Podaljšano bivanje

 

Tudi na centralni šoli je oddelek podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni učenci 5. razreda.  V okviru podaljšanega bivanja  se učenci pripravljajo na pouk, pišejo domače naloge in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Učencem je nudena pomoč pri nalogah in učenju, vključijo pa se lahko tudi v različne športne in interesne dejavnosti, ki se izvajajo po željah in predlogih učencev, ki so v oddelek vključeni.

URNIK

ZAP.ŠT.URE

     ČAS

         1.

13.00 – 13.50

SUČ

         2.

13.50 – 14.40 

SUČ +UPČ

         3.

14.40 – 15.50

UPČ +SPD

SPD:

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči po samostojnem učenju. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka.

 

SUČ:

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učna ura naj bi potekala 50 min, po potrebi se čas lahko podaljša, nikakor pa ne bi smelo biti podaljšano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Učenci naj bi utrdili, poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne in se navajali na samostojno opravljanje domačih nalog: pišejo domače naloge, berejo, učitelj pa pripravi tudi dodatne naloge in druge zanimive vsebine.
Posebno pozornost pa bomo posvečali učencem z učnimi težavami, jim pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov.

UPČ:

 Čas je posvečen aktivni sprostitvi, ki pa ima določen cilj in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih razvoja osebnosti.