČ JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE BIO 9.b, 9.c; IP ROM
Pahor Mateja / Kab. BI-KE JUŽNI J DEL ŠOLE- 1. NADSTROPJE IP ŠPA

Dostopnost