Skoči na glavno vsebino

Genetika

Enoletni predmet

9. razred

Učiteljica: Tamara Šuligoj

 

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. Povezuje se z biologijo (Človeško telo – zgradba in delovanje) v 9. razredu in je nadgradnja tega predmeta.

Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri obveznem predmetu. V ospredju je povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja in poklicno usmerjanje. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki temeljijo na aktivnem delu učencev.

Vsebina:

  • kaj je genetika, kaj je dedovanje
  • zgradba celice (živalske in rastlinske celice, mikroskopiranje)
  • kako se prenašajo lastnosti iz roda v rod (npr. kaj pomeni “sem cela mama, cel oče”, zakaj imata lahko dva temnolasa človeka svetlolasega otroka, kakšna je moja krvna skupina)
  • mutacije (npr. kaj je pozvročila nesreča v Černobilu)
  • določanje spola (zakaj je za spol otroka “odgovoren” oče, kakšna je razlika med enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki, siamski dvojčki)
  • spolno vezane lastnosti (npr. v družini imamo barvno slepoto – kaj pa moji potomci; zakaj bi sin ruskega carja Nikolaja ob najmanjši poškodbi izkrvavel)
  • pomen genetike v vsakdanjem življenju (kloniranje – kako je “nastala” Dolly, svetovno znana klonirana ovca)
Dostopnost