Skoči na glavno vsebino

Organizacija pouka

ZAČETEK POUKA
8.10

PREVOZI UČENCEV

Za učence iz Stomaža je organiziran prevoz s šolskim
avtobusom, za učence z Brij, iz Potoč, Skrilj in Kamenj pa prevoz s šolskimi kombiji.

Na šoli je organizirano jutranje varstvo (dežurni učitelj).

Varstvo vozačev: od 11.50 – odhoda vseh otrok (dežurni učitelj)

Podaljšano bivanje: 11.55 – 16. 05

DELAVCI NA ŠOLI

Učiteljice
1. razred: Agata Marušič, Ana Čelik Čibej

2. razred: Vesna Stibilj
3. razred: Anita Vodopivec
4. razred: Tina Žagar
Podaljšano bivanje: Magda Bajec, Ana Čelik Čibej, Agata Marušič, Tina Žagar

Jutranje varstvo: Razredničarke in Franc Leben.

Gospodinja

Egidija Čuk

Pouk poteka v štirih oddelkih od 1. do 4. razreda.

Na šoli je organizirano jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje.

Dostopnost