Skoči na glavno vsebino

 

POSTAVITEV GRADIVA

Gradivo je postavljeno ločeno na petih lokacijah, na matični šoli in štirih podružničnih šolah. Urejeno je po sistemu ločitve leposlovja in strokovne literature. Leposlovje je urejeno po C, P, M sistemu, strokovne knjige pa po UDK sistemu. Gradivo je enotno obdelano in postavljeno na vseh podružnicah in matični šoli na enak način.

Knjižno in neknjižno gradivo je v celoti obdelano v sistemu cobiss.

Periodika je prosto dostopna v čitalnici, dvd gradivo, glasbeni cd-ji, raritete pa so postavljeni ločeno.

PRAVILA IZPOSOJE

Vsak učenec postane član šolske knjižnice v prvem razredu. Takrat prejme člansko izkaznico s katero si izposoja gradivo do konca devetega razreda. Izposoja poteka v cobiss-u na vseh petih lokacijah.

Šolska knjižničarka izvaja mesečno izposojo (vsak torek na eni izmed podružničnih šol). Izposoja poteka v vsakem oddelku in so jo zato deležni vsi učenci. Tako vsak učenec podružnične šole obišče šolsko knjižnico vsaj enkrat mesečno. Sicer pa po dogovoru v svojem oddelku izposojajo tudi razredne učiteljice.

Knjige so lahko izposojene 14  do 21 dni. Če jo učenec potrebuje dlje časa, jo lahko podaljša. Knjig, ki so predpisane za domače branje ne podaljšamo.

Vpisnine in zamudnine ne zaračunavamo, ker je šolska knjižnica del vzgojno-izobraževalnega procesa.

Če je knjiga izposojena dlje kot je predpisan rok izposoje, učenca opomnimo. Trikrat v šolskem letu naredimo izpis izposojenih knjig pri posameznem učencu. Zamudnike opomnimo, da vrnejo gradivo.

Periodiko izposojamo  z ročno evidenco.

DVD-je, glasbene in računalniške zgoščenke izposojamo za en teden.

Izposoja se začne v prvem tednu septembra in konča z zaključkom šolskega leta. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo vse gradivo.

Konec šolskega leta izvajamo tudi izposojo za počitniške dni. Tako so knjige v uporabi tudi poleti.

Učenci knjige vrnejo v prvih dveh tednih septembra.

V šolsko knjižnico so včlanjeni tudi vsi zaposleni delavci OŠ Dobravlje. Izjemoma izposodimo gradivo tudi zunanjim obiskovalcem in zavodom.

Starih knjig zgodovinske vrednosti ne izposojamo. Ogledate si jih lahko v čitalnici šolske knjižnice.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če učenec ali učitelj potrebuje gradivo, ki ga nimamo v naši knjižnici, si ga lahko preko medknjižnične izposoje izposodimo iz kakšne druge knjižnice v Sloveniji.

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, nadomesti član knjižnice z novo enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, nadomesti z vsebinsko in finančno enakovrednim gradivom (po dogovoru s knjižničarko). Če je knjiga poškodovana, je ne lepi sam, ampak na to opozori knjižničarko.

DELOVNI ČAS

Knjižnica in čitalnica sta za uporabnike odprti vsak dan od 8.00 do 14.00. Knjižnica matične šole je med izvajanjem ur KIZ in drugih dejavnosti z učenci za izposojo zaprta: medpredmetne povezave knjižnično informacijskih znanj na podružnicah ali na matični šoli, udeležba knjižničarke na ekskurzijah, na dnevih dejavnosti, nadomeščanjih, izmenjavah, izobraževanjih, konferencah, organizacija kulturnih prireditev, strokovnih ekskurzij, pripravljanju razstav. V teh primerih je obvestilo o spremembi urnika odprtosti knjižnice na vratih šolske knjižnice.

Na podružnicah poteka izposoja po dogovoru z razrednimi učiteljicami za vsak oddelek posebej.

Šolska knjižničarka izposoja na podružničnih šolah po naslednjem razporedu:

Prvi torek v mesecu Črniče, vsi oddelki in vsi učenci.

Drugi torek v mesecu v Vipavskem Križu, vsi oddelki in vsi učenci.

Tretji torek v mesecu v Skriljah, vsi oddelku in vsi učenci.

Četrti torek v mesecu v Vrtovinu, oba oddelka in vsi učenci.

Izposoja se začne s prvo šolsko uro in konča po razporedu števila oddelkov in učencev.

ČITALNICA

Matična šola

Čitalnica je namenjena tihemu branju revij in časopisov, knjig, reševanju knjižne uganke, pisanju domačih nalog, polglasnemu pogovoru s sošolkami in sošolci, druženju, čakanju prevozov. V čitalnici sta tudi računalnika, ki sta namenjena učencem. Uporabljajo ga lahko po priloženih navodilih ob računalniku (navodila za uporabo interneta in cobiss/opac-a) Prednost imajo učenci, ki potrebujejo računalnik za potrebe pouka.

V čitalnici se lahko zadržujejo vsi uporabniki knjižnice.

Čitalnice na podružničnih šolah so v uporabi predvsem med izposojo gradiva. Tam upoštevamo plakate s sporočilom, kako se lahko in kako se ne smemo obnašati v šolski knjižnici. S temi pravili jih knjižničarka seznanja pri urh KIZ.

KNJIŽNICA

Knjižnica ni namenjena samo izposoji različnega gradiva in uporabi čitalnice. Je tudi prostor sprostitve, miru, iskanja informacij, pisanja domačih in seminarskih nalog, izdelovanja referatov, pogovora s knjižničarko, druženju vrstnikov,…

PRAVILA OBNAŠANJA

V šolsko knjižnico vstopajo učenci v copatih.

V knjižnici se tiho pogovarjamo; glasno govorjenje, kričanje ali neprimerno obnašanje je v knjižnici nezaželeno.

Z gradivom šolske knjižnice lepo ravnamo.

Uporabniki šolske knjižnice so odgovorni za izposojeno gradivo. Poškodovano gradivo se nadomesti z nakupom novega.

V knjižnici ne jemo in ne pijemo, ne uporabljamo mobitela ali glasbenih predvajalnikov.

Za izposojo uporabljamo člansko izkaznico.

Ko potrebujemo pomoč pri iskanju gradiva, se posvetujemo s knjižničarko.

Iz knjižnice ne odnesemo ničesar, kar ni vpisano v izposojo.

Knjige vračamo v roku od 14-ih do 21-ih dni. Izposojo lahko podaljšamo. Ne podaljšamo pa knjig, ki so predpisane za domače branje.

Elektronske nosilce(cd, dvd) izposojajo za en teden.

Knjige za domače branje in bralno značko moramo dosledno vračati, ker jih potrebujejo tudi drugi učenci.

V knjižnici lahko beremo, pišemo referate, seminarske in domače naloge, listamo revije in časopise, rešujemo knjižno uganko, uporabljamo računalnik in internet, se pogovarjamo in družimo, sodelujemo v knjižničarskem krožku.

Na računalnik ne smemo shranjevati osebnih datotek. Ne smemo uporabljati spornih spletnih strani, nakupovati preko spleta, vnašati osebnih podatkov. Računalnika lahko uporabljata največ dva učenca hkrati. Vedno se je potrebno vpisati na priloženo evidenco uporabnikov računalnika.

V šolski knjižnici poteka tudi pouk; ure knjižnično-informacijskih znanj. Takrat upoštevamo prilagojen urnik izposoje in ne motimo pouka v knjižnici.

Če se te ure izvajajo na podružnicah ali če je knjižničarka odsotna zaradi sodelovanja pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela (dnevi dejavnosti, konference, izobraževanja, nadomeščanje, strokovne ekskurzije, drugo strokovno delo…) upoštevamo obvestilo na vratih šolske knjižnice.

Ob priložnostnih razstavah ali obisku pisateljev se v knjižnici obnašamo po sprotnih navodilih knjižničarke in učitelja, ki spremlja skupino.

 

 

Dostopnost