Skoči na glavno vsebino

Hišni red

Hišni red Osnovne šole Dobravlje temelji na 31. a členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07). Ta določa, da šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.


1. Šolski prostor

V območje šolskega prostora sodijo:

– stavbe OŠ Dobravlje v Dobravljah, Črničah, Skriljah, Šmarjah, Vipavskem Križu in v Vrtovinu.

– pripadajoča funkcionalna zemljišča (stopnišča, dovozi in parkirišča pred šolskimi stavbami, športna asfaltna igrišča, teniško igrišče v Dobravljah, šolski sadovnjak in učilnica v naravi ter zelenice ob šolskih stavbah).

Na šolskem prostoru veljajo pravila hišnega reda, ki jih morajo upoštevati

učenci, učitelji in drugi. Pravila veljajo tudi v času, ko ne poteka vzgojno-izobraževalni proces.


2. Poslovni čas in uradne ure

Šola posluje od ponedeljka do petka v času od 6.00 do 16.15. Šolo odpremo ob 6.00 in zapremo ob 16.15, ko se zaključi delo v OPB.

Informacije v zvezi s šolo so dosegljive po telefonu in osebno v tajništvu od 7.00 do 14.00.

Učitelji imajo pogovorne ure enkrat tedensko v dopoldanskem času in enkrat

mesečno v popoldanskem času po razporedu, ki je sprejet v prvem tednu

šolskega leta in velja eno šolsko leto.

1. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim brez nadzora,

2. v šoli ni dovoljeno kajenje in uživanje mamil,

3. v šolo ni dovoljeno vnašanje alkoholnih pijač,

4. v šolo se ne sme voditi domačih živali,

5. v šoli ni dovoljeno lovljenje in pretepanje.

3. Pravila hišnega reda pri pouku


1.

Pouk mora potekati pod vodstvom učiteljev, po razredih in učilnicah, kot to določa urnik. Šolske ure se začenjajo in končujejo natančno po urniku. Začenjajo se z vstajanjem učencev, umirjanjem in pozdravom.

2.

Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega: točnost pri prihodu na svoj prostor, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje razlage, dvigovanje rok pred govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu.

3.

Med šolskimi urami učenci praviloma ne odhajajo iz učilnic.

 

4.

Nediscipliniranega učenca učitelj vpiše v dnevnik, v skrajnem primeru pa ga napoti k svetovalni delavki, ki se z njim pogovori in sodeluje pri nadaljnjem reševanju problema.


4. Prihod in odhod učencev

Učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred začetkom pouka, in sicer skozi garderobo, v kateri odložijo vrhnja oblačila in se preobujejo v šolske copate.

Takoj po končanih obveznostih učenci odidejo domov, vozači pa k varstvu.


5. Odmori

Petminutni odmor je tisti čas med šolskimi urami, v katerem učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo za delo pri naslednji šolski uri.

Dvajsetminutni odmor je namenjen malici in krajšemu oddihu.

Učenci preživijo odmore v večnamenskih prostorih in na hodnikih, v glavnem odmoru lahko tudi v knjižnici, ob lepem vremenu pa pred šolo.

6. Prehrana učencev na centralni šoli

Malica

 

  • Učenci malicajo v učilnici ali jedilnici, skupaj z učitelji.
  • Za delitev malice sta v vsakem oddelku odgovorna reditelja, ki tudi po končani malici pospravita in odneseta posodo v kuhinjo.

 

Kosilo

K pultu v kuhinji vstopajo učenci skozi vrata s hodnika. Po končanem kosilu morajo odnesti pladenj s priborom v del kuhinje, ki je namenjen prevzemu pribora.

7. Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti vodijo mentorji po pouku po določenem urniku. Za športne dejavnosti učenci uporabljajo vhod v telovadnico, vanjo pa lahko vstopijo le s spremstvom učitelja ali trenerja.

Dostopnost