Skoči na glavno vsebino

ZADEVA: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) Osnovna šola Dobravlje, dne 15. 9. 2020 objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. DDV je vključen v ceno. Kupec je dolžan premično premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na e-naslov: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si ali pisno ponudbo oddajo v tajništvu OŠ Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, in sicer najkasneje do 18. 9. 2020 do 14.00. V primeru več interesentov za nakup posameznega premičnega premoženja bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.               

Premično premoženje se prodaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je do datuma za sporočitev interesa možen ogled. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 05 365 10 11, kontaktna oseba Mirjam Kalin.

Pogodbe bodo sklenjene predvidoma v roku 15 dni od zaključenega zbiranja interesentov oz zaključenih pogajanj o ceni.

                                                                                                          Mirjam Kalin, ravnateljica

  Priloga 1: POPIS PREDMETOV ZA PRODAJO

NAZIV OPREMEKOLIČINAOCENJENA VREDNOST (za kos) z DDV
Električna plošča za kuhanje (širina 40 cm)130 EUR
Kotel za kuhanje (plinski, 80 l)1400 EUR
Dostopnost