Skoči na glavno vsebino

Prijavnica za podaljšano bivanje

Če želite otroka vključiti v oddelek podaljšanega bivanja, izpolnite spodnjo prijavnico.

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Dobravlje 1

5263 Dobravlje

 

Spoštovani starši.

Tudi v letošnjem šolskem letu je v Dobravljah oddelek podaljšanega bivanja za učence 5. razreda. Učenci se lahko vanj vključijo po končanem pouku in ostajajo vse do 16. ure. Vmes imajo možnost kosila na šoli.

V času podaljšanega bivanja bomo poleg športnih in drugih sprostitvenih in ustvarjalnih dejavnostih dajali poudarek tudi vestnemu pisanju domačih nalog in utrjevanju šolske snovi. Podaljšano bivanje zato posebej priporočamo učencem, ki pri pisanju domače naloge potrebujejo še nekaj nadzora in pomoči, vse ostale pa tudi prisrčno vabimo.

Da bo program kar se da pester, se bomo trudile učiteljice: Ana Čelik Čibej, Mateja Slokar, Tjaša Vidmar Kenda in Jožica Uršič.

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in ga čimprej vrnete razredničarki.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Želim/ ne želim (ustrezno obkrožite), da je učenec ______________________________

a) REDNO b) OBČASNO

vključen v oddelek podaljšanega bivanja.

Domov bo odhajal: a) SAM b) V SPREMSTVU STARŠEV

ob ___________________uri.

Kosilo: a) DA b) NE

Telefonska številka za nujna obvestila: _____________________________________________

 

POMEMBNO: Otrok bo v primeru spremembe lahko odšel iz podaljšanega bivanja samo s pisnim obvestilom in podpisom staršev.

 

Datum: ________________________ Podpis staršev: ______________________

 

 

Dostopnost