Svet staršev

 Člani sveta staršev v šolskem letu 2018/19

DOBRAVLJE

Uroš Medvešček – 5. a

Aleksander Šuligoj – 5. b

Simon Sluga – 6. a

Dejan Slokar – 6. b

Egon Stopar – 7. a

Erik Štrukelj- 7. b

Simon Makovec Kržišnik – 8. a

Marko Jerkič- 8. b

Aljoša Šinigoj – 9. a

Mijta Kočevar – 9. b

ČRNIČE

Tomaž Pirh – 1. r

Irina Jež Ulaga – 2. r

Katarina Maiti Beltram – 3. r

Petra Bavčar – 4. r

Aldijana Avdibašić – 5. r

SKRILJE

Helena Zidar Sorta – 1. r

Simona Završnik Vrčon – 2. r

Valentina Fegic Birsa – 3. r

Kristina Mamić – 4. r

VIPAVSKI KRIŽ


Jana Furlan – 1. r

Miha Kapelj – 2. r

Mojca Vrčon Mihelj –3. r

Božana Kuruzović – 4. r

VRTOVIN
Urška Pirjevec –1. – 2. r

Dolores Cingerle Lozar –  3. – 4. r

 Poslovnik sveta staršev

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zapisniki sej za

šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

Zapisniki sej za

šolsko leto 2016/17:

Zapisnik 1. seje sveta staršev

Zapisnik 2. seje sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev