Skoči na glavno vsebino

PODALJŠANO BIVANJE

Tudi na centralni šoli je oddelek podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni učenci 5. in 6. razreda.  V okviru podaljšanega bivanja  se učenci pripravljajo na pouk, pišejo domače naloge in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Učencem je nudena pomoč pri nalogah in učenju, vključijo pa se lahko tudi v različne športne in interesne dejavnosti, ki se izvajajo po željah in predlogih učencev, ki so v oddelek vključeni.

URNIK

Urnik, veljaven od 1. 9. 2022 do 23. 6. 2023

Ure                   Ponedeljek      Torek        Sreda      Četrtek     Petek

12:00 – 12:50        KO                KO            KO           KO              POUK

12:50 – 13:40        SU                SU            SU            SU               KO

13:40 – 14:30        SD                SD            SD            SD               SU

14:30- 15:20        UPČ             UPČ          UPČ         UPČ             UPČ

15:20 – 15:35       UPČ             UPČ          UPČ         UPČ             UPČ

SD
Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči po pouku. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka.  
SU
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učna ura naj bi potekala 50 min, po potrebi se čas lahko podaljša, nikakor pa ne bi smelo biti podaljšano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Učenci naj bi utrdili, poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne in se navajali na samostojno opravljanje domačih nalog: pišejo domače naloge, berejo, učitelj pa pripravi tudi dodatne naloge in druge zanimive vsebine. Posebno pozornost pa bomo posvečali učencem z učnimi težavami, jim pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov.  
UPČ
Čas je posvečen aktivni sprostitvi, ki pa ima določen cilj in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na športnem, kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih razvoja osebnosti. 

 

Spodaj si lahko ogledate časopis, v katerem so predstavljene vse aktivnosti v PB  iz šolskega leta 2021-22.

Dostopnost