Skoči na glavno vsebino

INOVACIJSKI PROJEKT

 

S skupino sodelavk smo se odločile, da bomo sodelovale pri inovacijskem projektu, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo. Izbrale smo si dokaj zahtevno, a zanimivo temo Vpliv učiteljevega tipa osebnosti na komunikacijo z učenci. Kot že nakazuje naslov, nas zanima, ali lahko učitelj s svojo osebnostjo (melanholik, kolerik, sangvinik, flegmatik) vpliva na posameznega učenca ter razred kot celoto, kakšno je to vplivanje in kako lahko prilagaja prednosti in pomanjkljivosti svojega tipa osebnosti v komunikaciji z učenci.

 

Člani inovacijskega projekta:

Tjaša Vidmar Kenda (vodja), Nataša Valič, Mateja Kompara, Tina Žagar, Magda Bajec, Erika Štrancar, Martina Besednjak, Tanja Maver, Mateja Slokar in Ana Čelik Čibej.

  

Akcijski načrt:

 

1. Ugotovitev lastnega tipa osebnosti.

2. Učenci ocenjujejo učiteljev tip osebnosti s pomočjo njim prilagojenega opazovalnega lista.

3. Kritični prijatelj (sodelavec) v razredu s pomočjo opazovalnega lista meri/spremlja vplivanje učiteljeve osebnosti na komunikacijo v razredu.

4. Snemanje učnih ur z diktafonom z namenom ugotavljanja razredne klime in komunikacije v razredu.

5.  Učitelj prepozna lastno pomanjkljivost v komunikaciji/odnosu z učenci in jo načrtno odpravlja prek celega šolskega leta, ob tem vodi dnevnik opažanj, ugotovitev.

6. Učitelj pripravi več učnih priprav, v katerih upošteva različne tipe osebnosti in zaznavne tipe učencev.

 


 

Dostopnost