Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2020/21

DOBRAVLJE

Valentina Fegic Birsa – 5. a

Tanja Črv Kompara- 5. b

Tjaša Bratina – 6. a

Anja Jamšek Furlan – 6. b

Nela Remec- 6.c

Erika Pirjevec – 7. a

Ksenija Volk – 7. b

Aleksander Šuligoj – 7.c

Andrejka Bizjak – 8. a

Alenka Vodopivec- 8. b

Barbara Štravs – 9. a

Monika Brecelj Zakrajšek – 9. b

ČRNIČE

Klara Remec – 1. r

Kristina Griparić – 2. r

Edisa Mulavdić – 3. r

Tjaša Rosa Malik – 4. r

Borut Pečenko – 5. r

SKRILJE

Maja Doles – 1. r

Uroš Medvešček – 2. r

Barbara Skok Makovec – 3. r

Simona Završnik Vrčon – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ

Boštjan Dovžak – 1. r

Marjan Krašna – 2. r

Mateja Lozar Štor –3. r

Matej Gregorc – 4. r

VRTOVIN
Matija Brecelj –1. – 2. r

Matej Zorzut –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2020/21:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Dostopnost