Odprodaja kuhinjske opreme iz PŠ Črniče

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 24. 6. 2020 objavlja naslednjo:

 Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si, in sicer najkasneje do 2. 7. 2020. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oziroma zaključenih pogajanj o ceni.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO 

NAZIV OPREME KOLIČINA

OCENJENA

VREDNOST (za kos) z DDV

Električna plošča za kuhanje, inox (širina 40 cm) 1 50 EUR
Plinski štedilnik, inox (širina 40 cm) 1 200 EUR
Kotel za kuhanje (plinski, 80 l) 1 500 EUR
Pomivalno korito, inox (dolžina 200 cm, 88 X 70) 1 200 EUR
Omarica z vrati, inox (širina 40 cm) 1 70 EUR
Miza lesena (200×100 cm) 1 10 EUR

 

Pleveli skozi umetniško perspektivo otrok

Pleveli so povsod okrog nas in so izjemno raznoliki; tako s svojim rastiščem kot s svojo podobo. Učenci 5. razredov so se tej temi med poukom na daljavo še posebej posvetili. Plevele so učenci 5. razredov tudi risali in opazovali podrobnosti, kot so oblika listov in cvetov do najmanjše žilice na rastlini.

Risbe so prispevali:

Brina Štolfa, Ela Bratina, Eva Rijavec, Gal, Hana Kompara, Joan Tibr Gutierrez Kodrič, Karolina, Lea Krojs, Maša Rijavec, Matic Peršolja, Matija Lipovž, Miha Šavli, Saša Remec

Vsi izdelki so čudoviti, mi pa smo, kot dogovorjeno, izbrali dve najboljši. To sta deli učenke iz 5. a ( Lea Krojs) in učenke iz 5. č (Karolina Šatej).

Nastali so čudoviti izdelki. Vabljeni k ogledu.

Sonja Makuc

Učbeniški sklad za šolsko leto 2020/21

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposoja učbenikov je za vse učence od 2. do 9. razreda brezplačna.

Učenci prvega triletja prejmejo brezplačne delovne zvezke v šoli.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2020/2021

Valeta 2020

Letošnja valeta je potekala tako, kot si v začetku leta ni zamišljal nihče. Seveda smo vajeni polnih tribun in bučnih aplavzov, ko dvorana poka po šivih. Tako valeto smo si tudi želeli. V občilih smo bili deležni poplave mnenj, kako bo ta generacija zaznamovana »za večno«, kako se bodo stalno spominjali napol praznih tribun in pomanjkanja najdražjih.

Lepo je tudi pogledati v zakulisje. Vsaj na naši šoli imamo generacijo, ki se je z ukrepi glede pandemije spoprijela z veliko mero odraslosti. Na valeto so se pripravili in jo izpeljali vsaj tako zavzeto, prisrčno in angažirano kot prejšnje generacije. Upam si trditi, da so glede življenjske izkušnje, da se je za premostitev krize vredno tudi čemu odpovedati, celo bolj odrasli od prejšnjih generacij. Mislim, da je to generacija, ki bo še bolj cenila to, kar v srcu poneseš v svet. Kapljice grenkobe pa privrejo vsako leto iz skrbi za prijateljstva in simpatije, ki so se stkale v letih preživetih na naši šoli.

In prav je tako. Ni vrtnice brez trnov in ni pomladi brez zime. In mogoče so letošnje vrtnice, ki so nam jih podarili učenci, lepše, kot bi bile sicer, zaradi težav in zaprek, ki smo jih skupaj uspešno prebrodili.

Srečno in korajžno naprej.

Peter

Fotogalerijo prispevale članice foto krožka OŠ:

Tia Vrtovec, Karin Štor, Kaja Šinigoj, Ana Verč


Videoposnetek zaključne prireditve:

Nov razpored učilnic od 1. 6. 2020

Drage učence in učenci od 6. do 8. razreda.

Jutri prihajate ponovno v šolo. Obveščeni ste že bili, da bo organizacija pouka zaradi veljavnih higienskih ukrepov drugačna od ustaljene prakse.

V priponki RAZPORED od 1.6. naprej(4) se nahaja tabela iz katere je razvidno:

 • katera učilnica je dodeljena vašemu oddelku
 • kje vstopate v šolo zjutraj in izstopate po pouku
 • kdaj imate odmore za malico in kdaj za rekreacijo (tudi to je sedaj drugače)
 • kje preživljate odmore
 • katere sanitarije so dodeljene vašemu oddelku
 • kdaj lahko odidete na kosilo

Prosimo, da si navedene informacije pazljivo preberete in jih jutri upoštevate.

KOSILO: Prijavnica za kosilo za jutrišnji dan in do konca šolskega leta je objavljena v spletnih učilnicah v obliki ankete. Najdete jo na zgornjem desnem robu (Prijava na kosilo za učence od 6. do 8. razreda). Prosimo, da jo tisti, ki je še niste izpolnili, izpolnite čim prej.

Jutrišnji dan bo za nas poseben, saj bomo po daljšem obdobju zopet vsi v naših šolskih prostorih.

V pričakovanju tega trenutka, vas lepo pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

 

Povratek učencev od 4. do 8. razreda v šolo

Drage učenke in učenci od 4. do 8. razreda, spoštovani starši.

Po dveh mesecih in pol smo dočakali trenutek, ko se tudi ostali učenci vračate v šolo.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, bomo na podružničnih šolah pozdravili naše četrtošolce, na PŠ Črniče tudi petošolce. Na matični šoli bomo veseli povratka obeh oddelkov petega razreda.

V sredo, 3. 6. 2020, se na matično šolo v Dobravljah vračajo učenci od 6. do 8. razreda.

Od ponedeljka naprej bo pouk za vse učence na šoli potekal brez delitve v manjše skupine, učenci posameznega razreda bodo ostajali ves čas skupaj. Ne glede na to, pa je higienske ukrepe še vedno potrebno izvajati, zato vas prosimo, da pazljivo preberete vse spodaj navedene informacije.

V šolo lahko pridejo le zdravi učenci.

 1. Prihod v šolo in organizacija pouka
 • Najprej boste učenci ob prihodu v šolo učitelju predali s strani staršev podpisano priloženo izjavo, da ste zdravi. V kolikor te izjave ne boste imeli, bo učitelj naredil uradni zaznamek. Izjava staršev
 • Učenci boste v šolo vstopali na različnih vhodih.
 • Novosti glede vstopov: na PŠ Črniče bodo učenci 1., 2. in 5. razreda vstopali skozi glavni vhod, učenci 4. in 3. razreda pa skozi vhod pri kuhinji.
 • Na PŠ Skrilje bodo učenci 3. razreda imeli pouk v telovadnici, učenci 4. razreda pa v prostorih krajevne skupnosti.
 • Na matični šoli v Dobravljah boste učenci 5. b razreda vstopali v šolo na vhodu iz parkirišča pred telovadnico, učenci 5. a razreda pa na zahodni strani šole pri učilnici matematike, kjer bo po novem vaša matična učilnica. Ostali učenci boste o matičnih učilnicah, vhodih in drugih informacijah obveščeni še v ponedeljek.
 • Na matični šoli bo imel vsak oddelek dodeljeno svojo učilnico, v kateri boste ostali učenci ves čas pouka, k vam pa bodo prihajali posamezni predmetni učitelji. Sedežni red bo ostajal ves čas enak.
 • Urnik: s ponedeljkom se prične uporabljati urnik, ki je veljal pred pričetkom epidemije in zaprtjem šol.
 • Uporabljali boste sanitarije, ki bodo odrejene posameznemu oddelku. Tudi za odmore vam bodo dodeljeni različni deli šolskega dvorišča. Učence višjih razredov (od 6. do 8. razreda) prosimo, da si natančno ogledate sezname, ki jih boste prejeli v ponedeljek in to ves čas upoštevate. T
 • Pred vhodom v učilnico si boste razkužili roke. Vrata učilnic in okna bodo odpirali učitelji.
 • Garderobe bodo pred poukom zaprte. Zjutraj se vam ne bo potrebno preobuvati. Svoje stvari boste lahko odšli iskat posamično po dogovoru z učiteljem.
 • Med seboj si ne boste izposojali pripomočkov in drugih predmetov.
 • Med poukom v učilnici vam ni potrebno nositi mask. Morate pa jih nositi ob vstopu v šolo in na šolskih hodnikih. Imeti jih morate tudi ob vstopu na šolski avtobus.
 • Ko se gibamo po šoli izven svojega oddelka ves čas pazimo na medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m, na kar vas bodo opozarjali znaki (ikonografika).
 • Velik poudarek bo na higieni rok. Pred in po malici boste z razkužilom in papirnato brisačko pobrisali klopi. Pred in po malici si boste tudi umili roke z vodo in milom. Malico vam bo razdelil učitelj, dežurnih učencev sedaj ni.
 • Tudi v jedilnici boste lahko sedeli samo na označenih mestih.
 • Ves čas bo na šoli potekalo prezračevanje prostorov, zato imejte s seboj tudi dodatno oblačilo. S seboj imejte tudi plastenko vode, da se boste čim manj dotikali pip.
 • V primeru, da bi zboleli in imeli potrjeno okužbo Covid-19, vaši starši takoj obvestijo ravnateljico, saj mora o tem nemudoma obvestiti epidemiologa.
 1. Prevozi

Higienski ukrepi, ki omejujejo število potnikov v avtobusih in drugih prevoznih sredstvih, trenutno veljajo še za vse prevoze. Zato je ministrica pozvala starše, da tisti, ki to lahko, pripeljejo učence v šolo sami.

Urnik avtobusnih prevozov bo potekal kot pred zaprtjem šol.

 • Tudi v avtobusu morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Pazite, da v avtobus vstopate posamično z razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.

Šolski kombi bo na običajnih dogovorjenih relacijah do nadaljnjega vozil tiste učence, za katere ste starši navedli, da jih sami ne morete pripeljati v šolo. V primeru, da sami ne bi mogli pripeljati učencev v šolo vas prosimo, da pokličete pomočnico ravnateljice Jožico Uršič  na št. 041 295 325 in jo vsaj dva dni vnaprej obvestite, da potrebujete prevoz.

 • Tudi v kombiju morate učenci nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.
 • Ob vstopu si morate razkužiti roke.
 • Urnik prevozov s kombijem za PŠ Skrilje:  Prevozi Brje, Kamnje
 1. Kosilo

Učenci 4. in 5. razredov bodo v ponedeljek zjutraj na ustaljen način povedali učiteljicam, kdo bo ta dan in naslednje dni do konca šolskega leta prejemal šolsko kosilo.

Učencem od 6. do 8. razreda bomo v spletnih učilnicah v ponedeljek posredovali vprašalnik, v katerega boste izpolnili podatke, ki jih potrebujemo za pripravo ustreznega števila kosil. Prosimo, da ga ne spregledate in dosledno izpolnite.

 1. Vračanje knjig iz šolske knjižnice in učbenikov

Tudi za vračanje knjig veljajo v tem času posebni ukrepi, saj morajo knjige po vrnitvi v nekajdnevno karanteno. Zato prosimo učence, da se držijo navodil učiteljic in šolske knjižničarke ter knjige vrnejo točno na dan, ki bo za to določen.

Drage učenke in učenci. Veselimo se že, da bodo naše prostore po tako dolgem zatišju napolnili vaša radost in vse, kar s svojimi enkratnimi  osebnostmi vnašate v šolski prostor.

Lepo vas pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Izjava staršev

Prevozi Brje, Kamnje

 

 

 

 

 

Stran 1 od 6212345...102030...Zadnja »