Skoči na glavno vsebino

Seminarska naloga

Pri urah knjižnično informacijskih znanj (KI Z) v 7., 8. in 9. razredu je predvideno učenje oblikovanja seminarske naloge.

Medpredmetna povezava kiz-a, zgodovine in računalništva nas je v zadnjih letih spodbudila, da smo pripravili navodila za izdelavo naloge. Navodilom so priloženi tudi primeri.

S pomočjo le-teh si lahko vsak učenec, ki izdeluje nalogo, pomaga, da jo hitro in pravilno oblikuje. Ustna navodila, vaje za navajanje virov in navodila za iskanje po cobissu dobite v šoli.

Navodila za izdelavo seminarske naloge se lahko razlikujejo glede na področje ali ustanovo.

Na naši šoli smo se odločili za obliko, ki si jo lahko preberete in ogledate z gumbom navodila. Pomembno je, da ima naloga vse predpisane elemente.

Veliko uspeha pri delu.

Irma Krečič Slejko in Helena Ferjančič

Dostopnost